Dezgroparea Parintelui Calciu organizata de SRI - cazul TanacuManastirea Petru Voda, ctitoria Parintelui Justin Parvu, acuza Serviciul Roman de Informatii ca a orchestrat scandalul dezgroparii ilegale a osemintelor Parintelui Gheorghe Calciu din cimitirul manastirii – profanare de morminte, art 319 CP, pedeapsa cu inchisoare  -, pentru a arunca Manastirea intr-un vartej mediatic asemanator “cazului Tanacu” si, de asemenea, ca si-a infiltrat agenti in cinul monahal pentru a distorsiona mesajul Parintelui Justin si a distruge mostenirea sa. Parintele Gheorghe Calciu a fost deshumat pe ascuns, la sapte ani de la moartea sa, de catre un grup de calugari care, ulterior, dupa ce fiul Parintelui, Andrei Calciu, a amenintat ca va da in judecata Biserica Ortodoxa Romana, au fost dati afara din Manastire, mai ales pentru ca se incalcase chiar Testamentul Parintelui Calciu, in care, de altfel, aceasta profetea inselarea. Vedeti si: Adevarul despre dezgroparea si reinhumarea Parintelui Gheorghe Calciu DumitreasaUlterior, dupa cum se afirma in Scrisoarea Deschisa catre SRI a Manastirii, cadre din conducerea SRI au incercat prin presiuni sa impuna reinstalarea agentilor intre calugari, in ciuda vointei majoritatii lor absolute. Acuzatiile extrem de grave au fost publicate ieri pe portalul oficial al Manastirii si sunt insotite de date si nume concrete care fac referire inclusiv la o incercare de santaj din partea SRI-ului local a parintelui staret Hariton Negrea dar si a Mitropolitului Moldovei si Bucovinei, IPS Teofan. Presiunile SRI-ului local ar fi fost facute pentru protejarea agentilor provocatori din interiorul Manastirii. Daca se dovedesc a fi adevarate, acuzatiile pot duce la decapitarea SRI-ului local si pot aduce si un proces de rasunet SRI-ului din partea familiei din SUA a celebrului militant anticomunist cunoscut la nivel international care a fost regretatul Parinte Gheorghe Calciu Dumitreasa. Mai mult, putem vorbi deja de un caz de coruptie si abuz la nivelul SRI Iasi, avand in vedere ca intre persoanele vizate, pentru care s-a intervenit direct, pe linie de serviciu, la forurile ierarhice bisericesti – staret si mitropolit – se afla si fratele unui ofiter SRI. Cum datoria noastra este sa controlam orice informatie conform normelor deontologice, am apelat la surse din cadrul Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, pentru a incerca sa verificam din alegatiile facute in interventia publica si aspra a Manastirii Petru Voda fata de Serviciul Roman de Informatii. Intr-adevar, conform surselor noastre, luna trecuta, seful Sectiei SRI Iasi, Radu Voroneanu Popa, instalat in Moldova in septembrie 2012, de la UM 0623 Brasov, a fost primit, la cererea acestuia, de catre IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei, ulterior avand o noua intalnire, de data aceasta si cu staretul lasat de Parintele Justin la Petru Voda, parintele Hariton Negrea. Discutia ar fi fost destul de aprinsa si, conform surselor noastre, dupa plecarea sefului SRI Iasi, cele doua fete bisericesti s-au despartit cu o mina foarte ingandurata. Miza scandalului de tipul “cazului Tanacu”, dupa cum a fost si speculat in mod repetat la televiziunea celui ce pare a fi un veritabil agent de influenta nefasta al SRI, Sebastian Ghita, putea duce pana la desfiintarea Manastirii Petru Voda, daca rugaciunile Parintelui Justin si ale Parintelui Calciu nu erau ascultate. Am solicitat un punct de vedere oficial atat din partea SRI cat si din partea Mitropoliei Moldovei si Bucovinei drept pentru care vom reveni cu amanunte in acest scandal care arata ca, din pacate, SRI-ul – sau un segment anume al Serviciului – nu reuseste sa intre intr-o zona fireasca a misiunii sale, ce tine de prevenire si informare si nu de provocare si destabilizare. (Victor Roncea / Ziaristi Online) UPDATE: Dosarul prezentat de seful SRI Inaltului Teofan cuprindea si date alarmante de la Manastirea de maici, Paltin – Petru Voda. UPDATE 2: Am primit un raspuns din partea Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, pe care il voi publica impreuna cu cel asteptat de la SRI, imediat ce acesta va aparea. Daca va aparea. Oricum, raman si alte instante, deasupra celor doua institutii, care pot verifica faptele, una dumnezeiasca dar si una lumeasca… ca in orice democratie europeana. Fara alte comentarii prezentam mesajul Manastirii Petru Voda catre Serviciul Roman de Informatii: Manastirea Petru Voda infiltrata de Radu Voroneanu Popa SRI Iasi Rugãmintea obºtii Mãnãstirii Petru Vodã cãtre serviciile de informaþii: Luaþi-vã slugile ºi lãsaþi-ne în pace

Tovarãºi, Dupã întemeierea acestei sfinte mãnãstiri în anii 1991-1992, vãzînd afluxul de credincioºi cãtre Prea-cuviosul Pãrinte Justin Pârvu ºi numãrul mare de fraþi care vin aici ºi vor sã rãmînã în preajma sfinþiei sale, aþi luat cîteva mãsuri (“operative”, cum le numiþi voi) împotriva unuia din puþinii oameni luminaþi care puteau întoarce aceastã þarã la Dumnezeu: – împroºcarea pãrintelui ºi a obºtii sale cu invective (vi le reamintim noi: extremiºti, fanatici, legionari, schismatici, eretici) ºi continua defãimare a noastrã, defãimare foarte activã ºi astãzi; – încercarea de izolare a mãnãstirii atît la nivelul simplilor credincioºi, cît ºi la nivelul clericilor, mai ales a ierarhilor (oare cîþi dintre ei nu au auzit, cel puþin o datã în viaþã “Nu mergeþi acolo, cã nu e bine”?); – infiltrarea obºtii cu tot felul de “poame”, indivizi neputincioºi, stãpîniþi de patimi ºi de multe ori cu boli mintale, pe care apoi i-aþi folosit ca ºi cîrtiþe ce v-au furnizat în continuu material informativ; – infiltrarea bloggerului Gabriel Teodor Gioac㺠(alias apologeticum.ro) în luna Februarie 2009 ºi transformarea lui în portavoce virtualã a mãnãstirii ºi a pãrintelui, prin care aþi otrãvit sufletele credincioºilor din aceastã þarã ºi continuaþi pînã astãzi sã le otrãviþi; – ºantajul continuu la care l-aþi supus pe Pãrintele Justin Pârvu, iar astãzi pe urmaºul sãu de drept, Pãrintele Hariton Negrea. Raportul SRI de activitate anualã încredinþat parlamentului ºi publicat în presã pînã acum 10 ani conþinea un capitol intitulat “Extremismul în Biserica Ortodoxã Românã”, în care erau descrise cu lux de amãnunte, deºi fãrã nume, fapte petrecute în mãnãstirea noastrã, prin purtarea voastrã de grijã. Tovarãºi, Aþi trãit ºi încã trãiþi pe spinarea poporului român, din a cãrui muncã aþi fost ºi încã sînteþi plãtiþi, dar nu pentru a depãrta poporul de Dumnezeu ºi de mîntuire ºi a-l otrãvi sistematic prin diversiuni ºi activitãþi subversive puse la cale de minþile voastre stãpînite de cei rãi ºi vicleni. De curînd aþi pus la cale un nou scandal, prin agenþii voºtri locali, prin dezgroparea tîlhãreascã a Pãrintelui Gheorghe Calciu, care a spus despre voi înainte de plecarea din lumea aceasta: “se vor lupta cu noi ºi dupã ce vom muri”. Aceastã nelegiuire a pus capac rãbdãrii noastre, ºi ºtiþi asta. Noi, obºtea mãnãstirii, am hotãrît sã-i scoatem dintre noi, dupã porunca Sfîntului Apostol Pavel (1Cor 5:13, Tit 3:10). Ca sã îi reprimim, l-aþi ºantajat pe Mitropolitul Theofan al Iaºilor, l-aþi ºantajat pe pãrintele Hariton, stareþul nostru, ºi probabil cã ºantajul nu s-a oprit aici, de vreme ce nici exarhul local, Luca Diaconu, nu a mai ajuns sã verifice unde sînt slugoii voºtri dupã ce l-aþi sunat sã se întoarcã acasã. Tovarãºi, Înþelegeþi cã rãbdarea noastrã a ajuns la un capãt ºi cã aþi depãºit mãsura. Vã rugãm sã vi-i luaþi din mãnãstirea noastrã atît pe monahul Teodot (Marius) Rogojinã – pe care, prin faptul cã îl þineþi aici doar pentru cã e fratele unui ofiþer SRI (?), îl vãduviþi de un tratament psihiatric corespunzãtor afecþiunilor sale mintale -, cît ºi pe prea-nefericitul Gabriel Teodor Gioac㺠(“frate” care dupã patru ani de mãnãstire nu cunoaºte Psalmul 50 ºi nici alte rugãciuni pe care le ºtiu chiar ºi cei ce nu au putut sã termine 8 clase), un om fãrã nici o legãturã cu viaþa monahalã, singurul sãu motiv de a fi aici fiind provocarea evreilor de pretutindeni, smintirea credincioºilor, politizarea învãþãturilor Pãrintelui Justin, defãimarea ºi negarea ortodoxiei ºi sfinþeniei pãrintelui ºi tragerea mãnãstirii noastre în scandaluri mediatice. Luaþi-i voi, ca sã nu vi-i aducem noi la uºã. În cazul în care veþi continua cu ameninþãri ºi ºantaje, vã rugãm sã nu ne consideraþi responsabili pentru felul în care vom reacþiona. Aºadar: vã rugãm sã vi-i luaþi cît mai grabnic dintre noi pe aceºti doi ºi sã ne lãsaþi sã lucrãm poruncile Evangheliei Mîntuitorului Hristos. Cîtã vreme nu vor mai fi aici slugile voastre, vã veþi pierde obiectul de activitate, iar noi vom putea în cele din urmã sã ne vedem de cãlugãrie. Dacã vreþi sã ne distrugeþi, pe capul vostru va fi aceasta, iar dacã veþi unelti sã ne scoateþi de aici, vã avertizãm cã vom pleca cu tot cu Pãrintele Justin ºi cu morþii noºtri din cimitir ºi cu toate sfintele moaºte din mãnãstire. În numele obºtii mãnãstirii, monahul Filotheu Bãlan, purtãtor de cuvînt al Mãnãstirii Petru Vodã Sursa: Manastirea Petru Voda Nota mea, Victor Roncea: Adaug si o nota personala, si anume ca trebuie sa ne rugam pentru iertarea pacatelor celor doi-trei-patru inselati. Manastirea Petru Voda despre agentii provocatori ai SRI Teodot si Gabriel Gioacas aka Apologeticum
 preluare de pe roncea.ro
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer