Reportaj ȘOCANT care aratã realitatea crudã din România. De necrezut...

Foto: Antena1
Sã ai o boalã psihicã, în România, e o pedeapsã dublã. Nu te chinuie doar boala, dar si un sistem indiferent care transformã pacienþii în brute. La spitalul de psihiatrie de la Bãlãceanca, bolnavii stau ore în ºir agãþaþi de gratiile de la poartã ºi cerºesc.
Paznicii nu par sã fie deranjaþi de faptul cã bolnavii, pe care ar trebui sã-i supravegheze, agaseazã pe oricine intrã în curtea spitalului sau trece prin faþa porþii. De fapt, nu pare sã le pese de nimic. Sub pretextul cã vrem sã internãm o mãtusã aici, am intrat în curtea instituþiei, unde sunt oameni cu afecþiuni grave, fãrã sã avem nevoie nici mãcar de buletin. Am dat un nume fals, am inventat un medic ºi a fost sufiecient. Aleea spitalului s-a umplut imediat. Bãrbaþi, femei, bãtrâni, toþi ne-au înconjurat ca sã ne cearã bani. În tot acest timp, niciun medic sau asistentã nu a apãrut de dincolo de pereþii clãdirilor care stau sã cadã. Nici nu e de mirare în condiþiile în care spitalul are doar 9 psihiatri, în loc de 17 ºi are nevoie de peste 20 de asistente ºi îngrijitori. Bolnavii au fost cei care ne-au fãcut turul spitalului. La Spitalul de la Bãlãceanca sunt internaþi peste 300 de oameni. Primesc, în fiecare zi, hranã în valoare de 10 lei. De bolnav. La Bãlãceanca lista de probleme e lungã. A scãpat de ea Ministerul Sãnãtãþii acum 3 ani, când spitalul a trecut în administrarea Consiliului Judeþean Ilfov. ªeful Consiliului a refuzat sã discute situaþia cumplitã de la Bãlãceanca în faþa camerei de luat vederi, dar le-a transmis reporterilor Observator cã ºtie perfect ce se întâmplã la spital ºi ca urmare va face un plan de reorganizare a instituþiei. Pânã atunci, actuala conducere a spitalului îºi vede de treabã. Deºi au nevoie de medici ºi o pazã mai bunã, au angajat o firmã de catering. În România sunt înregistraþi peste 5.000 de pacienþi cu afecþiuni psihice. O cifrã inexactã, spun organizaþiile non guvernamentale, care susþin cã numãrul bolnavilor neluaþi în evidenþe e uriaº. Pacienþii cuprinºi în statistica oficialã sunt trataþi fie în cele 9 secþii de psihiatrie ale spitalelor mari din þarã, fie în cele 23 de spitale de psihiatrie. Sunt 2 spitale specializate în Moldova, alte 2 în Bucureºti. Cele mai multe unitãþi sanitare de specialitate sunt în vestul þãrii:  Maramureº, Sãlaj, Bihor. Existã centre ºi  în Moldova, alte douã  în Bucureºti.
sursa: antena3
]]>

CategoryUncategorized
Tags
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer