MARSUL PENRTU VIATA“Spune DA Vieþii!” este sloganul “Marºului pentru Viaþã”, eveniment care va avea loc simultan la Bucureºti, Timiºoara ºi Satu Mare, sâmbãtã, 26 martie 2011. Organizatorii, peste 20 de asociaþii nonguvernamentale provita ºi profamilia, cheamã astfel pe toþi românii la recunoaºterea vieții umane ca primul ºi cel mai important drept, începând de la concepþie ºi pânã la sfârºitul ei natural. Expresia “Spune DA Vieþii!” are semnificaþia unei mãrturii personale prin care participanþii afirmã deschis ºi fãrã echivoc viața ca valoare supremã, cerând protejarea ei în toate stadiile. În mod special ei solicitã protecþia celor mai vulnerabile fiinþe umane, copiii nenãscuþi, care de peste 50 de ani sunt supuºi în România unui adevãrat genocid. Alegerea datei nu este întâmplãtoare: 26 martie urmeazã imediat marii sãrbãtori “Buna Vestire”, consideratã sãrbãtoarea femeii creºtine ºi a bucuriei de a da viaþã. Cu toate acestea, “Marºul pentru Viaþã” se doreºte un eveniment civic, fãrã caracter confesional ºi de aceea deschis persoanelor din toate cultele creºtine. Printre organizatori se aflã: Asociaþia Darul Vieþii, Asociaþia Pro-vita Bucureºti, Federaþia Pro-vita Ortodoxã, Fundaþia Clinica Provita – Bucureºti, Alianþa Familiilor din România, Asociaþia Familiilor Catolice “Vladimir Ghika”, Asociaþia pentru Apãrarea Familiei ºi Copilului, Asociaþia Provita Media etc. La nivel local, cultele au anunþat susþinerea “Marºului pentru Viaþã” prin Mitropolia Banatului, Dieceza Romano-Catolicã de Timiºoara ºi Episcopia Greco-Catolicã de Lugoj, numeroase biserici neo-protestante etc. Lista completã a organizatorilor se aflã la finalul acestui comunicat. Aceasta este prima ediþie care se va derula simultan în trei oraºe româneºti, iar organizatorii promit cã evenimentul va deveni unul de tradiþie, anual. De altfel “Marºul pentru Viaþã” este deja un eveniment consacrat în alte þãri, unde are loc la aceeaºi datã. Ora ºi locul de pornire:

  • Bucureºti – 11.30, din Parcul Kreþulescu (lângã biserica Kreþulescu), Calea Victoriei nr. 47
  • Timiºoara – 11.30, din Parcul Doina, str. Ghe. Doja, nr. 25A (zona Bãlcescu)
  • Satu Mare – 11.30, din faþa Muzeului Judeþean
Pentru alte detalii consultaþi blogul marsulpentruviata.blogspot.com sau contactaþi:
  • Bucureºti – Roxana Puiu, 0744.982.925; Bogdan Stanciu, 0728.673.673
  • Timiºoara – Gerda Chiºãrãu, 0721.335.704; Roxana Popa, 0744.644.269
  • Satu Mare – Adriana Hagãu, 0753.500.565, 0725.699.302
Cu aceastã ocazie, participanþii lanseazã un manifest adresat tuturor românilor de bunã credinþã ºi clasei politice în ansamblul ei:

MANIFESTUL “MARªULUI PENTRU VIAÞÔ – SPUNE “DA” VIEÞII!

Participanþii la “Marșul pentru Viațã” care va avea loc sâmbãtã, 26 martie 2011, în București, Timișoara ºi Satu Mare: Cheamã societatea la o mai mare conștientizare a valorii vieții umane, la respectul și apãrarea acesteia, de la concepție pânã la moartea naturalã; la protejarea specialã a familiei tradiționale, bazatã pe cãsãtoria heterosexualã ºi monogamã, Proclamã darul vieții ca fiind dreptul primordial, natural și inalienabil al oricãrei ființe umane, iar familia, ca unicul loc propriu al exprimãrii iubirii sexuale ºi al procreaþiei, Cer ca toate partidele politice sã includã în programele lor electorale hotãrârea de a apãra viața, a promova familia și a opri “cultura morții” care își face simțitã prezența distrugãtoare în România de multe decenii. În mod special solicitã abolirea întregii legislații care permite avortul, Considerã cã autoritãțile trebuie sã susținã femeia însãrcinatã și sã implementeze o protecție activã pentru nou-nãscuți, întrucât aceștia reprezintã cel mai important bun al națiunii române și de ei depinde viitorul nostru comun, Solicitã protecție specialã pentru persoanele cu handicap, pentru bãtrâni și pentru bolnavii în stare terminalã, prin asigurarea de mijloace care sã îmbunãtãțeascã viața și sã ușureze suferința, Cer recunoaștere neîngrãditã pentru dreptul la obiecția de conștiințã al personalului medical și sunt ferm alãturi de cei care îl invocã în refuzarea practicilor anti-viațã, precum avortul, Se angajeazã sã susținã și sã acorde votul lor doar forțelor politice și candidaților care afirmã valorile vieții, ale familiei și moralei creștine, fãrã compromisuri și surogate, Fac apel la mass-media sã transmitã o imagine pozitivã a vieții, maternitãții și sarcinii, Îndeamnã cetãțenii de bunã credințã sã activeze în organizațiile civice provita și profamilia din întreaga țarã, pentru a-și uni vocile în apãrarea acestor idealuri. Semnatari (pânã la 20 martie 2011): ORGANIZAÞII Asociaþia Pro-vita – Fil. Bucureºti Federaþia Pro-vita Ortodoxã Asociaþia Darul Vieþii Asociaþia Sfânta Treime – Timiºoara Asociaþia Clinica Provita Internaþional Fundaþia Clinica Provita – Bucureºti Asociaþia Familiilor Catolice “Vladimir Ghika” Alianþa Familiilor din România Asociaþia pentru Apãrarea Familiei ºi Copilului Asociaþia Provita Media Miºcarea Sf. Andrei Asociaþia Preasfânta Inimã a lui Isus Asociaþia Sf. Egidiu Organizaþia EMMA, fil. Satu Mare Uniunea Bulgarilor din Banat Centrul Areopagus Fundaþia Estera Asociaþia Casa Gratis Pro Deo Asociaþia Familia ºi Viaþa Societatea ªtiinþificã Jacques Maritain din România Forumul Civic Creºtin CULTE Mitropolia Banatului (Biserica Ortodoxã) Dieceza Romano-Catolicã de Timiºoara (Biserica Romano-Catolicã) Episcopia Greco-Catolicã de Lugoj (Biserica Greco-Catolicã) Biserica Betel – Timiºoara Biserica Filadelfia – Timiºoara Biserica Apele Vii – Timiºoara Biserica Internaþionalã Presbiterianã – Timiºoara Biserica Reformatã Cetate – Timiºoara Biserica Reformatã Fratelia – Timiºoara Biserica Aletheia – Timiºoara Biserica Agape – Timiºoara Biserica Sf. Francisc – Satu Mare Biserica Calvaria – Satu Mare Biserica Sf. Apostoli Petru ºi Pavel – Satu Mare Biserica Sf. Anton – Satu Mare Biserica Baptistã Emanuel – Satu Mare Lista rãmâne deschisã!]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer