Principalul sindicat al poliþiei elene ameninþã cã va solicita emiterea unor mandate de arestare pe numele membrilor delegaþiilor UE ºi FMI, sub acuzaþia cã aceºtia propun mãsuri de austeritate profund nepopulare, scrie ziarul The Guardian, în ediþia online, citat de Mediafax. politia grecia 300x214 Poliþiºtii greci vor sã i aresteze pe oficialii FMI ºi UE antisitem Conform unei scrisori obþinute de Reuters, Federaþia Poliþiei Elene îi acuzã pe reprezentanþii CE, BCE ºi FMI de “ºantaj, anularea în secret sau erodarea democraþiei ºi suveranitãþii naþionale” a Greciei. Sindicatul ameninþã cã ar putea cere un mandat de arestare pe numele ºefului delegaþiei FMI, Poul Thomsen. Ameninþarea este mai degrebã simbolicã, potrivit specialiºtilor, în condiþiile în care mandatele de arestare trebuie aprobate de judecãtori. Situaþia reflectã însã furia cetãþenilor greci faþã de noile mãsuri de austeritate solicitate de Troica formatã din BCE, CE ºi FMI pentru acordarea unui nou împrumut destinat evitãrii intrãrii Greciei în incapacitate de platã. “Dat fiind cã menþineþi aceastã politicã destructivã, vã avertizãm cã nu puteþi sã ne faceþi sã luptãm împotriva fraþilor noºtri. Refuzãm sã stãm împotriva pãrinþilor noºtri, fraþilor, copiilor ºi altor cetãþeni care protesteazã cerând schimbarea acestor politici”, avertizeazã sindicatul poliþiºtilor eleni. Scrisoarea îi este adresatã ºefului Misiunii BCE în Grecia, Klaus Masuch, ºi fostului ºef al al Misiunii CE Servaas Deroose. sursa: Realitatea.net]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer