Slovacia îi va pedepsi cu închisoarea pe cei care neagã persecuþiile ºi crimele cu substrat politic din perioada comunistã, iar Guvernul ceh doreºte sã scoatã în afara legii Partidul Comunist. Slovacia ºi Cehia aduc comunismul pe acelaºi plan cu Holocaustul externeÎn septembrie, în Slovacia intrã în vigoare noul Cod de Procedurã Penalã, care introduce pedeapsa cuînchisoarea pentru oricine neagã persecuþiile ºi crimele cu substrat politic din perioadacomunistã, ceea ce ar aducecomunismul pe acelaºi plan cuHolocaustul. Guvernul de la Praga pregãteºte scoaterea în ilegalitate al Partidului Comunist al Cehiei ºi Moraviei, chiar dacã mãsura poate fi consideratã tardivã ºi oarecum ineficientã. Anton Srholec a petrecut, de la 22 de ani, opt ani în minele de uraniu de la Yahimov, din nord-vestul Cehiei, în anii ’50. N-a fost miner, ci deþinut politiccondamnat la 12 ani de închisoare pentru cã a încercat sã treacã ilegal graniþa ca sã studieze teologia în Italia. Dupã eliberare, a scris o carte în care povesteºte despre condiþiile inumane din lagãrul de muncã forþatã. “Cei ca mine, atâþia câþi am mai rãmas, suntem mãrturii ai ororilor regimuluicomunist. Un aºa sistem totalitar ºi injust nu trebuie sã mai aparã în istorie nicãieri, niciodatã”, spune Anton Srholec, citat de RRA. Existã însã ºi slovaci care neagã existenþa lagãrelor de tipul celui de la Yahimov, ba chiar spun cã disidenþii politici erau, de fapt, elemente antisociale, care n-au dus-o rãu în închisori. Din septembrie, astfel de declaraþii le vor asigura autorilor un sejur la penitenciar între ºase luni ºi trei ani. “Avem pedespse pentru rasism ºi pentru cei care neagã Holocaustul. De ce n-am avea pedepse ºi pentru cei care au susþinut ºi susþin exterminarea unei clase sociale cum au fãcut-o comuniºtii?”, spune parlamentarul conservator Peter Osusk, iniþiatorul acestei mãsuri. Partidul Comunist slovac nu este reprezentat în parlament, spre deosebire de cel ceh, care, deºi anul trecut a înregistrat cel mai slab rezultat electoral din perioada post-1989, are în parlament 26 de deputaþi ºi doi senatori, în opoziþie. Sursa: Ziua Veche]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer