biometrics_04128800 Ascunsã adânc în legea privind reforma imigraþiei, Senatul american dezbate prevederea unor articole care ar duce la crearea unei baze de date în care sã existe înregistrãrile biometrice ale tuturor americanilor adulþi, un pas care ar putea duce la un sistem de identificare la nivel naþional a oricãrei persoane Americanii ar putea fi monitorizati cu ajutorul unei baze de date biometrice Proiectul de reformã a imigraþiei ce se întinde pe 800 de pagini ascunde un o serie de prevederi care ar putea duce la notificarea la nivel federeal a activitãþii americanilor, dupã ce trãsãturile acestora vor fi înregistrate într-o bazã de date, scrie Wired. Sub numele inofensiv de “unealtã fotograficã” stã o bazã de date la nivel federal administratã de Departamentul de Siguranþã Naþionalã (Homeland Security) care conþine numele, vârsta, numãrul de asigurare socialã ºi fotografiile tuturor celor de pe teritoriul Americii care au carnet de conducere sau acte de identitate. Angajatorii ar fi obligaþi sã consulte baza de date pentru fiecare nou angajat pentru confirma identitatea acestuia. Astfel, ar trebui sã scadã numãrul de angajãri a imigranþilor ilegali în SUA. Organizaþiile care militeazã pentru respectarea intimitãþii cred cã statul ar putea folosi aceastã lege dincolo de scopul anunþat. Oamenii ar putea fi obligaþi sã facã dovada identitãþii lor prin consultarea bazei de date ºi atunci când voteazã, închiriazã o maºinã, o casã, deschid un cont, iau un credit sau se îmbarcã într-un avion. Astfel, statul ar monitoriza fiecare miºcare, într-un fel de BigBrother la nivel naþional. “Asta începe sã se schimbe relația dintre cetãțean și stat, ai avea nevoie sã obþii permisiunea de a face unele lucruri”, a declarat Chris Calabrese, un lobbyist la Congres al American Civil Liberties Union. “Mai important, ar putea fi începutul pãstrãrii evidenței tuturor activitãþilor”. Acesta dã exemplu numãrului de Asigurare Socialã (Social Security number), care a fost lansat cu scopul de a þine evidenþa cotizaþiilor la fondul de pensii ºi a ajuns sã fie ubicuu în viaþa americanilor. Dupã atentatul de la Boston, Casa Albã ºi-a anunþat sprijinul pentru acest proiect de lege, care, de asemenea, este susþinut ºi de unii senatori republicani. În România, includerea unor date biometrice în paºaport ºi cartea de identitate a dus la naºterea unei ample opoziþii din partea societãþii civile. Autoritãþile române au promis cã date biometrice precum imaginea facialã ºi amprentele digitale vor fi ºterse din sistem dupã eliberarea cãrþii electronice de identitate. sursa: economica.net Comentariu rapcea.ro: Dupã cum se știe, modelul american este puternic copiat, așa cã meritã sã ne îngrijorãm cã vom “importa” instrumentele de control total și la noi, în câțiva ani. Interesant este cã senatorul american Ron Paul (contracandidatului lui Obama), a fãcut publice aceste planuri ale guvernului SUA încã din luna martie a acestui an, când încã nu se produsese atentatul de la Boston… de care aveau nevoie (nu-i așa !?) pentru a justifica mãsura drasticã a controlului total… Marea dramã a oricãrui sistem totalitar a fost mulțimea, numãrul mare de oameni, greu sau imposibil de controlat. Pânã acum ! Grație tehnologiei, se încearcã identificarea FIECÃRUI OM din marea mulțime anonimã a Umanitãții. Pierderea ANONIMITÃȚII echivaleazã cu CONTROLUL TOTAL și creeazã premizele DICTATURII PERFECTE, visul de veacuri al oricãrui tiran. Nu întâmplãtor, evreii din primele secole ale Creștinismului REFUZAU orice încercare de recensãmânt sau identificare individualã de cãtre autoritãți, cãci textele Vechiului Testament  vorbeau despre domnia Antihristului ce urmeazã sã se instaureze prin NUMÃRAREA și INDIVIDUALIZAREA fiecãrui om al planetei. Astãzi, reacția fireascã a fost apariția mișcãrii ANONYMOUS, ce are ca principal scop PÃSTRAREA ANONIMITÃȚII individului, nu ca temei al ascunderii unor fapte reprobabile de naturã infracționalã, ci ca fundament al respectãrii dreptului la intimitate și libertate. ]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer