Sarah Murnen, profesoarã de psihologie la Kenyion College, în Ohio, a condus un studiu bazat pe analiza a 15 site-uri destinate vânzãrii de haine pentru copii. Au fost studiate 5.666 de obiecte vestimentare, fiecare dintre acestea fiind clasificate pe baza unei scale a gradelor de senzualitate. Studiul a arãtat cã aproape 70% dintre produsele vestimentare destinate copiilor au caracteristici specifice vârstei (de exemplu, printuri cu imagini în culori calde, panglici). Dintre cele 31% de produse identificate în afara celor specifice vârstei copilãriei, 4% aveau doar caracteristici sexualizante, 25% aveau atât caracteristici sexualizante, cât ºi elemente specifice copilãriei, restul fiind clasificate în afara acestor categorii. Cel mai adesea, obiectele vestimentare „sexi”, identificate de realizatorii studiului, erau croite astfel încât sã scoatã în evidenþã sânii ºi pãrþile posterioare. Autorii studiului cred cã hainele „sexi” au implicaþii serioase asupra modului în care fetele se autoevalueazã în lumina modelelor de atractivitate fizicã promovate de producãtorii de îmbrãcãminte. Fetele sunt confruntate cu problema identitãþii sexuale de la vârste foarte mici. „Noi credem cã a le îmbrãca pe fete în acest fel ar putea sã contribuie la adaptarea lor cu rolul îngust de femei transformate în obiecte sexuale”, se precizeazã în studiul publicat în jurnalul de specialitate, Sex Roles. Femeile din cultura occidentalã sunt percepute ºi tratate adeseori, de publicul masculin, ca simple obiecte. Ele ajung sã internalizeze aceste mesaje ºi sã îºi considere propriile corpuri drept obiecte care trebuie sã corespundã unor standarde destul de înguste. Eºecul în ralierea la standarde provoacã, în unele cazuri, depresii, stimã de sine scãzutã, lipsã de satisfacþie a vieþii ºi dificultãþi în relaþiile sociale, noteazã sprongerlink.com. Autorii studiului considerã cã fetele cu vârste foarte mici pot sã fie influenþate prin obiectele vestimentare sexualizante sã îºi perceapã propriul corp ca un obiect sexual ce trebuie sã se adapteze unor standarde impuse. „Nu este niciun secret cã exprimarea sexualã este glorificatã de cultura în care trãim, în atât de multe feluri care nu sunt nici biblice, nici sãnãtoase”, a declarat Les Bradford, autorul cãrþii Live Different: What the Bible Says About Sex and Holiness. Totuºi, Bradford este de pãrere cã, înainte de a le spune copiilor ce nu au voie, chiar ºi în privinþa vestimentaþiei, ar trebui ca acestora sã li se spunã ce au voie, conform christianpost.com. Cu dificultãþi create de scurtimea fustelor pe care le poartã elevele se confruntã ºi ºcolile din Coreea de Sud. BBC noteazã cã, într-o ºcoalã din Provincia Gangwon, conducerea a hotãrât sã monteze niºte plãci în faþa bãncilor pentru a rezolva problema fustelor scurte. Un sondaj realizat de un ziar local a arãtat cã fustele elevelor sud-coreene s-au scurtat cu 10-15 cm, în ultimii 10 ani. Sursa: SemneleTimpului]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer