Iureº mare cã s-a deconspirat Robert Turcescu. Nimeni nu se întreabã care sunt dedesubturile acestei deconspirãri benevole. Mecanismul este acelaºi ca ºi în cazul altor ofiþeri ai serviciilor secrete care activeazã în alte domenii de activitate decât cel de obârºie. La fel cum Dan Puric s-a repezit sã îºi „aminteascã” cã a colaborat ºi el de câteva ori, ºi Turcescu a fãcut pasul cãtre deconspirare doar forþat de împrejurãri. Sã mã explic. Serviciile secrete nu se mai limiteazã de foarte multã vreme doar la a strânge informaþii ºi a le oferi factorilor de decizie în Stat. Asta e povestea oficialã, pentru prostime. În realitate, serviciile secrete sunt pânza de pãianjen nevãzutã de muºte, ce leagã între ele toate elementele importante ale puzzle-ului numit societate: instituþii publice, justiþie, Bisericã, Parlament, mediu de afaceri, presã. În presã, nu existã nici un ziar, radio, post de televiziune sau agenþie de ºtiri, care sã nu aibã alocaþi securiºtii ei. Ce rol au ei ? Acela de agenþi de influenþã. Ei lanseazã sau sting scandaluri. Îndreaptã ochii opiniei publice în direcþia doritã de cei ce controleazã serviciile secrete. Ei sunt cei ce lanseazã „pe surse” informaþii, manipulând ºtirile ºi implicit populaþia. Ei sunt „analiºtii”, „formatorii de opinie”, „experþii” de tot soiul ce se înghesuie la talk-show-uri, bombardându-ne cu bãlãcãreli, scandaluri ºi lupte de operetã menite sã ne ocupe atenþia în vreme ce marile jocuri se fac în culise, departe de ochii lumii. Iar treaba asta nu e doar în România. Se petrece peste tot în lume. Însã la noi este mult mai accentuatã, cãci noi avem mania rusoilor de a exagera în tot ce ține de controlul sistemului, meteahnã rãmasã de pe vremea dictaturii comuniste.  Ei bine, de miercuri încolo, urmau sã se lanseze (cu documente !) informaþiile despre Viorel Ponta: despre cum a fost el racolat de SIE de la terminarea liceului, cu misiunile ºi colaborarea sa pânã la intrarea în Magistraturã. Bombã de presã servitã de aripa serviciilor pro-americane, care nu agreeazã prietenii filo-ruºi ce miºunã în jurul prinþiºorului Ponta – în special socrul Ilie Sârbu, securist notoriu pe aripa kaghebistã. Doar cã nici aripa filo-rusã  nu a stat degeaba. ªi au ales drept þintã pentru „lovitura preventivã” menitã sã abatã atenþia de la dezvãluirile ce urmau despre Ponta, pe locotenent-colonelul Robert Turcescu, agent de influenþã al Direcþiei de Informaþii Militare. Numai cã Turcescu a fost avertizat despre manevra ce i se pregãtea ºi a primit comanda de a se decospira, pentru a bloca manevra echipei adverse. În timpul acesta, Ponta tremurã disperat cã i se va publica propriul dosar, ºi ameninþã „semnificativ” pe ceilalþi ofiþeri acoperiþi din presã, lansând public avertismentul cã Cine seamana vant, culege furtuna, si e valabil si pentru alti oameni apropiati de dl Basescu”. Avertismentul nu este doar unul simbolic, cãci Prim-Ministrul Ponta a avut grijã sã dea rapid o Ordonanþã de Urgenþã (imediat dupã înscãunarera sa ca Prim-ministru), prin care includea informaþiile privitoare la ofiþerii acoperiþi drept informaþii clasificate (secrete), iar cei care le deþin fãrã drept sau le fac publice în mod ne-autorizat riscã ani grei de puºcãrie. Pânã una alta, pentru noi, spectatorii acestui circa al Puterii, câºtigul rãmâne unul singur: avem încã o datã confirmarea implicãrii ºi controlului serviciilor secrete în manipulãrile opiniei publice prin intermediul mass-media. Nu e vorba, cum credeau unii, de niște locuri cãlduțe la butoane a unor securiști bãtrâni, din vechea Securitate. Turcescu e un tip tânãr, de te și întrebi când a avut timp sã mai facã și școala militarã ca sã ia gradul pe care îl are. Turcescu e dovada cã sistemul racoleazã și infuzeazã în instituții dar mai ales în presã oameni tineri, de la care nu te-ai aștepta sã fie securiști. Cât despre patriotismul acestor aºa-ziºi militari de carierã, care luptã cu limba întru manipularea ºi prostirea propriului popor, le zic doar atât: mi-e scârbã de minciunile voastre. Ale tuturor, fie cã sunteþi de-ai lui Bãsescu-SUA sau de-ai lui Ponta-Putin. Sunt în continuare deplin convins cã fãrã voi ºi bla-bla-urile voastre, lumea ar fi mult mai bunã. ªi mai liniºtitã, mai curatã.]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer