“Privim cu surprindere decizia autoritatilor  de a aproba, comercializarea în Romania a berii cu marijuana. Pentru inceput, bãutura se va vinde în barurile din Galaþi, oraº unde întâmplator sau nu au apãrut pentru prima datãºsi magazinele de etnobotanice. Licoarea, produsa în Cehia, are esenþã de cânepã, plantã înruditã cu marijuana. Berea a primit, în urmã cu câteva luni, avizul pentru a fi consumatã în þara noastrã. Din cânepã se realizeazã marijuana, un drog interzis în România, care conþine 3% THC (tetrahydrocannabinol), o substanþã halucinogenã. Autoritãþile europene au decis însã cã berea cu marijuana poate fi comercializatã, deoarece cânepa industrialã folositã pentru aromã conþine doar 0,3% THC. Cu toate acestea, înainte ca bãutura produsã în Cehia sã intre pe piaþa din România, i s-au fãcut mai multe teste. “Iniþial berea a fost luatã în colimator la Vamã. Am cerut colegilor de la Poliþie sã analizeze bãutura pentru a ºti dacã legal avem voie sã îi permitem intrarea în þarã ºi analizele au arãtat cã este în ordine”, a precizat Sorin Niþã, purtãtorul de cuvânt al Direcþiei Regionale de Accize ºi Operaþiuni Vamale Galaþi. La Galaþi, primul oraº unde s-a pus în vânzare, berea costã 13 lei. Bãutura este legalã (aºa a început ºi istoria etnobotanicelor legal) pentru cã are un procentaj de zece ori mai mic de substanþe halucinogene (0,3%) decât marijuana (3%) în acest moment. Þinând cont cã autoritãþile romane n-au reacþionat când etnobotanicele au invadat România, la început cu ciuperci halucinogene ºi ulterior timp de 24 de luni cu droguri de sintezã de tip amfetaminã ºi metanfetamine, aflate pe piaþã ºi în acest moment printr-un fenomen scãpat de sub control, nu putem sã nu ne întrebãm, cum vor verifica autoritãþile romane compoziþia de halucinogene ºi concentraþia de cânepã în timp când nu au reuºit cu etnobotanicele ?”, se întreabã reprezentanþii Centrul Internaþional Antidrog ºi pentru Drepturile Omului. Sursa: Realitatea]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer