Oraºul Oslo din Norvegia este sufocat de sutele de milioane de europeni care s-au prezentat sã-ºi ridice premiul Nobel pentru Pace, acordat azi Uniunii Europene. Prima sutã de milioane de europeni a venit azi dimineaþã, mai spre searã fiind aºteptaþi încã 200 de milioane de locuitori ai bãtrânului continent. Deja europenii au început sã-ºi facã planuri ce vor face ºi cu consistentul premiu în bani. “O sã ne cumpãrãm un televizor nou, maºinã de spãlat ºi poate ne rãmâne ºi de un concediu în Grecia”, a explicat un european fericit. Pe de altã parte, preºedintele Academiei Regale Suedeze, a explicat cã procedura de acordare va dura cel puþin câteva sute de ani. “Trebuie sã dãm mâna cu fiecare, sã-i pupãm pe obraji ºi sã-i felicitãm. Am luat decizia ca, pentru a urgenta lucrurile, fiecare european sã fie pupat doar pe un singur obraz”. Pentru a veni în sprijinul organizatorilor, CFR a anunþat cã pune la dispoziþie patru garnituri suplimentare de tren pe ruta Bucureºti – Teiuº – Oslo. sursa: timesnewroman

]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer