Cine a introdus acupunctura în þara noastrã ? Vlad Þepeº!

 • Ce oameni se înmulþesc fãrã a face sex? Raspuns corect: pensionarii!
 • Când te uiþi cu un singur ochi la soacra ta?  Când apeºi pe trãgaci.
 • Eºti închis într-o camerã cu un manelist, un tigru ºi o cobrã. Ai o puºcã în care þi-au mai rãmas 2 gloanþe, ce faci?   Îl împuºti pe manelist. De doua ori!
 • Cum dai unei femei mai multã libertate de miºcare?   Mãreºti bucãtãria!
 • Ce poate fi mai rãu decât o pietricicã în bocanc? Un firicel de nisip în prezervativ.
 • La Radio Erevan un ascultãtor întreabã: – Poþi sã te descurci cu sexul slab?  Radio Erevan rãspunde: – Da, Dar e de preferat sã fii tare!
 • 1. Era o poveste cu Roºu-împãrat, una cu Verde-împãrat ºi dacã mai era ºi una cu Galben-împãrat, vã spuneam o poveste cu SEMAFOR Impãrat.
 • 2. Avionul dacã nu zboarã-picã, secretara dacã nu picã-zboarã ! 3. Cu cine se învecineazã Russia? Cu cine vrea ea ! 4. Femeia nu-i inferioarã bãrbatului, superioarã nu-i, iar de egalitate nici nu poate fi vorba! 5. Psihoza siamezului: Fratele sãu este vitreg! 6. Piranda:- Mãi, bãrbate, mai du ºi tu copiii la circ. -Nu! Cine vrea sã-i vadã, sã vinã acasã la noi! 7. La broaºte, ca ºi la dame, conteazã doar picioarele! 8. Pe mulþi moartea îi lasã.. RECI! 9. Fetele de azi vor fi mamele de mîine, dacã nu-s atente! 10. Mulþi se cãsãtoresc pentru a avea o plãcere cînd ies din casã. 11. Dacã îi dai ungurului dreptul, el vrea ºi stângul! 12. Pânã ºi canibalii s-au sãturat de oameni. 13. Un cap ridicat la putere devine, pãtrat! 14. Se poate pune BAZà pe Iliescu, dar mai bine ar fi un ACID! 15. Clasificarea bãrbaþilor: oameni si cãsãtoriþi. 16. -Cãsãtoria este o LOTERIE? -Nu, la LOTO se mai si cîºtigã! 17. Dacã fiica mea merge în pãdure cu un bãrbat,i se poate întîmpla ceva? -Atît timp cãt merge-NU! 18. -Cînd ne vom cãsãtori, vom avea o fatã ºi un bãiat. – Cum poþi fi aºa sigurã? Deja sunt la mama! 19. Iubita mea, spune 2 cuvinte care sã ne lege pe vecie! -Sunt însãrcinatã! 20. La un cozonac unii mãnînca stafidele, alþii doar rahatul! 21. Lumea este împãrþitã în 2 sisteme: capitalist ºi…nervos! 22. In faþa grãtarului cu mici romanul încearcã un sentiment de mãreþie istoricã. 23. Cãsãtoria este principala cauzã a divorþului. 24. Romanii penduleazã între sentimentul persecuþiei universale ºi ÞÂFNÃ. 25. – D-nã, în acest restaurant serviþi ºi mormoloci? – Servim pe oricine! 26. Cele mai þapene femei se gãsesc la…morgã! 27. Unul a cãzut de la etajul 10. Dupã un timp a cãzut ºi un smoc de pãr. Folosea o loþiune pentru cãderea întîrziatã a pãrului! 28. -Diferenþa dintre crizã ºi prosperitate, fiule, este: Prosperitate = ºampanie + Mercedes + amanta. Crizã = sifon + tramvai + mãta! 29. Dragostea a fost inventatã de evrei, pentru a nu plãti! 30. Diferenþa dintre un OZN ºi o soacrã de treabã: OZN_uri s-au mai vãzut! 31. -Dragul meu soþ, tu ai prefera o soþie frumoasã sau una inteligentã? -Nici una, nici alta, eu te prefer pe tine! 32. Femeile infidele au regrete, dar tot cele fidele regretã mai mult! 33. La psihiatru: – Deci, de cînd te crezi gãina? – De cînd eram puiºor, d-le doctor! 34. Toþi iþi vor binele!!! Nu-i lãsa sã þi-l ia !!
 • ]]>

  CategoryCauze Naţionale
  Write a comment:

  Your email address will not be published.

  © 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

  logo-footer