RIP (de la Reduced Ignition Propensity – Tendinþã Scãzutã de Aprindere) a pornit de pe continentul nord-american. Directiva a fost apoi adoptatã de Uniunea Europeanã ºi, de anul acesta, de România. Problema este cã nu au fost fãcute suficiente studii care sã arate efectele acestor þigãri asupra sãnãtãþii. „Atunci când s-a luat aceastã decizie, problemele legate de sãnãtate au fost puse pe planul secund”, spune medicul pneumolog Magda Ciobanu de la Institutul de pneumologie „Marius Nasta” din Bucureºti. Nivel de toxicitate crescut Potrivit medicului Magda Ciobanu, au fost fãcute la un moment dat unele studii în acest sens, primul mai serios fiind realizat la ªcoala de Sãnãtate Publicã a Universitãþii „Harvard” din SUA. Cercetãtorii au observat cã în fumul produs de aceste þigãri se gãsesc substanþe toxice precum gudron, dioxid de carbon, dar ºi alþi compuºi cancerigeni în cantitãþi mai mari decât în þigãrile obiºnuite. Cu toate acestea, s-a considerat cã diferenþele sunt nesemnificative ºi s-a spus cã oricum þigara este toxicã. În plus, au mai fost realizate unele cercetãri prin care s-a testat ce conþine fumul produs de RIP, însã nu s-a studiat efectul inhalãrii lui asupra organismului uman. „De exemplu, în cazul þigãrilor light, unele studii aratã cã inhalarea fumului nu modificã concentraþia de nicotinã din sânge ºi din urinã, însã se modificã concentraþia de alte substanþe conþinute de þigarã ce ajung în organism. Dar pentru alte tipuri de þigãri nu s-au fãcut astfel de studii ºi, deci, nu existã bazã ºtiinþificã care sã arate dacã sunt mai nocive sau nu decât þigãrile normale. Cu siguranþã, existã multe semne de întrebare”, mai spune medicul Magda Ciobanu. Sursa: http://www.adevarul.ro/life/sanatate/fumat-tigara-RIP_0_542346027.html Comentariu rapcea.ro: Nu era suficient ca tigarile prin natura lor sunt foarte toxice…. mai trebuia sa primeasca si “titlul onorific” de R.I.P ( rest in peace) ! Sincer, cine se apropie de astfel de tigari este inconstient 🙂]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer