Autor: Cosmin Mincã-ND Constanța Iatã cã nesperatul s-a realizat: au ieºit românii în stradã; mai bine mai târziu decât niciodatã. Cum-necum, discuþiile nu sunt atât de relevante pe cât e faptul cã iatã s-a realizat un precedent ºi asta, sper eu, cam sperie clasa politicã actualã. Cum era de aºteptat, Opoziþia a încercat ºi încã încearcã sã tragã jarul sub turta lor prin deturnarea protestelor în favoarea lor mimând o pseudo-solidaritate cu necazurile reale ºi frãmântãrile populaþiei. Hai marº! 14 asumãri de rãspundere (oare atâtea sunt? Cã eu am obosit sã le numãr) pe legi aberante a tot decretat puterea, timp în care PNL-ul îºi trimitea tineretul la petreceri pe marginea piscinei cu stripteuze ºi tot tacâmul. Aha! Deci nu erau la muncã politicã în stradã sã demasce ºi sã opreascã dezmãþul Piticului! Hîmmmmmm…! Ciudat, zic! Opoziþia, umezitã de lacrimi crocodiliene, mima spasmodic moþiuni de cenzurã conºtient pierdute din start. Pâine ºi circ. ªi dacã tot am ajuns la capitolul Entertainment & Halealã nu mã pot abþine sã nu nominalizez ca lider detaºat în topul circarilor pe tovarãºul Radu Mazãre care exceleazã la ambele capitole. Pãi nu-i aºa? Cine e tãticul vostru dragi constãnþeni? Cine vã dã pâinea voastrã cea de toate zilele la vreme de sãrbãtoare, aliniindu-vã frumos în cozi de foamete pentru a vã menþine viu reflexul condiþionat dezvoltat în perioada glorioasã de aur mult regretatã? Cine vã distreazã cu piese de teatru ieftin în care lupul se deghizeazã-n oaie dar uitã sã-ºi dea basca jos ºi sã foloseascã o maºinã mai umilã, aºa…, ca sã te poþi integra mai bine în peisaj? Domnule Mazãre, vã dau un sfat gratuit ºi vine de la o cãtanã mai experimentatã: în rãzboiul de gherilã ai face bine sã te faci una cu jungla, nu de alta, dar culoarea roºie e ca o invitaþie pentru ochiul unui lunetist! Apoi, nici la capitolul orientare în teren nu staþi strãlucit: Dumneavoastrã ºi plutonul de handicapate mintal pe care îl coordonaþi aþi confundat Bamboo sau vreo plajã din Brazilia cu strada! Pãi Dumneavoastrã mai ºtiþi sã mergeþi pe jos? Riscantã miºcare, aº spune! Domnule Mazãre, m-aþi fãcut sã mã simt ca un bou, iar basca aia roºie ce vã ecraneazã encefalul de la infuziile de bun simþ trezeºte în mine instincte animalice demult apuse. Sã înceapã corida, fie! Pentru Dumneavoastrã… orice! Pentru Dumneavoastrã, eu, împreunã cu alþi boi, ne-am deghizat în oi ºi ne-am dus printre lupi. Cât tupeu do’mle sã te duci la un protest organizat de USL ºi sã scandezi lozinci în care sã-i bagi pe „binefãcãtorii” tãi în aceeaºi oalã cu puterea! Curat murdar! ªi dacã tot m-a apucat sinceritatea, vã mãrturisesc cã am fost nu o datã, ci de douã ori: pe 18 ºi pe 19, la 17.30 fix! Nu v-am vãzut pe acolo pe Dumneavoastrã personal, în schimb am stabilit niºte contacte de grad ZERO cu unii dintre soldaþii PSD. Dezvolt: în febra scandãrilor la adresa PDL-USL simt o bãtaie pe umãr. Mã întorc. Una bucatã individ cu faþã tip securist, flancat de un alt tovar㺠ºopteºte cãtre mine sinistru: – Nu mai ziceþi de USL! Rãspund: – Poftim? Securistu’: – Nu e frumos! USL-ul a organizat manifestaþia! Rãspund: – Nene, e libertatea de exprimare! Pentru mine sunt toþi la fel! Câteva replici ºi securistu’ pleacã nemulþumit. Observ mai târziu cã era ºef la cortul unde se strângeau bile de muc pentru pomelnicul lui Bãse’ în Biserica Demiterii. Povestea de dragoste continuã în lumina camerelor de filmat care inexplicabil dãdeau de un zid invizibil când încercau sã filmeze sectorul ocupat de Noua Dreaptã. Vodooo, îmi zic! Blestemele USL au legat Neptun TV, Antena3, Telegraf etc. sã devinã Presã. Însã „binecuvântãrile” PDL asupra unei camere foto pot rupe aceste blesteme ºi ca dovadã prezint link-ul singurei surse media scãpate astfel de conjuraþia USL-istã (deºi Replica duhneºte a portocaliu ). În a doua searã de proteste ne regãsim în aceeaºi formulã, înconjuraþi de persoane dubioase care-mi inspirau prudenþã ºi paza buzunarelor. Nu cã ar fi fost þigani sau altele, dar nu se încadrau în peisaj, nu scandau ºi prea erau ocupaþi sã cântãreascã pe toþi din priviri. Însã spectacolul oferit de tovarãºul revoluþionar Nicolae Mavrodin e mult prea îmbietor aºa cã mã hotãrãsc sã-l ascult. Deºi vorbea clar ºi tare în faþa mulþimii la cioclofonul din dotare, la urechile mele nu ajung decât frânturi de fraze: gloanþe… zeci de mii… Bucureºti…. USL….libertãþi… murim…jandarmi…fraþi cu oase rupte etc. Pentru amatorii de adevãr care vor sã ºtie cu adevãrat cine e personajul nostru se recomandã Google sau link-ul urmãtor ca punct de plecare în aventura „Viaþa secretã a lui Nicolae Mavrodin”. Continuãm protestul. Unul din camarazii ce þinea pancarta cu sigla comunistã este apostrofat de o tanti trecutã de vârsta a doua: – Vrei sã pun þiganii pe tine sã te batã?! Rãmân siderat. Oau! Grupurile infracþionale din Constanþa sunt conduse de bãtrânica asta! ªtiam ca þiganii ºi-au stabilit Cartierul General în centrul vechi al oraºului în clãdiri istorice pe care le-au transformat în ruine, mormane de moloz ºi focare de infecþie, lucru care s-a întâmplat cu binecuvântarea comuniºtilor ºi a tovarãºilor de azi, dar dacã tot s-au hotãrât s-o punã de un clan, de ce nu s-au folosit de apropierea geograficã de Primãrie, de ce nu ºi-au ales un ºef mai de Doamne-ajutã, aºa ca Mazãre? Sau cine ºtie…, poate deja au fãcut-o ºi n-o ºtim noi! Poate cã aºa se explicã scandalurile cu sãbii din Piaþa Ovidiu si ploriferarea clanurilor mafiote in Constanþa, în ciuda binefacerilor tovarãºului Mazãre. Dumnezeu mai ºtie cine e vinovatul! I-o fi înnebunit pe toþi monstruozitãþile de panouri publicitare postate la intrãrile în Constanþa cu moaca ºi realizãrile prefectului PDL-ist Palazu. De unde naiba o avea ãsta bani, cã doar e om cinstit! Sã fie oare spitalul de boli nervoase din Palazu Mare un deget ce aratã spre prefectul de Constanþa? Gata! M-am lungit prea mult ºi tre’ s-o închei brusc: sper ca oamenii ieºiþi în stradã sã nu transforme protestele revendicative în campanie pro-USL ºi sper sã amendeze orice tentativã în acest sens. Noi am încercat sã ne facem auziþi în ciuda ignoranþei mediei. Pentru noi soluþia este evidentã: Partidului Naþionalist. Românul sã-ºi pãstreze spiritul revoluþionar pânã la alegeri ºi sã amendeze atunci cum se cuvine crimele. Suntem în mocirlã în picioarele goale, iar dintre o pereche de ºosete ºi altã pereche de ºosete, sper sã alegem o pereche de bocanci zdraveni, iar bãºtile roºii sã le expunem la Muzeul de Istorie, secþiunea Curiozitãþi din Lumea Contemporanã! ªi sper ca Organismele Modificate Politic din specia Pisum Sativum sã fie odatã pentru totdeauna pe cale de dispariþie! Amin! sursa: blogul Noua Dreaptã]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer