Tinerii din “generaþia rataþilor” care au dat anul acesta examenul de bacalaureat se revoltã împotriva stigmatizãrilor impuse de mass media ºi de opinia publicã.

“Ruºine pentru cã aþi ajuns sã daþi vina pe o generaþie crescutã de voi, arãtatã cu degetul acum tot de cãtre voi! Ruºine sistemului care ne-a crescut! Ruºine modelelor care ne sunt promovate de mai bine de 20 de ani încoace! Ruºine nouã, vouã, profesorilor, elevilor, politicienilor, mass-mediei, ROMÂNIEI!”, scrie un elev într-o scrisoarea de protest. Aceastã scrisoare de protest s-a rãspândit rapid pe internet ºi a reunit mai mulþi tineri care împãrtãºesc aceeaºi opinie. Ei acsistemul de învãþãmânt ºi susþin cã rezultatele examenului de Bacalaureat din acest an reprezintã o oglindã fidelã a realitãþilor româneºti. Romanialibera.ro vã prezintã scrisoarea de protest: “Generaþia rataþilor! Generaþia etnobotanistilor! Generaþia idioþilor! Generaþia facebook! – aºa ne catalogheazã mass media ºi opinia publicã din întreaga þarã în zilele acestea pe toþi care am dat Bacalaureatul – eu le spun doar atât – RUSINE! Ruºine tuturor! Ruºine pentru cã aþi ajuns sã daþi vina pe o generaþie crescutã de voi, arãtatã cu degetul acum tot de cãtre voi! Ruºine sistemului care ne-a crescut! Ruºine modelelor care ne sunt promovate de mai bine de 20 de ani încoace! Ruºine nouã, vouã, profesorilor, elevilor, politicienilor, mass-mediei, ROMÂNIEI! Am ajuns dupã 20 de ani de ºpagã, de modele gen Becali, Tãlmãcean ºi Bianca Drãguºanu, de învãþãmânt prost manageriat, de legi prost fãcute sã profite cei puternici, de facultãþi pe pile ºi pe bani din care au ieºit generaþii întregi de dascãli care ne-au educat pe noi, cei idioþi ºi fraieri cei care ne aflam acum în aceeaºi oalã, indiferent dacã ne-am luat sau nu BAC-ul, am ajuns la o limitã! Nu mai suportam! Refuzam sa credem cã suntem o generaþie pierdutã! Suntem defapt prima generaþie care va fi sacrificat cu folos, ºi asta deoarece ne-am saturat de ce se întâmplã în þara asta! Totul trebuie sã înceteze! Pentru asta vom ieºi în strada ºi vom cere dreptate! Cerem ajutorul oamenilor corecþi, ajutorul moral de care avem nevoie pentru a progresa! Toatã lumea este acum ºocatã de rezultatul Bacalaureatului ºi implicit de învãþãmântul romanesc. Ohh, dar ce surprizã! Cât de neaºteptat! Ce ºoc! INCREDIBIL! SENZAÞIONAL! Adicã din aceºti copii care din `99 pânã acuma li s-a schimbat programa de n`spe ori, care au intrat la liceu sã dea bac din geografie ºi s-au trezit în a 12-a cã dau din fizica, aceºti copii care au vãzut zi de zi la televizor cum este încurajatã prostia ºi incultura alãturi de bãieþi cu bani fãcuþi fraudulos înconjuraþi de curve semi-îmbrãcate în direct la televizor, aceºti copii bãtuþi de soartã cã s-au nãscut într-o þarã ca asta, o þarã în care e mai important ce chiloþi are Crudu decât rezultatele sportive ºi intelectuale ale tarii, aceºti copii nu au devenit niºte genii eminesciene??? Serios??? Aceºti copii nu au intelect nici mãcar cât Einstein??? DOAMNE! CE NERUªINARE!! Mai nemernici etnobotanisti!!! Cum puteþi mai gunoaielor, mai loazelor sã nu învãþaþi ºi sã intraþi fãrã pile ºi copiat la facultãþi când aveþi atâtea modele demne de urmat??? CUM E POSIBIL O ASEMENEA DEPRAVARE? Adicã mai bine staþi pe facebook si pe messenger decât sa urmãriþi modelele oferite la tv??? Adevãrul e cã de 20 de ani ne aºteptam sa iasã niºte flori de nufãr în locuri în care nu am aruncat nici mãcar seminþe de urzica! Asta e realitatea! Va uimeºte promovabilitatea de la BAC? Dar de cea de la titularizãri de ce nu ziceþi nimic? Ei nu-s loaze, etnobotanisti? E posibil sa iei 1.20 la titularizare ºi sa te mai consideri profesor? E posibil sa iei diploma frauduloasa la Spiru Haret si sa educi apoi generaþii întregi? ªtiaþi ca 25% din toþi profesorii actuali au studiile fãcute la Spiru Haret? Sau asta nu e important pentru voi? ªtiaþi cã suntem pe penultimul loc din Europa ºi la egalitate cu Congo la nivelul învãþãmântului? ªi asta nu de acuma, de un an-doi ci de aproape douã decenii!!! Aºadar, de ce va miraþi? De ce sunteþi indignaþi? aaaa… aveaþi impresia ca dacã le oferiþi pãrinþilor ºi bunicilor noºtrii spectacole tv ieftine ºi barbare, adevãrate sugative de rating, sau dacã le cumpãraþi votul ºi ii minþiþi în campanii electorale infinite, noi odraslele lor o sa fim dintr-o datã altfel?

Ei bine, suntem altfel, dar nu asa cum credeþi voi! Suntem diferiþi! Suntem diferiþi prin faptul cã ºtim sa spunem GATA!Gata cu adevãratele gunoaie din þara asta! Nu va mai merge! Noi avem onoare ºi demnitate, nu mai suntem niºte slugi în fata voastrã, iar dacã nu vom reuºi sã vã schimbam, vom pleca dinþarã, ºi atunci sa rãmâneþi voi sã vã plângeþi de milã! Noi, generaþia etnobotanistilor cum ne spuneþi voi o sã vã arãtam ca avem mai mult curaj decât toate generaþiile voastre de comuniºti la un loc! Reprezentam adevãrata forþã deoarece noi suntem VIITORUL iar voi sunteþi doar niºte amãrâþi care vor muri ºi vor fi uitaþi de istorie! Voi aþi fost PERIOADA NEAGRÃ din istoria acestei tari ºi asa veþi fi þinuþi minte, iar noi, noi suntem PRIMII! PRIMII care se revolta împotriva voastrã!”

]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer