Foarte multi cititori m-au intrebat despre schimbarile survenite prin noul Cod Civil. Ma gandeam sa scriu ceva pe tema asta, dar subiectul este prea vast pentru a face obiectul unui singur articol. Pe de alta parte, in ciuda “noutatilor” din proaspatul Cod Civil, unele institutii sunt inoperante – in lipsa unor norme de aplicare (asteptam in continuare un nou Cod de Procedura Civila), iar din ce am vazut pana acum, judecatorii tind sa interpreteze principalele institutii (incepand cu dreptul de proprietate – cel mai improtant – in opinia mea) din prisma vechilor reglementari, fiind tributari jurisprudentei consacrate pana in prezent. Iata insa ca CSM-ul a lansat un site special pentru noul Cod Civil, unde puteti gasi raspunsuri, dezbateri, interpretari si (in viitor), chiar jurisprudenta pe Noul Cod Civil. Iata comunicatul CSM-ului:

4 octombrie 2011

 

COMUNICAT

 

Iurispedia.ro – un site dedicat Noului Cod Civil,

pus la dispoziție de CSM în vederea unificãrii practicii judiciare

  Odatã cu intrarea în vigoare a Noului Cod Civil, Consiliul Superior al Magistraturii avanseazã o soluþie pentru a facilita o viziune comunã asupra noii legislaþii pe care sã o aibã magistraþii, avocaþii, notarii publici, executorii judecãtoreºti ºi consilierii juridici. Astfel, CSM lanseazã astãzi platforma online www.iurispedia.ro, care conþine noul Cod civil comentat articol cu articol de specialiºti în drept, gratuit online. Noul site va fi util în egalã mãsurã populaþiei. Cei interesaþi vor putea participa la dezbateri în timp real, vor avea acces la comentarii doctrinare, atât cu privire la reglementãrile din vechiul cod civil care ºi-au pãstrat actualitatea, cât mai ales cu privire la noile reglementari. Profesorii din cadrul facultãþilor de drept din þarã, studenþii lor, auditorii de justiþie, organizaþiile neguvernamentale cu preocupãri în sfera drepturilor omului ºi reforma justiþiei au fost invitaþi deja sã participe la acest proiect. Începând de astãzi vor colabora la proiect ºi practicienii dreptului. Consiliul Superior al Magistraturii invitã toate persoanele preocupate de noua legislaþie fundamentalã din România sã acceseze ºi sã contribuie la completarea platformei Iurispedia, care este una deschisã. Iurispedia.ro este un site public, dedicat iniþial Codului civil ºi care va fi extins ulterior la celelalte trei coduri ce vor intra în vigoare anul viitor. Site-ul Iurispedia.ro este produs în cadrul proiectului Vin Codurile, iniþiat de cãtre CSM în luna mai 2011 în scopul pregãtirii implementãrii noilor coduri, aspect monitorizat inclusiv de cãtre Comisia Europeanã în cadrul Mecanismului de Cooperare ºi Verificare. În cadrul acestui proiect, CSM a deschis pe 15 septembrie o rubricã specialã pe site-ul sau www.csm1909.ro intitulatã Noul Cod Civil pe întelesul tuturor” în care se regãsesc Codul Civil, Legea de punere în aplicare a acestui cod ºi broºuri în care specialiºti în drept explicã în fiecare sãptãmânã principalele reglementãri cu caracter de noutate.  De asemenea, CSM s-a implicat în organizarea mai multor sesiuni de formare pentru judecãtori, avocaþi, notari publici ºi executori judecãtoreºti în vederea familiarizãrii cu noile instituþii. Proiectul “Vin Codurile” este derulat de cãtre Grupul inter-instituþional pentru pregãtirea aplicãrii noilor coduri. Acesta reuneºte instituþii de formare a practicienilor dreptului –  Institutul Naþional al Magistraturii, ªcoala Naþionalã de Grefieri, Institutul Naþional pentru Pregãtirea ºi Perfecþionarea Avocaþilor, Institutul Notarial Român, Centrul Naþional de Pregãtire ºi Perfecþionare a Executorilor Judecãtoreºti, Institutul Bancar Român – ºi autoritãþi în responsabilitatea cãrora intrã formarea practicienilor – Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, Ministerul Public, Ministerul Justiþiei, Uniunea Naþionalã a Notarilor Publici din România, Uniunea Naþionalã a Executorilor Judecãtoreºti din România. La lucrãrile sale participã  asociaþii profesionale ºi sindicate, reprezentanþi ai societãþi civile etc.]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer