Recentul scandal în care este implicat preºedintele Franþei, Nicolas Sarkozy, as scos la iveal faþa întunecatã a democraþiilor occidentale, a retoricii europene de doi lei, a mândriei mânjite de a fi vest-european, civilizat, cu restricþii pe piaþa muncii ºi veºnic lucrãtor cu douã mãsuri. Micuþul evreu din Ungaria ajuns preºedinte al Franþei a fost printre primii lideri europeni care a lansat atacuri militare împotriva lui Muamar Gaddafi, susþinut de o mulþime de isterici ai democraþiei, delirând prin ziare, televiziuni ºi reþele sociale web, despre cum se va instaura democraþia în Libia. Adevãrul este atât de sec ºi de cinic, încât pare aproape ireal: Sarkozy a fost sponsorizat în campania electoralã de cãtre “dictatorul” Gaddafi ºi pentru a ºterge urmele acestor afaceri necurate, l-au ucis. Pur ºi simplu. Potrivit unei anchete realizatã de Mediapart, Takieddin l-a sfãtuit pe Sarkozy, înainte ºi dupã ce a devenit preºedinte, cum sã negocieze mai multe contracte militare cu regimul Gaddafi, inclusiv pentru livrarea de tehnicã informaticã menitã sã contracreze sistemele americane de interceptare Echelon. Muammar Gaddafi însuºi a susþinut cã a sprijinit financiar campania prezidenþialã a lui Sarkozy, în 2007, prin retrocomisioane plãtite Parisului. Franþa a fost primul stat NATO care a lansat lovituri aeriene împotriva regimului Gaddafi, în 2011. Fiul lui Gaddafi, Saif al –Islam, care cunoaºte detaliile afacerilor cu Republica Francezã, va fi judecat în Libia ºi riscã sã fie condamnat la moarte de noul regim, potrivit Cotidianul. Deci noul regim-marionetã “democratic” din Libia va încerca sã ucidã ºi ultimul martor direct al acestei afaceri necurate. Mai mult, se pare cã tot Sarkozy a fost o persoanã cheie care a organizat sponsorizarea rivalului la preºedinþia francezã a lui Jaques Chirac, Edouard Balladur. Banii, veniþi pe o filierã pakistanezã ºi sauditã, au însumat 84 de milioane de euro sub forma unor comisioane ascunse în tranzacþii de armament ºi tehnicã militarã. Deja doi apropiaþi ai lui Sarkozy, Nicolas Bazire, managerul campaniei electorale din 2007 a preºedintelui ºi martor la cãsãtoria sa cu Carla Bruni, ºi Thierry Gaubert, fost ºef de cabinet al lui Sarkozy, au fost reþinuþi deja de autoritãþile franceze în acest dosar. Privim deja de ceva vreme cum þãrile arabe din Africa ºi nu numai par sã fie cuprinse de febra unor revoluþii democratice susþinute de þãrile vest-europene. Vedem cu în Egipt, dupã un scenariu identic cu cel din România, regimul dictatorial Mubarak, a fost înlãturat de la putere de armatã, pentru ca apoi aceasta sã þinã de putere cu dinþii în timp ce egiptenii îºi cer democraþia câºtigatã în stradã, asemeni fenomenului Piaþa Universitãþii. Vedem cu Gaddafi a fost împuºcat ca un câine de rebelii înarmaþi de Franþa ºi Germania, tot în numele democraþiei. Înþelegem acum cã, de fapt, în Libia am vãzut un direct un asasinat politic ordonat de Sarkozy, un preºedinte “occidental” care dorea doar sã ºteargã urmele unor tranzacþii dubioase, care au dus la câºtigarea alegerilor prezidenþiale. Deci dacã francezul sau alþi politicieni de seamã care ne dau directive din sãlile de ºedinþã de la UE, au ajuns unde sunt prin banii dictatorilor nord-africani, ce putem spune despre democraþiile vest-europene ºi creaþia lor diabolicã care se doreºte supra-stat, Uniunea Europeanã? De George Bara – NapocaNews

]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer