Moþii s-au rãsculat împotriva Mafiei Lemnului ºi a protecþiei asigurate de Poliþia Circulaþie

Foto: citynews.ro
Revoluþie a moþilor din Apuseni, care s-au sãturat de Mafia lemnului ºi de protecþia acordatã hoþilor de cãtre Poliþia Circulaþie. Situaþia explozivã a pornit de la arestarea pentru luare de mitã a fostului ºef a Direcþiei Silvice Cluj, Traian Mariº,  arestare ce a avut loc dupã un denunþ cusut cu aþã albã. În aceste zile iese la suprafaþã adevãrata Mafie a Lemnului, incredibila puºculiþã a lumii politice ºi a Poliþiei Circulaþie. Au apãrut în rapoarte oficiale mii de hectare defriºate ilegal. Au apãrut ºi autotrenuri care transportã noapte de noapte material lemnos fãrã avea însã RCA, licenþe de transport sau taloane de înmatriculare. Acuzaþiile de acum luni de zile aduse de poliþiºti nemulþumiþi din zona Huedin (http://www.cotidianul.ro/afacerile-nebune-ale-politistilor-din-huedin-204802/), legate de ºeful Poliþiei Rutiere Huedin, Gheorghe Cãlãtan, prin contur. Mafia lemnului poate exista ºi poate transporta material lemnos doar prin directa grijã a ºefilor Poliþiei Rutiere. În noaptea de luni spre marþi peste 100 de sãteni din comuna Mãguri Rãcãtãu au sechestrat douã autotrenuri burduºite cu lemne, despre care ei afirmã cã ar transporta material lemnos furat. Camioanele au fost forþate sã opreascã ºi apoi conduse la postul de Poliþie din localitate. Oamenii au cerut intervenþia Poliþiei ºi a lucrãtorilor Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic ºi de Vânãtoare (ITRSV), care au declanºat o anchetã. Foto: stiridecluj.ro “Camioanele astea au fost încãrcate azi-noapte, pe furiº, în pãdure ºi urmau sã plece. Cel mai probabil direct în Ungaria. Camioanele sunt ale unui pãdurar care l-a denunþat pe directorul de la Direcþia Silvicã Cluj, Traian Mariº”, a povestit un localnic pentru stiridecluj.ro. Foto: citynews.ro Foto: stiridecluj.ro Culmea este cã situaþia nu este una de ieri de azi ci de ani de zile! Din Apuseni se transportã în fiecare noapte, pe drumurile naþionale ºi europene, zeci poate chiar sute de metri cubi de material lemnos! Acest lucru este posibil doar cu complicitatea poliþiºtilor de la Circulaþie, care închid ochii la aceste fãrãdelegi ºi sunt complici la furtul masiv de lemn. Strigãtor la cer este faptul cã din cele 3 autotrenuri care se vãd în poze, nici unul nu avea actele în regulã. Dar, acestea transportã material lemnos de ani de zile. Cum altfel, decât cu largul consurs al Poliþiei Rutiere! Unul din autotrenuri – B 42 RAS nu avea asigurare RCA obligatorie, celãlalt – B 04 VFR avea talonul de înmatriculare reþinut din noiembrie 2012. Capul de TIR aparþine firmei Volvo Forest, asociat unic Bîlc Cãlin, tocmai denunþãtorul directoului arestat de la Direcþia Silvicã, Traian Mariº!! Mai mult, Bîlc se aflã într-un ciudat conflict de interse, fiind, deopotrivã pãdurar ºi acþionar unic la o firmã care se cupã de ….transportul lemnelor! În ceea ce priveºte auto B 26 CRF, aceasta aparþine firmei Crinelforest SRL Gilãu. În urma constrolului, pe remorcã a fost gãsit un plus de 12 tone material lemnos, întocmindu-se dosar penal.  Crinelforest SRL are ca asociat unic pe Frandeº Cristian Ioan, ºef district Ocolulul Silvic Privat Bãiºoara, unde ºef ocol este tocmai directorul interimar al Direcþiei Silvice Cluj, Holonic, cel sosit pe post dupã arestarea fostului director Mariº. Foto: stiridecluj.ro Cotidianul a tras deja chiar anul trecut un semnal de alarmã privind afacerile necurate cu Mafia Lemnului ale poliþiºtilor de Circulaþie din zona Huedin (http://www.cotidianul.ro/afacerile-nebune-ale-politistilor-din-huedin-204802). Mai mult, urcând în piramida relaþinoalã Mafia Lemnului – Poliþia Circulaþie, presa a dezvãluit anterior ºi vilele apãrute peste noapte ale unor ºefi din IPJ Cluj, precum comisarul ºef Alexandru Mureºan, fost ºef Circulaþie IPJ Cluj, fost adjunct al IPJ Cluj, în prezent retrogradat înapoi la ºefia Poliþiei Circulaþie. Vila de 404 mp a comisarului Mureºan, care nu apãrea în declaraþia de avere, dar se plãtea impozit pe ea. Foto: stiridecluj.ro În ceea ce priveºte situaþia explozivã din Apuseni, dupã arestarea directorului Direcþiei Silvice Cluj în urma unui denunþ cusut cu aþã albã (VEZI AICI DETALII PSD vrea toate pãdurile din Clujul cel putred de corupt) un pãdurar din cadrul Ocolului Silvic Beliº a acceptat sã vorbeascã pentru stiridecluj.ro despre mafia din care chiar el face parte ºi pentru care cotizeazã annual zeci de mii de euro. “În primul rând, fiecare dintre pãdurarii din zona Mãriºel au acasã câte un gater tip banzic. Lemnul este adus gratis de cãtre localnicii care sunt lãsaþi la furat în pãdure. Totul se face la mica înþelegere. Omul primeºte permisiunea de a intra în pãdure cu condiþia ca la finalul zilei sã coboare ºi pentru pãdurar la un drum auto o remorcã de lemne. Aºa se face cã doar într-o singurã zi pãdurarul duce la gaterul tip banzic câteva zeci de metri cubi de lemn. Sunt pãdurari care au douã astfel de gatere, cu unul lucreazã pentru a cotiza mai departe, iar cu celãlalt pentru el. Singura cheltuialã este cea cu legata de plata facturii de curent, adicã maxim 1.000 de lei/lunã. Muncitorii vin gratis la lucru ºi sunt, de fapt, cei care merg la pãdure. Profitul net, dupã ce se împarte ºpaga cu ºeful de district ºi apoi mai sus este ºi de 6.000 de euro. Foto: stiridecluj.ro “Cetãþenii nu mai suportã ca firmele sã exploateze zeci de mii de metri cubi de material lemnos. Guvernanþii nu se uitã la oameni, se uitã doar la ce ne impune Uniunea Europeanã, dar nu vãd cã firme din Germania îºi protejeazã pãdurile ºi le distrug pe ale noastre. În doi ani, la Mãguri Rãcãtãu, au fost tãiaþi peste 100.000 de metri cubi. Dacã lucrurile continuã tot aºa, în doi-trei ani nu o sã mai aibã unde sã cânte cucul, cum spunea un pãdurar de la noi. Adevãrul este cã pãdurea se furã cu acte în regulã “, a explicat un localnic pentru citynews.ro. Puzderie de date oficiale, de rapoarte, de prezentãri. Tone de informaþii pentru serviciile abilitate ale statului. Cu toate acestea nimeni nu se sesizeazã, nimeni nu miºcã un deget! Domnule ministru Stroe, DNA, domnule director general Romsilva, Adrian Crãciunescu, dovediþi cã nu sunteþi abonaþi la puºculiþa Mafiei Lemnului ºi luaþi mãsuri faþã de cele prezentate, faþã de situaþia explozivã din Pãdurile Ardealului ºi nu numai, ºi faþã de complicitatea Poliþiei Circulaþie vizavi de Mafia Lemnului. sursa: cotidianul.ro]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer