Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pãzeºte-ne de înºelãciunea vicleanului Antihrist, a cãrui venire se apropie, ºi ne izbãveºte de toate uneltirile lui. Acoperã-ne pe toþi ºi pe toþi dreptmãritorii creºtini de mrejele lui cele viclene, în tainica pustie a mântuirii Tale. Nu ne lãsa pe noi, Doamne, sã ne îngrozim de frica diavoleascã mai mult decât de frica de Dumnezeu ºi sã ne depãrtãm de Tine ºi de Biserica Ta cea sfântã. Dã-ne Doamne, mai bine sã pãtimim ºi sã murim pentru sfânt numele Tãu ºi Credinþa cea adevãratã, decât sã ne lepãdam de Tine ºi sã primim semnul mârºavului Antihrist ºi sã ne închinãm lui. Dã-ne nouã, zi ºi noapte, lacrimi sã plângem greºalele noastre ºi îndurã-Te de noi, Doamne, în ziua Infircoºatoarei Tale Judecãþi. Amin. Sursa: De Veghe Patriei]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer