Autor: Ilie Serbanescu

Vã mai amintiþi când, în urmã cu vreo douã luni, prim-ministrul ºi ministrul transporturilor se contraziceau pe la televizor cu privire la datele de pornire a lucrãrilor pentru autostrãzile din munþi? Invocând procedurile, dl ªova susþinea cã autostrada Piteºti-Sibiu – care, ca tronson al coridorului IV european, beneficiazã de finanþare din fonduri europene – ar urma sã înceapã prin 2016. Imediat, premierul Ponta l-a corectat aproape vehement, tot pe la televizor, menþionând pentru respectivul demaraj chiar acest an! Dl ªova ºi-a fãcut o asprã autocriticã, bineînþeles tot la televizor! Mai zilele trecute, ºeful CNADNR nici n-a mai vorbit de începuturi, trecând direct la termenul de finalizare: 2020! ªtiþi însã în ce stadiu concret se aflã problema acum?! S-au anunþat între timp licitaþiile pentru 10 tronsoane de autostradã. Autostrada Piteºti-Sibiu nici nu figureazã printre cele 10! Ca sã fie clar! La fel de clar se prezintã lucrurile ºi în ce priveºte celãlalt tronson de traversat munþii: Comarnic-Braºov. Acesta n-are finanþare nici din fondurile europene ºi nici de la bugetul statului. Se bazeazã pe o ipoteticã finanþare privatã în regim de concesiune. N-a vãzut însã nici dracu’ finanþare privatã pentru o autostradã într-o colonie! Termenul de pornire era aprilie, apoi a fost mutat în iunie ºi deja a ajuns „anul acesta”! A pune toate acestea în cârca guvernului Ponta ar fi o aiurealã. E adevãrat cã n-ar fi prima, dar cu asemenea încriminãri gratuite îi lãsãm pe adversarii politici ai PSD sã se ocupe. Noi, constatând doar cã guvernul Ponta nu face în domeniu excepþie de la linia guvernãrilor anterioare, punem articulat întrebarea: cum se face cã toate administraþiile, indiferent de culoarea lor politicã, din întreaga perioadã postcomunistã, au evitat (nu ezitat, ci evitat!) sã lege printr-o autostradã Bucureºtiul de Ardeal?! Nu este vorba în aceastã privinþã nici de lipsã de bani, nici de incompetenþã. Ar fi ilogic sã se spunã cã nu s-au gãsit câteva miliarde de dolari din zecile de miliarde de dolari cheltuite pentru infrastructurã rutierã în peste douã decenii! Ar fi o idioþenie sã se pretindã cã n-a existat competenþa necesarã pentru construcþia de autostrãzi de traversare a munþilor când acelaºi popor – pe vremea comunismului, acela „ineficient ºi neperformant”! – a strãpuns munþii pe mai multe trasee pentru a asigura legãturile rutiere sau feroviare între provinciile istorice ale României! Sã nu ne facem a fi uitat cã guvernul Nãstase, cotat de atâþia drept cel mai performant dintre guvernele postdecembriste, a pus punctul pe i în domeniu: când a fost sã facã un cadou americanilor pentru primirea României în NATO le-a dat sã construiascã în condiþii halucinant de avantajoase o autostradã. Care?! Braºov-Borº, deci una care sã lege Ardealul de capitala Ungariei ºi nu cumva de capitala României. Nu prea este deci vorba de a ajunge sã reuºim a trece Carpaþii cu o autostradã, ci este vorba mai degrabã de a nu ajunge cumva sã trecem Carpaþii cu o autostradã! Ca la o comandã politicã: din partea cui ºi cu ce scop?!
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer