Preºedintele Republicii Moldova a lãsat sã se înþeleagã cã solicitã SUA ajutor militar împotriva Rusiei, pe care o acuzã cã va declanºa un rãzboi pe Nistru.

Preºedintele R Moldova cere SUA ajutor militar împotriva Rusiei VIDEO externe Preºedintele R Moldova cere SUA ajutor militar împotriva Rusiei Nicolae Timofti afirmã cã, dupã Olimpiada de la Soci, se vor intensifica încercãrile de a destabiliza situaþia politicã de la Chiºinãu. „Vã spunem deschis cã avem nevoie de o participare puternicã a Statelor Unite în asigurarea securitãþii în regiune. Rusia îºi consolideazã prezenþa militarã în regiunea separatistã transnistreanã, sfidând angajamentele sale internaþionale”, a declarat preºedintele Nicolae Timofti, în cadrul unei întrevederi cu Secretarul de Stat al SUA, John Kerry. Nicolae Timofti l-a informat pe oficialul american cã Republica Moldova a cerut retragerea din regiune a trupelor, a arsenalului rusesc ºi transformarea actualului contingent de pacificatori într-o misiune civilã, transmite Jurnal.md. „Federaþia Rusã sprijinã în mod progresiv nu doar administraþia de la Tiraspol, dar ºi alte forþe anti-occidentale ºi pro-ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. Ne putem aºtepta în timpul apropiat la provocãri în regiunea transnistreanã ºi în cea gãgãuzã. Toate aceste acþiuni vor urmãri anumite scopuri – zãdãrnicirea semnãrii Acordului de Asociere cu UE ºi influenþarea rezultatelor alegerilor parlamentare din þara noastrã care vor avea loc peste un an. Rugãm SUA sã acorde o atenþie specialã acestor tendinþe care se pot intensifica dupã Olimpiada de la Soci”, a mai spus Timofti. Secretarul de stat al SUA, John Kerry, aflat în vizitã oficialã în Republica Moldova, a fost primit miercuri, la Reºedinþa de stat, de cãtre conducerea þãrii, în frunte cu ºeful statului, Nicolae Timofti, preºedintele Parlamentului, Igor Corman, ºi prim-ministrul, Iurie Leancã. La întrevedere au participat, de asemenea, ministrul Afacerilor Externe ºi Integrãrii Europene, Natalia Gherman, precum ºi liderii Coaliþiei Pro-europene: Vlad Filat, Marian Lupu ºi Ion Hadârcã. Oficialii Republicii Moldova i-au spus ºefului diplomaþiei americane cã vizita sa la Chiºinãu, care se produce la cîteva zile dupã ce Republica Moldova a parafat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeanã, are o solidã încãrcãturã simbolicã ºi încurajeazã autoritãþile ºi cetãþenii sã persevereze pe calea transformãrilor democratice. Preºedintele Nicolae Timofti i-a mulþumit lui John Kerry pentru sprijinul politic ºi asistenþa financiarã pe care Statele Unite le acordã Republicii Moldova. „Vã spunem deschis cã avem nevoie de o participare puternicã a Statelor Unite în asigurarea securitãþii în regiune”, a subliniat ºeful statului. Secretarul de stat american, John Kerry, a declarat cã Statele Unite susþin pe deplin aspiraþiile europene ale Republicii Moldova ºi a îndemnat autoritãþile moldovene sã continue transformãrile democratice. „Suntem convinºi cã orice þarã are dreptul sã facã propria alegere privind cursul sãu de dezvoltare. Statele Unite sunt de partea Dumneavoastrã ºi vã vor susþine în continuare, oferindu-vã asistenþa de care aveþi nevoie. Putem face multe lucruri bune împreunã”, a spus ºeful diplomaþiei americane. Oficialul american a notat cã formatul trilateral – Statele Unite ale Americii, Republica Moldova ºi Uniunea Europeanã – oferã þãrii oportunitãþi largi de dezvoltare economicã ºi diversificare a resurselor energetice. Prim-ministrul Iurie Leancã a avansat, în cadrul luãrii sale de cuvânt, propunerea privind crearea unui Plan de Acþiuni moldo-american în domeniile de interes comun. Iurie Leancã l-a informat pe John Kerry despre situaþia politicã ºi economicã din Republica Moldova ºi din regiune ºi i-a prezentat oficialului american conceptele de dezvoltare ale autoritãþilor de la Chiºinãu faþã de problemele existente. „Cu sprijinul partenerilor noºtri americani ºi europeni putem crea aici, în Republica Moldova, o istorie de succes”, a spus Iurie Leancã. ªeful cabinetului de miniºtri s-a referit punctual la ceea ce domnia sa a numit ca fiind provocãri de ordin intern: reformarea justiþiei, lupta cu corupþia ºi îmbunãtãþirea climatului de afaceri. Premierul a vorbit, de asemenea, despre eforturile pe care le depun autoritãþile de la Chiºinãu în vederea reglementãrii conflictului transnistrean ºi diversificarea surselor energetice, menþionînd cã Republica Moldovaapreciazã sprijinul SUA pe aceste dimensiuni. sursa: ziuaveche.ro

Rusia a început provocãrile pe Nistru. KGB-ul separatiºtilor de la Tiraspol, la ordinele Moscovei, reþine ºi interogheazã români. Liceul românesc Lucian Blaga, luat cu asalt.

Rusia a început provocãrile pe Nistru. Români reþinuþi de KGB VIDEO basarabia Rusia a început provocãrile pe Nistru. Români reþinuþi de KGB Fortele de securitate transnistrene au descins laliceul românesc Lucian Blaga din Tiraspol. Civili ºi miliþieni au descins în instituþie ºi îi interoghezã pe cei doi conducãtori ai instituþiei, Ion Iovcev ºi Raisa Pãdurean, pe care îi ameninþã cu închisoarea.

Totul ar fi început dupã ce serviciul secret al regiunii ar fi primit o scrisoare de la o profesoarã din liceu, care scria cã nu au primit salariile de câteva luni. Acest lucru însã este negat de cãtre directorul instituþiiei, care declarã cã scrisoarea este fabricatã în subsolurile KGB-ului transnistrean, transmite Publika TV. “A dat un telefon ºi în cabinet au intrat cinci persoane ºi un KGB-ist. Operatorul a început sã filmeze. Au avut o comportare foarte durã. Am fost interogaþi pe loc ºi au spus cã trebuie sã mã supun legii de aici. Unii elevi s-au speriat. Scrisoarea ºi plângerea care a fãcut-o profesoara noastrã am cercetat-o foarte atent ºi am vãzut cã aceasta a fost fãcutã în subsolurile KGB-ului transnistrean”, a mai spus Ion Iovcev.

“Am fost eu în prezenþa acestor douã doamne. Pe 11 decembrie voi fi ascultat la comisia adminisrativã ºi mi-au spus cã pot sã iau cu mine ºi un avocat. Au intrat brusc în birou de parcã aº fi un criminal. Unul era în curtea ºcolii. Nu au ridicat niciun dosar. Nu au fãcut percheziþii. Eu am refuzat sã prezint documentele”, a mai spus Ion Iovcev

De asemenea, Raisa Pãdurean a scris pe contul de Facebook al fiicei sale: AJUTOR!

Informația este confirmatã de un elev care a scris pe pagina de Facebook a liceului: „Mai deunãzi sârma ghimpata în jurul Liceului Lucian BlagaTiraspol, ieri obligația administrației de a se înregistra la așa-zisul “fisc” sã plãteasca “impozite”, azi dau navala separatiștii și bagã in sperieți copiii și administrația… Acum telefoanele conducerii deja nu mai sunt in aria de acoperire. Cine stie ce va fi mine?”.

Potrivit Timpul.md, directorul liceului Ion Iovcev și Raisa Pãdurean au participat duminicã la acțiunea „ÎncercUnim Guvernul” și au cerut Unirea Republicii Moldova cu România.

ªeful administraþiei de la Tiraspol cere adoptarea legii din Federaþia Rusã Legislaþia din Federaþia Rusã ar putea sã fie aplicatã în regiunea transnistreanã separatistã. ªeful administraþiei de la TiraspolEvgheni ªevciuk, a propus spre examinare, aºa-numitului parlament local, o iniþiativã legislativã care prevede acest lucru, transmite Publika TV. Pentru ca iniþiativa lui Evgheni ªevciuk sã devinã normã, deputaþii Sovietului Suprem de la Tiraspol trebuie sã modifice aºa-numita constituþie regionalã. ªefului administraþiei de la Tiraspol spune cã a fãcut aceastã propunere pentru cã locuitorii de pe malul stâng al Nistrului doresc sã se uneascã cu Federaþia Rusã. Rusia pregãteºte consolidarea prezenþei militare pe teritoriul Republicii Moldova Ambasadorul Rusiei la Chiºinãu, Farit Muhametºin, a declarat, la Tiraspol cã Moscova activeazã ºi “lãrgeºte” “protocolul ªevciuk-Rogozin”, dupã ultimele evenimente, transmite 24h.md. ªi pretinsul ministru de Externe de la Tiraspol, Nina ªtanski, a declarat cã, dacãRepublica Moldova va parafa acordul de asociere cu Uniunea Europeanã, la summit-ul de la Vilnius, Transnistria va începe sã implementeze respectivul doscument. De asemenea, liderul regiunii separatiste transnistrene, Evgheni ªevciuk, a cerut, oficial, recent, intervenþia Federaþiei Ruse pentru a „apãra drepturile cetãþenilor ruºi din Transnistria”. Declaraþia a fost fãcutã la Moscova, în cadrul unei întrevederi cu viceprmierul Dmitri Rogozin, în cadrul cãreia a fost semnat ºi un protocol special în acest sens. Potrivit protocolului citat, Federaþia Rusã va produce armament înTransnistria ºi va consolida militar regiunea din stânga Nistrului. „Pãrþile vor elabora un mecanism de participare a întreprinderilor transnistrene la comenzile de stat ale Federaþiei Ruse în domeniul producþiei militare”, se precizeazã în protocolul semnat de ªevciuk ºi Rogozin.

FSB îºi mutã un agent de influenþã de la Chiºinãu, la Tiraspol

Jurnalista de limbã rusã Elena Pahomova a pãrãsit postul de Director de programe Publika TV pentru televiziunea oficialã de la Tiraspol, unde va ocupa funcția de redactor șef, scrie Deschide.md. Elena Pahomova a anunțat plecarea de la Publika TV, pe pagina sa de Facebook, încã de la 27 noiembrie. Contactatã de deschide.md jurnalista a confirmat noul loc de muncã. Ea a fost prezentatã ieri colectivului de la Tiraspol.

Nicolae Timofti, Preºedintele Republicii Moldova, a lãsat sã se înþeleagã, în timpul vizitei Secrtarului de stat american, John Kerry, cã solicitã SUA ajutor militar împotriva Rusiei, pe care o acuzã cã va declanºa un rãzboi pe Nistru.

 ]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer