Venirea în România a controversatei cântãreþe nu putea sã nu stârneascã un val de proteste. Apariþia ei îmbrãcatã în carne crudã, sau ieºind dintr-un cocon, videoclipurile cu tente gay ori sado-maso au creat un impact puternic mai ales asupra comunitãþilor religioase.

Copiii, privilegiaþi la concertul Lady Gaga
Pe Internet a fost lansatã recent o petiþe numitã „Nu venirii Lady Gaga la Bucureºti” prin care se cere interzicerea concertului de la Bucureºti al artistei .
Suntem un popor creºtin. Blasfemiile ºi hulele sunt pãcate împotriva Duhului Sfânt, care nu se iartã în veci, dacã nu sunt lepãdate (…) noi avem datoria sã ne opunem prezenþei ei  la Bucureºti, capitala unei þãri creºtinate de apostolul Andrei. Nu are ce sa caute aici cineva care batjocoreste jertfa Mântuitorului ºi simbolurile sfinte. Ne-am face pãrtaºi la rãtacirea ei. Sã semnãm împotriva desfãºurãrii concertului la Bucureºti!”, cer petiþionarii.
Pânã în prezent, 489 de persoane au semnat pentru a susþine cauza, iar dintre motivele expuse de cãtre aceºtia enumerãm câteva mai jos:
 
  • „Aceastã lady promoveazã “valorile” spurcate ale homosexualitãþii ºi denigreazã creºtinismul prin videoclipurile ei blasfemiatoare. Este o încercare de punere în umbrã a marii sãrbãtori Adormirea Maicii Domnului din 15 august. Maica Domnului este adevãratul model de vieþurire al femeilor românce ºi nu numai!”
  • „Aceastã “artistã” nu reprezintã un model pentru tineretul român creºtin ortodox”
  • „Lady Gaga exponentã cea mai de seamã a lumii pãcãtoase ce va jubila la apariþia antihristului-nu venirii ei în România”.
  • NU avem nevoie in Romania de papusa aberanta a caselor de discuri jidanesti care promoveaza anti-muzica.
Lady Gaga va veni în premierã în România, pe16 august, într-un concert care face parte din turneul  mondial The Born This Way Ball. Iniþial, concertul urma sã aibã loc pe Arena Naþionalã, însã a fost mutat în Piaþa Constituþiei din Capitalã.
sursa: EVZ.ro ]]>

CategoryUncategorized
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer