Cei 71 de cai sãlbatici  – 51 de adulþi ºi 20 de mânji – au fost capturaþi de localnici la presiunea Direcþiei Silvice Tulcea ºi a Administraþiei Rezervaþiei Biosferei Deltei Dunãrii pentru cã ar distruge pãdurea, a declarat pentru REALITATEA.NET directorul Vier Pfoten România, Kuki Bãrbuceanu. Ca urmare a acestor presiuni, Direcþia Sanitar Veterinarã Tulcea a impus determinarea statusului imunitar, adicã prelevarea de probe de sânge ºi de a se determina, în urma analizelor, dacã suferã sau nu de anemie infecþioasã, o boalã specificã cailor, care nu se transmite la om – un fel de SIDA a cailor, o boalã incurabilã. Dacã se dovedeºte cã suferã de aceastã boalã, vor trebui eutanasiaþi. “Rezultatele vin astãzi, însã din informaþiile pe care le avem pânã acum nu s-a confirmat aceastã anemie infecþioasã la niciun cal“, subliniazã directorul Vier Pfoten. Însã, chiar dacã rezultatele vor fi negative, caii tot nu vor fi eliberaþi, întrucât, dupã ce caii au fost capturaþi, localnicii au început sã susþinã cã sunt proprietarii acestor cai. “Un proprietar de cal poate sã îl trimitã la abator, dacã nu îi mai trebuie calul, sã îl þinã în curte, sã facã ce vrea cu el.  Unii au documente, alþii nu au. Ca sã dovedeºti cã animalul se aflã în proprietatea ta, având în vedere zona, trebuie sã existe înscrierea calului în registrul agricol, care se aflã la Primãrie ºi plata taxei de pãºunat anuale. Cine are aceste lucruri poate spune cã a avut cai,  câþi a plãtit. Cine nu are, susþine însã cã a avut acum câþiva ani o iapã,  care a fãtat între timp”, explicã Kuki Bãrbuceanu. În momentul de faþã existã chiar un scandal între localnici în legãturã cu cine a avut sau nu cai, cine a plãtit sau nu pentru ei. Deocamdatã, cei 51 de cai adulþi ºi-au gãsit aºa-ziºi proprietari, care rãmân sã fie verificaþi. “În þarcul în care au fost bãgaþi caii începând cu duminica, lunea trecutã – au cam 10 zile în momentul de faþã, vreo sãptãmânã nu au primit nimic de mâncare, iar armãsarii din grupuri diferite s-au bãtut între ei. Caii au fost amestecaþi în þarc. Ei trãiesc în grupuri ºi în momentul în care aceste grupuri interacþioneazã, mai ales într-un spaþiu strâmt, evident cã se iau la bãtaie, mai ales cã e perioada iepelor de cãlduri. Prin urmare, mulþi cai sunt rãniþi, au plãgi multiple, mânjii sunt cãlcaþi în picioare, schilodiþi, e un carnagiu în þarc”, a precizat directorul Vier Pfoten România. Conform legii de protecþia animalelor, relele tratamente ºi cruzimile – provocarea de suferinþe fizice ºi psihice, mutilarea ºi schinguirea animalelor, prezintã infracþiune ºi se pedepseºte cu o amendã penalã de la 1.000 la 10.000 de lei sau cu închisoare de la 6 luni la 3 ani ºi confiscarea animalelor. Vier Pfoten a trimis sesizãri la Poliþie ºi la ADSV miercuri dimineaþã, iar acum aºteaptã sã vadã ce se întâmplã. “Existã dovezi: fotografii, filme, absolut tot ce trebuie pentru a dovedi aceste lucruri. Sã vedem dacã proprietarii respectivi mai continuã sã susþinã cã sunt proprietari. Dacã sunt proprietari, vor trebui sã suporte consecinþele. Noi sperãm sã se miºte suficient de repede pentru ca mâine sã nu mai fie duºi la abator, doar dacã apare vreun caz de anemie infecþioasã, ceea ce nu credem”, a mai spus Bãrbuceanu, care a precizat cã asociaþia pentru  protecþia animalelor încearcã sã convingã proprietarii sã nu îi ducã la abator, pentru cã este singurul loc din Europa unde mai sunt cai sãlbatici. “Interesul turistic ºi al cercetãtorilor este imens pentru acest loc ºi pentru acest subiect. Avem niºte relaþii foarte strânse cu o facultate de medicinã veterinarã din Viena, de exemplu, care vor sã vinã sã vadã cum trãieºte un cal fãrã intervenþia omului, liber, ani de zile. Toatã lumea e interesantã, numai localnicii nu”, a afirmat cu tristeþe Kuki bãrbuceanu. Care este interesul localnicilor în acest masacru? Ei au de câºtigat 1 milion de lei vechi pentru un cal, daca dovedesc cã sunt proprietari. Citeºte mai mult despre Caii sãlbatici din Pãdurea Letea, ultimele exemplare din Europa VEZI VIDEO Comentariu rapcea.ro: nici nu știu cum sã îmi exprim indignarea ! I-aș strãnge de gât pe cei care au decis aceastã crimã. Poate cã ar trebui sã ne organizãm, sã ne deplasãm acolo și sã facem scut viu între cai și cãlãii lor. Pânã una alta, putem însã semna o petiție online. Conteazã, conform principiului ce postuleazã cã ”nici o energie, oricât de micã, investitã în slujba Binelui, nu se irosește în zadar”. Demonstrați cã Và PASÃ. Mâine ne poate veni rândul nostru. Și așa, elitele mondiale se aratã nemulțumite cã suntem prea mulți, cã ”distrugem planeta” și ecosistemul… http://www.thepetitionsite.com/6/save-the-horses-in-the-Danube-Delta]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer