Azi am trimis cãtre presã și cãtre membrii comisiei parlamentare de revizuire a Constitutiei scrisoarea de mai jos. Am mers pe ideea de societate civilã creștinã și au semnat asociații reprezentative pentru aceasta.

Am rugãmintea de a o distribui mai departe, cãtre prieteni și mai ales cãtre parlamentarii ce vã reprezintã.
În cazul în care  transmiteți prin mail scrisoarea cãtre parlamentari, și vã îndemn sã o faceți în cazul în care sunteți de acord cu ea, o puteți modifica (pentru a realiza acordurile gramaticale, etc) și semna în nume propriu.   Pe Bucuresti gasim o harta a circumscripțiilor electorale aici: http://www.quantax.ro/harta_colegii_electorale.html Datele de contact ale deputatilor sunt aici: http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.ce iar ale senatorilor aici: http://www.senat.ro/FisaSenatori.aspx
Ei trebuie sã cunoascã poziția noastrã a creștinilor referitor la noua Constituție. Sintetizez: 1. Cãsãtoria se realizeazã între un bãrbat și o femeie. 2. Eliminarea articolului ce face referire la discriminarea pe baza orientãrii sexuale (existã legislație naționalã pentru treaba asta).
Dupã cum probabil știți,  art 48 a fost votat de Comisie în forma modificatã: Cãsãtoria este unirea unui bãrbat cu o femeie. Primul ministru, V. Ponta vrea sã se revinã asupra acestei decizii, pentru a pãstra forma vagã actualã: Cãsãtoria este consimțãmântul soților.  A trecut de comisie și art 4, alin 2: Interzicerea discriminãrii pe baza orientãrii sexuale. Acesta deschide calea cãtre legalizarea uniunilor civile intre persoane de acelasi sex.
Dacã știați deja, îmi cer iertare, însã poate sunt persoane printre dumneavoastrã care nu cunosc. În prezent se încearcã limitarea cvorumului necesar la 30%, de la 50%, pentru se putea asigura prezența la vot și a se elimina posibilitatea respingerii amendamentelor constituționale pe baza neparticipãrii cetãțenilor, pe principiul binecunoscut: noi centrãm, noi dãm cu capul. Existã voci care spun cã acest proiect legislativ nu va trece de Curtea constituționalã. Eu cred cã într-o țarã fãrã opoziție politicã realã orice mãsurã ce consolideazã puterea este posibilã.
Oricum ar fi, dreptul nostru de a vota o Constituție cu prevederi creștine sau de a nu vota una cu prevederi anti-creștine și anti-umane nu ni-l poate lua nimeni.

SCRISOARE DESCHISÃ ADRESATÃ MEMBRILOR COMISIEI PARLAMENTARE DE REVIZUIRE A CONSTITUȚIEI PRECUM ȘI TUTUROR PARLAMENTARILOR,  DIN PARTEA SOCIETÃȚII CIVILE CREȘTINE DIN ROMÂNIA

În contextul  discuþiilor ce au loc în Comisia parlamentarã pentru revizuirea Constituþiei, deplin conștienþi de rolul legii fundamentale în trasarea viitorului unei þãri și de faptul cã aceasta trebuie sã reflecte credinþa spiritualã creștinã a românilor,
Asociațiile semnatare,  în calitate de reprezentanți  al societãþii civile creștine din România își exprimã clar voinþa de modificare a Art. 48 din Constituþie prin introducerea: ”Familia se întemeiazã pe cãsãtoria liber consimþitã între un bãrbat si o femeie”. Românii, în majoritatea lor, considerã Familia tradiþionalã, formatã din bãrbat și femeie, ca fiind primul și cel mai important centru al vieþii sociale. Familia tradiþionalã reprezintã nucleul de formare a noilor generaþii iar rolul esenþial jucat de aceasta în viitorul unei þãri trebuie specificat și recunoscut în noua Constituþie.
Ne exprimãm îngrijorarea faþã de declaraþia Domnului Prim-ministru Victor Ponta de a pãstra articolul în forma actualã, fãrã evidenþierea rolului și importanþei familiei tradiþionale. Acest lucru relevã o minimizare a responsabilitãþii pe care o are Statul în a asigura cadrul adecvat de dezvoltare al noilor generaþii și interfereazã flagrant cu modul de viaþã al românilor, majoritar creștini. Ne exprimãm speranþa cã se va þine seama de credinþa spiritualã a românilor și se va recunoaște în noua Constituþie locul și rolul Familiei tradiþionale.
Ne opunem categoric introducerii în Constituþie la Art. 4, alin. 2 ”Orice discriminare bazata pe …. orientare sexuala este interzisa.” Discriminarea bazatã pe orientarea sexualã nu þine de spiritul sau tradiþia românilor. În România atât heterosexualii, cât și persoanele de altã orientare sexualã sunt egali în faþa legilor Statului român, iar orientarea sexualã nu este criteriu de evaluare al oamenilor. Orice român este liber sã acþioneze în spaþiul privat dupã cum îi dicteazã propria conștiinþã, iar minoritãþile sexuale nu sunt îngrãdite în nici un fel în exercitarea libertãþilor fundamentale. Orice formã de discriminare este interzisã în România, iar  acest lucru este statuat în prezent prin Ordonanþa nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea si sancþionarea tuturor formelor de discriminare, prin urmare introducerea acestui articol nu este necesarã. Mai mult, poate crea confuzii și viitoare tulburãri sociale, deoarece discriminarea pe baza orientãrii sexuale este în prezent definitã ca  fiind  orice deosebire, excludere, restricþie sau preferinþã, pe baza de orientare sexualã. Se forþeazã astfel calea cãtre o legiferare tacitã a cãsãtoriei între persoane de același sex, cu faza intermediarã de uniune civilã între persoane de același sex, lucru ce contravine tradiþiei creștine a acestui neam și naturii umane și pentru care în nici un caz nu vom gira prin vot.
În încheiere, ne exprimãm încrederea și speranþa cã alegeþi sã votaþi o Constituþie ce va crea cadrul adecvat pentru noi și pentru copiii noștri, o Constituþie apropiatã de români, de tradiþia și credinþa lor creștinã. În același timp însã, suntem pregãtiþi sã nu acordãm votul de încredere unor propuneri ce nu sunt în concordanþã cu spiritul creștin al acestui neam sau care pun în pericol generaþiile viitoare și vom încuraja pe toþi românii creștini sã nu gireze noua Constituþie ce va fi supusã votului popular. Așa sã ne ajute Dumnezeu!
 
Semneazã,
 
1.     Alianța Familiilor din România
2.     Federatia Organizatiilor Ortodoxe PRO VITA din Romania
3.     Asociaþia Pro Vita filiala București
4.     Alianþa pentru Demnitate Naþionalã
5.     Asociaþia Christiana
6.     Asociația CIVIC Media
7.     Asociația „Rost”
8.     Asociatia „Basarabii”
9.     Asociația „Cercul Studențesc Floarea de foc”
10.  Liga de Utilitate Publicã
11.  Asociația pentru Apãrarea Familiei și Copilului
12.  Asociația „Familia Ortodoxã”
13.  Asociația Dascãlilor din Romania
14.  Asociația Familiilor Catolice „Vladimir Ghika”
15.  Asociaþia pentru Libertatea Românilor
16.  Liga pentru Identitate Naționalã
17.  Asociatia “Sfantul Daniil Sihastrul”
18.  A.T.O.R. (Asociaþia Tinerilor Ortodocºi)
19.  Asociatia “Prietenii de Familie”
20.  Asociatia Bio Romania
21.  Asociatia Civicã a Tinerilor Creștin Ortodocși Români
22.  Asociatia Gaspar, Baltasar & Melchior
23.  Asociatia Tinerilor Ortodocsi „Orthograffiti”
24.  Asociatia Traditia Romaneasca
25.  Asociația “Triada”
26.  Asociația ”Prietenii Sf. Efrem cel Nou”
27.  Asociația „Bucovina Profundã”
28.  Asociația „Darul Vieții”
29.  Asociația „Doamna Stanca”
30.  Asociația „Familia și Viața”
31.  Asociaþia „George Ogãraru” pentru Culturã ºi Sport
32.  Asociația „Onoare și Patrie”
33.  Asociaþia „Ortodoxia Tinerilor”
34.  Asociația „Prietenii omului – umanism, culturã”
35.  Asociația „Primul Pas”
36.  Asociația „Sf. Ioachim și Ana”
37.  Asociația „Sfântul Acoperãmânt al Maicii Domnului”
38.  Asociația „Studenți pentru Viațã”
39.  Asociația Bio România
40.  Asociația Casa Gratis Pro Deo
41.  Asociația Centrul Creștin Alba Iulia
42.  Asociaþia Clinica Pro-Vita Internaþional
43.  Asociația Culturalã „Sf. Mitropolit Dosoftei”
44.  Asociația Hrisdoria
45.  Asociaþia Iniþiativa Creºtin-Ecologistã
46.  Asociația Mama Olga – Neamt
47.  Asociația Medicilor Catolici din București
48.  Asociaþia Meºterilor Populari din Moldova
49.  Asociaþia Oamenilor de Afaceri Creºtini-Ortodocºi
50.  Asociaþia pentru culturã „Alfa”
51.  Asociația Polițiștilor Creștini din Romania – Filiala București
52.  Asociaþia Predania
53.  Asociația Pro Vita „Sf. Stelian”
54.  Asociația Pro Vita Christiana „Sf. Ecaterina”
55.  Asociația Pro-Logos Timișoara
56.  Asociația Provita filiala Gorj
57.  Asociația Provita Media
58.  Asociația Provita Sf. Brâncoveanu, filiala Pitești
59.  Asociaþia Studenþilor Creºtin-Ortodocºi Români, filiala Brașov
60.  Asociaþia Studenþilor Creºtin-Ortodocºi Români, filiala Suceava
61.  Asociaþia Studenþilor Creºtin-Ortodocºi Români, filiala Tg. Jiu
62.  Asociația Tinerii Creștin Ortodocși
63.  Asociația Ucrainenilor Ortodocși din Bucovina
64.  CARITAS București
65.  Forumul Civic Creștin
66.  Fundatia Antimis
67.  Fundația „Sf. Martiri Brâncoveni”
68.  Fundaþia „Sf. Martiri Brâncoveni” fil. Suceava
69.  Fundaþia „Sfânta Irina”
70.  Fundația Clinica Pro Vita
71.  Fundația Creștinã „Arsenie Boca”
72.  Fundația Naționalã pentru Românii de Pretutindeni
73.  Habitat pentru Umanitate – Beiuș
74.  Institutul „Frații Golescu” pentru relații cu românii din strãinãtate
75.  Liga Distributistã Românã “Ion Mihalache”
76.  Societatea Ortodoxã a Femeilor Române – Filiala Iași
77.  Școala Brâncoveneascã
78.  WorldTeach Romania
 
]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer