P = Persoane / locuitori ai globului S = Servicii/ persoanã E = energie/ servicii C = CO2 / unitate de energie Apoi, el adaugã faptul cã, în scopul de a ajunge la 0 cu nivelul de CO2, “probabil unul din factorii acestei înmulþiri ar trebui sã fie aproape de zero.” Ca urmare a acestei concluzii, Bill Gates începe sã descrie modul în care primul numãr – P (pentru persoane) – ar putea fi redus. El spune: “Lumea de azi are 6,8 miliarde de oameni… numãr ce va ajunge pânã la aproximativ 9 miliarde. Acum, dacã facem o treabã foarte bunã cu noile vaccinuri, cu serviciile medicale, cu serviciile de sãnãtate reproductivã, am putea, cel mai probabil, sã reducem acest numãr cu 10 sau 15%. ” Puteþi urmãri aceste afirmaþii lahttp://www.naturalnews.com/029911_vaccines_Bill_Gates.html Reducerea populaþiei lumii prin vaccinuri Aceastã declaraþie a venit din partea lui Bill Gates fãrã urmã de ezitare, fãrã a se bâlbâi sau a da vreun semn cã face o greºealã de exprimare. Se pare cã a fost o parte deliberatã ºi calculatã dintr-o prezentare bine dezvoltatã ºi coerentã. Deci, ce înseamnã urmãtoarea afirmaþie a lui Bill Gates “dacã facem o treabã foarte bunã cu noile vaccinuri, cu serviciile medicale, cu serviciile de sãnãtate reproductivã, am putea, cel mai probabil, sã reducem aceste numere cu 10 sau 15%?” În mod evident, aceastã afirmaþie implicã faptul cã vaccinurile sunt o metodã de reducere a populaþiei. La fel ºi “serviciile de îngrijire a sãnãtãþii”, despre care toþi cititorii NaturalNews deja ºtiu cã sunt, de fapt “servicii de perpetuare a bolilor” ºi aduc mai multe prejudicii decât ajutã oamenii. Cum pot fi utilizate vaccinurile în aºa fel încât sã ducã la reducerea populaþiei lumii? În cazul în care vaccinurile sunt utilizate în scopul reducerii populaþiei, existã doar trei moduri reale în care acestea ar putea fi, teoretic, “eficiente” din punctul de vedere al celor care doresc sã reducã populaþia globului: 1) Ar putea ucide oamenii încet, într-un mod care trece neobservat, efectele apãrând poate peste 10 – 30 de ani, prin accelerarea unor boli degenerative. 2) S-ar putea reduce fertilitatea ºi, prin urmare, rata natalitãþii în întreaga lume ar scãdea, reducând astfel populaþia lumii pentru mai multe generaþii succesive. Aceastã metodã prin care e provocatã ”moartea lentã” ar putea pãrea mai acceptabilã pentru oamenii de ºtiintã care doresc sã vadã populaþia mondialã în scãdere, dar nu au destul curaj sã ucida oamenii direct, prin medicina convenþionalã. Existã deja dovezi cã vaccinurile pot provoca avorturi spontanehttp://www.truthistreason.net/bill-gates-says-vaccines-can-help-reduce-world-population 3) Vaccinurile ar putea creºte rata de deces în cazul unei viitoare pandemii. Teoretic, eforturile de vaccinare pe scarã largã ar putea fi urmate de o eliberare deliberatã a unei tulpini de gripã extrem de virulentã, cu o ratã de mortalitate ridicatã. Aceastã abordare a vaccinurilor ca “arme biologice”ar putea duce la uciderea a milioane de oameni al cãror sistem imunitar a slãbit ca urmare a vaccinãrilor anterioare. Fundaþia Bill ºi Melinda Gates Poate cã nu întâmplãtor, Fundaþia Bill ºi Melinda Gates a canalizat sute de milioane de dolari în programe de vaccinare destinate oamenilor din întreaga lume. Unul dintre aceste programe este destinat cercetãrii ºi dezvoltãrii de “vaccinuri activate de sudoare”, care ar putea utiliza nano-materiale cu înveliºuri speciale pentru a transmite vaccinurile în organismul uman fãrã a utiliza injecþiile. Mai interesant, fundaþia sa a investit, de asemenea, milioane de dolari în tehnologii de sterilizare care au fost numite soluþii de “castrare temporarã”. http://www.scribd.com/doc/32170890/Bill-Gates-Funds-Covert-Vaccine-Nanotechnology Se pare cã acþiunile Fundaþiei Gates sunt în totalã concordanþã cu formula pentru reducerea emisiilor de CO2 pe care a menþionat-o Bill Gates în discursul sãu de la conferinþa TED:

CO2 = P x S x E x C.
Prin reducerea natalitãþii (prin tehnologiile sterilizare) ºi creºterea penetrãrii vaccinurilor cãtre întreaga populaþie a lumii, scopul sãu declarat de reducere a populaþiei globale cu 10 pânã la 15% ar putea fi atins în doar câþiva ani. Cine vor rãmâne în viaþã? Oamenii inteligenþi Lucrul interesant despre toate acestea este faptul cã aceastã campanie de reducere a populaþiei la nivel mondial prin intermediul vaccinurilor nu  va avea impact asupra oamenilor care le vor evita în mod conºtient. Iar acei oameni sunt, în general, mai inteligenþi decât media, oameni capabili, care au de fapt o capacitate sporitã de a duce mai departe civilizaþia umanã prin analiza serioasã a lucrurilor. În cazul în care umanitatea se va salva de la distrugerea proprie ºi va deveni o specie competitivã în univers, uciderea membrilor mai puþin inteligenþi ai societãþii ar putea pãrea, pentru cei ce conduc lumea, o abordare perfect rezonabilã. Nu sunt de acord cu aceastã abordare, dar poate fi exact ceea ce gândesc ei. Oricum, decizia de a primi un vaccin antigripal sezonier este, fãrã îndoialã, o dovadã cã aþi picat un fel de test de IQ universal, indiferent dacã demararea acestei testãri este sau nu intenþia realã a celor ce influenþeazã lumea, cum e Bill Gates. Mai important, aceasta este ºi o trãdare a propriei biologii, deoarece aceasta indicã faptul cã nu aveþi încredere în capacitatea propriului dumneavoastrã. sistem imunitar de a vã proteja chiar ºi de infecþii uºoare. Încercaþi sã nu fiþi printre cei 10 –15% care sunt sacrificaþi prin intermediul programelor de vaccinare la nivel mondial! Fiþi sãnãtoºi ºi înþelepþi ºi veþi supravieþui eforturilor de depopulare a lumii, care fac victime în rândul gânditorilor convenþionali ce nu au suficientã inteligenþã cât sã punã la îndoialã ce li se spune sã facã de cãtre propriile guverne corupte. Primit pe e-mail. Iatã ºi filmul cu prezentarea lui Bill Gates (se poate selecta subtitrarea in limba românã !!!). ]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer