Românii din stânga Nistrului îºi cer dreptul la educaþie în limba maternã într-o scrisoare deschisã adresatã ambasadorilor þãrilor membre ale OSCE acreditaþi în R. Moldova ºi guvernanþilor de la Chiºinãu.  

Strigãt de ajutor. Românii din Transnistria ºi limba maternã basarabiaLiceul Lucian Blaga din Tiraspol (foto: Timpul.md)
  Domnilor ambasadori ºi domnilor guvernanþi ai R.Moldova, Asociaþia „Lumina” a pedagogilor transnistreni din R. Moldova, pãrinþii ºi elevii ºcolilor cu predare în limbaromânã: Liceul Teoretic „ªtefan cel Mare ºi Sfânt” din or. Grigoriopol (director – Eleonora Cercavschi), Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun” din or. Bender (director – Maria Roibu), Liceul Teoretic „Evrica” din or. Râbniþa (director – Eugenia Halus), Liceul Teoretic „Lucian Blaga ” din or. Tiraspol(director – Ion Iovcev), Liceul Teoretic „Mihai Eminescu ” din or. Dubãsari (director – Ion Popºoi), Gimnaziul-internat pentru copii orfani din or. Bender (director – Maria Ungureanu), gimnaziul din satul Corjova (director – Constantin Sucitu) ºi gimnaziul din satul Roghi, raionul Dubãsari (director – Nadejda Ghidirimschi), Vã aduc sincere mulþumiri pentru invitaþia de a ne întâlni la Tiraspol ºi pentru interesul Dumneavoastrã faþã de problemele cu care ne confruntãm timp de peste 20 de ani. De când pe teritoriile moldoveneºti din stânga Nistrului au pus stãpânire forþele secesioniste transnistrene în frunte cu Igor Smirnov , aici a fost interzisã funcþionarea legislaþiei R. Moldova, inclusiv activitatea ºcolilor naþionale în baza grafiei latine ºi a Curriculumului Ministerului Educaþiei de la Chiºinãu, a fost interzis totul ce este naþional… Au supravieþuit numai aceste opt instituþii de învãþãmânt nominalizate mai sus. Timp de 20 de ani am trecut prin mai multe încercãri: terorizarea ºi maltratarea pedagogilor, pãrinþilor ºi copiilor care s-au opus fãrãdelegilor administraþiei de laTiraspol, devastarea ºi lichidarea ºcolilor naþionale, arestarea pedagogilor ºi pãrinþilor, destituirea nelegitimã din funcþii a profesorilor ºi pãrinþilor, inclusiv interzicerea activitãþii pedagogice în acest teritoriu a cadrelor didactice din instituþiile de învãþãmânt nominalizate. Citiþi mai mult în Timpul.md]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer