Un avion este pe cale de a se prãbuºi. La bord sînt cinci

pasageri dar numai patru paraºute.

 
Primul pasager spune:     – Mã numesc Ronaldo, ºi sînt cel mai bun fotbalist din lume. Lumea fotbalului are nevoie de mine ºi, de dragul suporterilor mei, nu vreau sã mor. Ronaldo apucã prima paraºutã ºi sãri din avion.
 

Al doilea pasager, Hillary Clinton, spuse:     Sînt soþia fostului preºedinte al Statelor Unite. Sînt senator al statului New York ºi aproape sigur voi fi urmãtorul preºedinte/urmãtoarea preºedintã al/a SUA.     Hillary apucã paraºuta ºi sãri din avion.
Al treilea pasager, George W. Bush, spuse:     – Sînt preºedintele Statelor Unite ale Americii. Soarta lumii depinde de mine. Mai mult, sînt cel mai deºtept preºedinte pe care þara noastrã l-a avut vreodatã ºi nu pot sã las obligaþiile mele în seama cetãþenilor americani dacã voi muri.     Bush apucã paraºuta ºi sãri din avion.
Al patrulea pasager, Papa de la Roma, spuse celui de-al cincilea, un bãieþel de vîrstã ºcolarã: – Sînt bãtrîn. Mi-am trãit viaþa întru bunãtate aºa cum un preot trebuie s-o facã, ºi-þi las þie ultima paraºutã: ai întreaga viaþã înainte.     La care bãieþelul a rãspuns:     Nu te îngrijora, bãtrîne… Amîndoi avem cîte o paraºutã: cel mai deºtept preºedinte pe care l-a avut America mi­a luat ghiozdanul…
 
Morala istorioarei este…                 fiecare þarã îºi are preºedintele pe care-l meritã.
[gallery link="file" columns="1"]
 
 
 
 
 
   ]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer