Mai multe organizaþii stângiste ºi jurnaliºti alarmiºti au criticat o decizie a Parlamentului European de a acorda anul acesta pentru prima oarã subvenþii de aproape 290.000 de euro unei alianþe formate din 13 partide populiste, eurosceptice ºi naþionaliste. Alianþa Europeanã a Miºcãrilor Naþionale (EANM), din care fac parte radicalii francezi de la Frontul Naþional, maghiarii de la Jobbik sau cei din Partidul Naþional Britanic, va primi aceºti bani la fel ca orice alt grup politic similar din Parlamentul European. Deºi toate aceste formaþiuni au fost alese democratic ºi reprezintã o  parte importantã din locuitorii Europei, pânã în prezent nu au putut beneficia de subvenþiile destinate cheltuielilor curente ºi de care se bucurã toate celelalte partide de sistem. Regulamentul UE a stabilit mai multe condiþii pentru acordarea de fonduri grupurilor parlamentare. Printre acestea se numãrã de exemplu necesitatea unui minim de 25 de membri din cel puþin ºapte state. În prezent EANM are doar 8 parlamentari (3 maghiari, 3 francezi ºi 2 britanici), dar oficialii UE au decis cã “au fost îndeplinite condiþiile generale de eligibilitate”. Decizia de acordare de subvenþii partidelor naþionaliste a fost aspru criticatã de mai mulþi politicieni de stânga, precum laburistul britanic  Claude Moraes. “Este o sãptãmânã ruºinoasã pentru democraþia Europei. Sã sperãm cã acesta va fi un strigãt de adunare pentru toþi antifasciºtii din Uniunea Europeanã, pentru a strânge rândurile ºi pentru a stopa extrema dreaptã”, a declarat politicianul, nãscut din pãrinþi indieni. Alianþa Europeanã a Miºcãrilor Naþionale a fost creatã la Budapesta în octombrie 2009 iar printre fondatori se numãrã Frontul Naþional (Belgia), Frontul Naþional (Franþa), Jobbik (Ungaria), Flamura Tricolorã (Italia),Partidul Naþional Renovator (Portugalia), Miºcarea Socialã Republicanã (Spania), Naþional-Democraþii(Suedia), Svoboda (Ucraina) ºi Partidul Naþional Britanic (Marea Britanie). Sursa: FrontPress.ro]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer