evrei 300x200 Spaniolii, cei mai antisemiþi europeni? internationalUn studiu naþional dat publicitãþii ieri, la Madrid, aratã cã 58,4% dintre spanioli sunt antisemiþi, mult peste media Uniunii Europene. “Nu se iau mãsuri ºi consecinþa este o periculoasã creºtere a antisemitismului ºi urii de rasã în Spania”. Asta susþine Federaþia Comunitãþilor Iudaice din Spania ºi Miºcarea contra Intoleranþei. Un studiu detaliat prezentat ieri în Madrid nu lasã loc de îndoieli: Spania figureazã în fruntea Uniunii Europene din punct de vedere al acþiunilor violente ºi manifestãrilor de urã rasialã ºi dispreþuire a evreilor, cu o creºtere constantã cauzatã de criza economicã, scrie El Pais. 400.000 de evrei trãiesc în Spania, mai puþin de 1% din populaþia þãrii Rezultatele sondajului, realizat toamna trecutã de Ministerul Afacerilor Externe ºi Cooperare aratã cifre îngrijorãtoare: 58,4% dintre spanioli opineazã cã “evreii au multã putere, pentru cã ei controleazã economia ºi mass media”. 34,6% au o opinie defavorabilã sau total defavorabilã acestei comunitãþi religioase, care în Spania numãrã 400.000 de persoane. Studiul s-a realizat pe un eºantion de 1.012 cetãþeni cu vârsta de peste 15 ani, prin interviuri. Aceste date ale studiului intitulat “Raport despre Antisemitism în Spania 2010″ vin sã completeze un alt sondaj oficial între ºcolarii spanioli, realizat anul trecut, conform cãruia mai mult de jumãtate dintre elevi nu ºi-ar dori un coleg de bancã evreu, în ciuda faptului cã nu ar ºti sã-l recunoascã, din punct de vedere, fizic ca atare. Paradoxal, extrema dreaptã urãºte cel mai puþin evreii În mod curios, extrema dreaptã este cea care respinge cel mai puþin comunitatea evreiascã (34%), faþã de 37,7% în rândul persoanelor care se declarã de centru-stânga. “Dacã aceste date sunt corecte, Spania ar fi un caz unic în Europa, iar þara are o adevãratã problemã”, a declarat preºedintele Federaþiei de Comunitãþi Iudaice din Spania (FCJE), Jacobo Israel Garzon. Responsabilul Miºcãrii contra Intoleranþei, Esteban Ibarra, a subliniat, la rândul sãu, aceastã percepþie, criticând aspru Guvernul, pentru cã nu ºi-a respectat angajamentul de a reforma Codul Penal pentru a pedepsi incitarea ºi apologia urei de rasã sau antisemitã în diversele ei forme. Mandatul Comisiei Europene pentru reformarea articolului 510 din Codul Penal care se referã la aceste teme a fost încheiat pe 28 noiembrie anul trecut, fãrã sã fie însã îndeplinit de Spania. “Cei mai antisemiþi sunt ºi cei mai educaþi ºi bine pregãtiþi spanioli” ªi alte date atrag atenþia în acest Studiu despre Antisemitism, al doilea realizat în Spania. De exemplu, extrema dreaptã are o pãrere mai puþin negativã despre evrei (34%), decât populaþia de centru-stânga (37,7%), iar simpatia faþã de evrei a extremei drepte (4,9 pe o scarã de la 1 la 10) este superioarã mediei populaþiei (4,6). Criza economicã a agravat situaþia, din cauza presupusei puteri economice atribuite în sondaj evreilor din Spania, în ciuda faptului cã aceºtia nu reprezintã nici 1% din populaþia þãrii. Douã treimi (62,2%) din cei 58,4% care cred cã “evreii au multã putere pentru cã ei controleazã economia ºi mass media”, sunt cetãþeni cu studii superioare. Procentul creºte la 70% între cei care afirmã “evreii au interese în politicã”. Adicã “cei mai antisemiþi sunt cei care sunt cei mai bine pregãtiþi ºi informaþi”, se lamenteazã Jacobo Israel. 17% dintre cei care antipatizeazã evreii nu ºtiu de ce o fac Dintre cei care recunosc cã evreii le sunt antipatici, doar 17% susþin cã este din cauza “conflictului din Orientul Mijlociu”. “Nu putem asocia ura faþã de evrei cu statul Israel ºi politicile sale”, subliniazã preºedintele FCJE. Nu la fel se întâmplã în mediile de comunicare, unde amplificarea antisemitismului se datoreazã acestui conflict. Alte motive invocate de cei chestionaþi (cu un total de 29,6%) pentru antipatia faþã de evrei are de-a face cu “religia lor”, “obiceiurile lor”, “felul lor de-a fi” etc. Acestora li se adaugã altele, precum “antipatie în general” sau percepþiile relaþionate cu “puterea evreilor”. Alþi 17% dintre cei chestionaþi susþin cã îi antipatizeazã pe evrei fãrã sã ºtie din ce motiv. 400 de site-uri web antisemite în Spania Insultele de pe Internet, picturile de pe sinagogi, banalizarea Holocaustului sau frecventele concerte rasiste sunt câteva din problemele cuprinse în raport, elaborat pentru Observatorul Antisemitismului care abia a împlinit trei ani. Obiectivul acestuia este centralizarea, catalogarea ºi analizarea incidentelor de caracter antisemit, identificându-le promotorii ºi îndemnând la reflecþie prin intermediul analizelor ºi publicaþiilor. “Infecþia neonazi este crescândã ºi în marea ei majoritate este antisemitã. Nu se poate separa lupta contra nazismului de lupta contra antisemitismului”, subliniazã Esteban Ibarra. Studiul a documentat 4.000 de cazuri de incidente de urã antireligioasã ºi violenþã xenofobã, între care se includ ºi acþiunile de antisemitism. De exemplu, existã peste 400 de site-uri web cu caracter xenofob ºi antisemit. sursa: Adevãrul.es]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer