Traian Bãsescu are un talent aparte de a-i scoate din sãrite pe deputaþii ruºi ori de câte ori se întâlneºte cu ei la Adunarea Parlamentarã a Consiliului Europei. În cursul dezbaterii de joi de la Strasbourg, Bãsescu a fost interpelat de deputatul rus Iuri Solonin care a întrebat dacã nu cumva România intenþioneazã sã anexeze Republica Moldova, pentru „a deveni mai mare”. Rãspunsul lui Traian Bãsescu a venit scurt: „România nu are nici un fel de experienþã în anexarea altor state”.

 Dupã care a urmat o declaraþie cu privire la intenþiile României în relaþia cu Republica Moldova: “Obiectivul României e ca Moldova sã devinã, atunci când va fi gata, un stat membru al UE. Iar ca obiectiv tactic avem o prioritate în a convinge partenerii din UE sã priveascã la procesul de integrare a Moldovei simultan cu integrarea þãrilor din Balcanii de vest”.
Cele întâmplate joi la Adunarea Parlamentarã a Consiliului Europei repetã aproape identic un alt caz de dialog purtat de Bãsescu cu un alt deputat rus în acelaºi loc, doar cã în urmã cu cinci ani. Pe 25 ianuarie 2006, Bãsescu s-a adresat deputaþilor din Europa de la Atlantic la Ural (sau Pacific?) în calitate de proaspãt preºedinte al României. Deputatul rus Kosacev a ridicat chestiunea prezenþei militarilor americani pe teritoriul României, iar Bãsescu i-a rãspuns cã aceastã prezenþã respectã legislaþia internaþionalã, dupã care a adãugat tãios: „Înþeleg cã reprezentaþi Federaþia Rusã. Aþi stat la noi în þarã treizeci de ani ºi nu v-am întrebat niciodatã de ce aþi stat”. Replica lui Bãsescu l-a înfuriat pe Kosacev, care s-a ridicat ºi a pãrãsit dezbaterea. Chiar dacã replica lui Bãsescu conþine erori – Armata Sovieticã a stat în România din 1944 pânã în 1958 – esenþa rãmâne valabilã: Moscova nu a dat încã socotealã pentru regimul de ocupaþie impus în Europa de est, nu pentru treizeci, dar pentru cincizeci de ani (iar în unele locuri ocupaþia rusã continuã ºi acum în forme mai mult sau mai puþin mascate. Teza Moscovei este simplã: România urmãreºte sã anexeze Republica Moldova. De aici rezultã o amplã propagandã pe toate planurile, în întreaga lume, oriunde se gãseºte un ascultãtor. Aderarea la Uniunea Europeanã a Republicii Moldova se traduce imediat prin „anexare româneascã” – dupã care începe circul tezelor bine bãtute în cuie de pe vremea Uniunii Sovietice. Rãul provocat de Uniunea Sovieticã în întreaga lume este dat la o parte cu o fluturare de mânã, dupã care se trece la acuzaþii. Ca sã vezi, Rusia a fost darul lui Dumnezeu pe pãmânt de la apariþia ei – iar zecile de milioane de morþi sunt vinovaþi pentru cã nu au înþeles acest lucru! Deznaþionalizarea unor întregi popoare, zdrobirea altor culturi, modificarea graniþelor ºi amestecul în treburile altor state – toate acestea au fost sporturile favorite al ruºilor vreme de sute de ani. Continuã ºi acum aceste practici, modificate doar pentru a fi în pas cu vremea. Dar altfel nimic nu este nou – în principiu cine ajunge în contact cu ruºii trebuie sã danseze dupã muzica lor, nimeni nu îºi poate alege drumul în lume dupã propria voinþã. Cam aceasta este esenþa obrãzniciilor deputaþilor ruºi din Adunarea Parlamentarã a Consiliului Europei. De ce nu fac românii ce vrea Moscova? De ce gãzduiesc trupe americane? De ce susþin aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeanã? Nu ar fi mai bine ca România sã se încoloneze ºi sã mãrºãluiascã aºa cum trebuie? Bãsescu a rãspuns de fiecare datã „Nu!”
Un articol de: George Damian – de pe timpul.md
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer