Astãzi, 28 iulie, la Tighina a fost inauguratã o placã comemorativã în cinstea pacificatorilor ruºi. La ceremonia festivã au luat parte liderul regiunii transnistrene, Evghenii ªevciuk, vice-ministrul afacerilor externe al Federaþiei Ruse, Grigorii Karasin, speaker-ul regiunii separatiste, Mihail Burla, membrii aºa-zisului guvern al rmn, deputaþi din Duma de Stat a Federaþiei Ruse. Evgenii ªevciuk a accentuat rolul pacificatorului rus în acþiunile militare de pe Nistru, dupã modelul zicalei de acum clasice (Stalin și poporul rus, “libertate” ne-au auds): “În iunie 1992, în Bender au avut loc acþiuni militare sângeroase, în urma cãrora au murit sute de transnistreni. Mii au fost rãniþi. ªi doar pacificatorul rus a oprit aceastã vãrsare de sânge. E greu de imaginat ce-ar fi fost fãrã arma ruseascã ºi fãrã soldatul rus.”, precizeazã ªtirile Moldovei.     Acesta a mai menþionat cã pacea instalatã de 20 de ani pe malurile Nistrului se datoreazã conducerii: „În primul rând, graþie puterii, care impune ambele pãrþi sã se gândeascã doar la pace.” Vice-ministrul rus al Afacerilor Externe Grigorii Karasin a vorbit despre onestitatea cu care militarii ruºii, împreunã cu tovarãºii lor din Transnistria, Moldova ºi Ucraina, ºi-au fãcut datoria pe parcursul acestor 20 de ani. Karasin a mai apreciat rolul operaþiunii pacificatoare, menþionând cã  „operaþiunea pacificatoare, în formatul actual, este garantul continuitãþii procesului de reglementare a diferendului moldo-transnistrean ºi va permite gãsirea unor soluþii, care ar satisface ºi Moldova, ºi Transnistria.” InfoPrut aminteºte cã dupã adoptarea Declaraþiei de Independeþã a RM, Parlamentul a cerut guvernului URSS aºezarea la masa de negocieri cu guvernul RM pentru a se discuta retragerea trupelor sovietice de pe teritoriul RM. La 2 martie 1992 RM a primit statul de membru al ONU. Preºedintele Mircea Snegur a dispus intervenþia militarã împotriva forþelor rebele care atacaserã mai multe posturi de poliþie de pe malul Nistrului. sursa: infoprut.ro]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer