Despre Ion Iliescu se spune cã ar fi comis tot felul de atrocitãþi fãrã sã sufere vreodatã de simptomele tipice puºcãriei – limitarea mobilitãþii, frig, senzaþia de gratii în jurul corpului. Astãzi, cercetãtorii PSD încearcã sã afle ce anume îi conferã lui nea Nelu aceastã imunitate deosebitã, în speranþa cã vor putea dezvolta un vaccin anti-închisoare care sã uºureze viaþa membrilor de partid de pretutindeni.

“Secretul imunitãþii la detenþie se aflã undeva în codul genetic al domnului Iliescu, lângã cromozomul longevitãþii ºi cel al zâmbetului cinic”, spune un savant. “E un genom destul de neobiºnuit fiindcã e scris în chirilice. Nu am descifrat încã mare lucru, iar un vaccin anti-puºcãrie fãcut din material genetic prelevat de la Ion Iliescu e încã departe, dar suntem încrezãtori cã vom reuºi sã-l obþinem. Vorba aia, ADN-ul bate DNA-ul.”

Pe lângã codul genetic scris în limba rusã ºi glandele care secretã pasaje din Lenin, o altã trãsãturã fiziologicã întâlnitã doar la Ion Iliescu i-a derutat pe cercetãtori. “E atât de imun la puºcãrie încât þesuturile sale nu sunt alcãtuite din celule, ci din vile de protocol”, a mãrturisit unul dintre aceºtia.

sursa: timesnewsroman.to

]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer