Behind Closed Doors: Congress Trying to Force Indefinite Detention Bill on Americans: Poate cã v-aþi petrecut ultimele weekend-uri la cumpãrãturi ºi aþi luat cadouri, aþi scris felicitãri de sãrbãtori sau au învãþat pentru examene. Pentru cea mai mare parte a americanilor, sfârºitul anului este o perioadã aglomeratã. În Congres, aceasta este o perioadã în care congresmenii încearcã sã adopte legi proaste în timp ce sperã cã nimeni nu se uitã. Senatul a votat joia trecutã, adoptarea legii NDAA (National Defense Authorization Act)  din Senate Bill 1867), cunoscutã ca ºi “Indefinite Detention Bill” (Actul de Reþinere Nelimitatã). Aceastã lege va autoriza preºedintele sã trimitã armata oriunde în lume, sã întemniþeze civili fãrã acuzaþie sau proces.Închisoarea se bazeazã doar pe suspiciune. Puterea este atât de dornicã sã facã acest lucru cã preºedintele va putea direcþiona armata pentru a-ºi folosi puterea în interiorul Statelor Unite ºi va putea chiar sã închidã cetãþenii fãrã vreo acuzaþie sau proces în prealabil. Nici un colþ al lumii, nici chiar propria dumneavoastrã casã, nu va fi „zonã interzisã” pentru armatã. Pentru cetãþenii americani nu va fi nicio excepþie. Secþiunea 1031 – una dintre prevederile reþinerii nelimitate – a versiunii NDAA aprobate de Senat nu se limiteazã la considerente geografice, de duratã sau cetãþenie. ªi întregul Act al Senatului a fost elaborat în secret, fãrã vreo audiere ºi cu acceptul comitetului care a votat cu uºile închise. Nu sunt sigur ce a fost mai surprinzãtor – faptul cã majoritatea senatorilor a ignorat argumentele constituienþilor fãrã numãr sau cã senatorii au ignorat fiecare funcþionar din cadrul securitãþii naþionale care s-a opus acestor prevederi. Opoziþia faþã de prevederile privind reþinerea nelimitatã au venit din partea Secretarului Apãrãrii – Leon Panetta, Directorului CIA –  David Petraeus, Directorului FBI – Rober Mueller, Directorul Serviciilor Naþionale de Spionaj – James Clapper, Consilierului pe probleme de Contra-terorism de la Casa Albã – John Brennan ºi ªefului Diviziei de Securitate Naþionalã din Cadrul Departamentului de Justiþie – Lisa Monaco. Senatul i-a ignorat pe toþi. În luna mai, Camera Reprezentanþilor (Camera Inferioarã a Congresului SUA) a aprobat propria versiune a NDAA, care a avut o clauzã ce prevedea autorizarea rãzboiului în întrega lume, indiferent dacã existã suspiciunea vreunui act de terorism care sã ameninþe America sau pe cetãþenii sãi. În acest act votat se aflã o propoziþie care îl împuterniceºte pe preºedinte sã ordone armatei închiderea cetãþenilor americani, de fapt, închiderea oricui este considerat drept suspect, fãrã vreo acuzaþie sau proces în prealabil; ºi asta se întâmplã indiferent dacã persoana se aflã în America, sau într-o þarã prietenã cum ar fi, Canada, Marea Britanie sau Franþa. Acuma, cele douã legi se aflã la comitetul din Congres. Preºedintele ºi membrii de rang înalt din Comitetul Forþelor Armate (Armed Services Committee) – cunoscuþi drept „Grupul celor patru” – au avut întâlniri secrete succesive în ultimele zile pentru a scrie rapid o lege finalã. Cine sunt cei patru? Din partea Senatului, este Senatorul Carl Levin (Michigan) ºi John McCain (Arizona) care sunt cei care au scris Senatului prevederile reþinerii nelimitate. Cel de-al treilea membru este Preºedintele Comitetului Camerei Forþelor Armate (House Armed Services Committee) – Buck McKeon (Californica) care este cel ce a scris Camerei despre prevederile reþinerii nelimitate fãrã vreo audiere prealabilã. ªi cel de-al patrulea membru de rang înalt al Comitetului Camerei Forþelor Armate este Adam Smith (Washington), cel care a fost destul de curajos sã lupte împotriva prevederilor referitoare la reþinerea nelimitatã. Asta înseamnã un scor de 3-1 în favoarea întemniþãrii civililor de cãtre armatã pe termen nelimitat fãrã sã existe vreo acuzatie sau proces. Acesta este un bun motiv de îngrijorare, iar noi ar trebui sã ne întrebãm despre ce discutã cei patru la întâlnirile lor secrete. Ce va urma? Mai întâi, se va desfãºura în urmãtoarele zile o conferinþã formalã Camerã-Senat pentru ca Cei patru sã aplice o ºtampilã oficialã pe ceea ce ei au votat în secret. Iar apoi, legile vor fi în vigoare cel târziu sãptâmâna viitoare. Planul lor este sã se miºte foarte, foarte repede. Fãrã îndoialã, Congresul ºi-a câºtigat reputaþia de melc, dar planul pentru NDAA este sã-l treacã prin Camerã ºi Senat fãrã dezabteri. Dar voi îi puteþi opri. În mod suprinzãtor, într-o sãptãmânã începând de astãzi, o lege finalã ar putea trece de Congres ºi ar putea fi trimisã direct pe biroul preºedintelui Obama. Casa Albã a ameninþat în mod repetat cã va interzice printr-un veto NDAA în cazul în care aceste prevederi periculoase vor fi incluse în lege. Dar, oare se va ajunge pânã acolo? Congresul însuºi ar trebui sã-ºi vinã în fire ºi sã scape de aceste prevederi ale reþinerii nelimitate. ªi pentru cã este important, Congresul ar trebuie sã vã asculte pe voi ºi pe fiecare american, sã asculte ceea ce noi ne dorim cu toþii pentru þara noastrã. Spuneþi Congresului cã noi nu suntem proºti. Vorbiþi Congresului despre afacerile secrete pentru reþinerea de cãtre armatã a cetãþenilor pe perioadã nelimitatã fãrã vreo acuzaþie sau proces în prealabil. Nu asta este þara sau lumea pe care dorim sã o lãsãm moºtenire copiilor ºi nepoþilor noºtri. Studiati va rog si: S.1867 National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012. Cititi va rog si: Teribila arma in mana stapanilor presedintelui BARACK Hussein OBAMA II incapand cu 20 ianuarie 2009: The National Security and Homeland Security Presidential Directive sursa: blogul lui SACCSIV]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer