Patriarhia Românã sfãtuieºte credincioºii ortodocºi sã nu cumpere o Biblie distribuitã de astãzi împreunã cu ziarul “Adevãrul”, informeazã agenþia Basilica, citatã de Realitatea.net. Motivul? Biblia distribuitã este una neo-protestantã!
Iatã comunicatul de presã al Basilica, agenþia de ºtiri a Patriarhiei Române:”Astãzi, 10 aprilie 2012, cotidianul Adevãrul a început sã vândã împreunã cu ziarul la toate punctele de difuzare a presei ºi în librãriile proprii o ediþie revizuitã a Bibliei traduse de Dumitru Cornilescu, apãrutã anul acesta (2012) la editura “Orizonturi” din Bucureºti. Deoarece mai mulþi credincioºi ortodocºi au sesizat deja Patriarhia Românã cu privire la faptul cã au fost induºi în eroare de cãtre cotidianul Adevãrul prin oferirea spre vânzare a unei Biblii neoprotestante, solicitãm acestei publicaþii ca în articolele promoþionale ºi în spoturile publicitare sã ofere informaþiile corecte despre ediþia Bibliei pe care o difuzeazã. În acelaºi timp, îndemnãm clerul ortodox sã informeze comunitãþile de credincioºi despre faptul cã Biblia vândutã împreunã cu ziarul Adevãrul nu este ortodoxã ºi conþine diferenþe majore de traducere faþã de textul oficial al Sfintei Scripturi a Bisericii Ortodoxe Române“. “Adevãrul” vinde în prezent ziarul ºi Biblia la preþul de 19,99 lei. Ziarul a prezentat produsul într-un articol publicat la 3 aprilie. “În preajma Sfintelor Sãrbãtori Pascale, cotidianul „Adevãrul” încearcã sã-ºi apropie cititorii de valorile esenþiale ale creºtinismului. Astfel, în Sãptãmâna Mare, ziarul se va distribui împreunã cu Biblia, la preþul de 19,99 de lei. Despre importanþa lecturii Sfintei Scripturi ºi despre lungul drum pe care aceastã carte l-a strãbãtut pânã azi am discutat cu Radu Preda, teolog ºi lector la Facultatea de Teologie Ortodoxã din Cluj-Napoca”. Teologul ortodox spunea cã “Biblia are avantajul cãrþilor mari. Este bunã la orice paginã ai deschide-o”. Într-un dialog cu Realitatea.net, teologul spune cã ziarul “Adevãrul” l-a folosit pentru a vinde o Biblie neoprotestantã. Totuºi, astãzi, patriarhia anunþã cã Biblia distribuitã de “Adevãrul” conþine diferenþe majore de traducere faþã de textul oficial al Sfintei Scripturi a Bisericii Ortodoxe Române. Baptiºtii, penticostalii ºi adventiºtii fac parte dintre credincioºii neoprotestanþi. Mai puþin de 600.000 de români fac parte din aceste culte.
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer