Ministrul Muncii, Sebastian Lãzãroiu, are un plan bine pus la punct, pentru urmãtorii trei ani. Astfel, demitarul a declarat la Bruxelles, în urma întâlnirii cu comisarul European pentru ocupare, afaceri sociale ºi incluziune, Laszo Andor, cã vrea sã-i punã pe þigani la muncã întrucât sunt „un rezervor important pentru creºterea ratei ocupãrii forþei de muncã“. Sebastian Lãzãroiu a mai declarat cã de la 63 la 70% pânã în 2020 sunt romii care trãiesc la marginea societãþii, iar autoritãþile trebuie sã facã eforturi pentru a-i aduce în centrul societãþii. Ministrul Muncii a discutat cu comisarul  Laszlo Andor despre problema romilor ºi despre strategia pe termen lung pe care România va trebui sã o elaboreze, pânã la sfârºitul anului, pentru incluziunea socialã a romilor. „Eu i-am spus comisarului cã voi avea o abordare foarte pragmaticã în mandatul meu. Voi porni de la faptul cã, începând din 2014, România va trebui sã creascã rata ocupãrii de la 63%, cât e acum, pânã la 70%. Or, în aceastã privinþã noi nu avem foarte multe opþiuni. Ca sã creºti rata ocupãrii cu ºapte puncte procentuale ai nevoie de niºte rezervoare, de unde sã scoþi aceºti oameni ºi sã-i aduci pe piaþa muncii. Un rezervor important este acela al romilor, care, din pãcate, încã trãiesc la marginea societãþii“, a declarat ministrul Sebastian Lãzãroiu. Demnitarul i-a transmis comisarului european cã autoritãþile de la Bucureºti trebuie sã facã toate eforturile ºi sã-i aducã de la margine în centrul societãþii pe cetãþenii romi, având în vedere cã aceºtia au probleme serioase de integrare pe piaþa muncii. Ministrul a mai spus cã în România existã deja, pe Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 90 de proiecte, care sunt destinate romilor ca beneficiari principali sau secundari, ºi totalul banilor contractaþi este în jur de 250 milioane de euro. „Sigur cã voi supraveghea cu atenþie aceste proiecte, pentru cã este foarte important cât de eficiente sunt aceste proiecte ºi în ce mãsurã îºi ating þintele. De altfel, am vorbit ºi de un proiect de integrare al femeilor rome prezentat sãptãmâna trecutã la Alba Iulia. Am fost acolo, mi s-a pãrut un proiect interesant, legat de un nou concept pentru România, acela de economie socialã. E vorba de crearea unor întreprinderi sociale, care sã angajeze femei de etnie romã, în principal pe ocupaþiile lor tradiþionale“, a mai spus ministrul Lãzãroiu. Sursa: Curentul]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer