E una dintre cele mai mici biserici din Timiºoara, dar produce o impresie puternicã asupra celor care îi trec pragul. Fiecare centimetru pãtrat al pereþilor Capelei Militare din Piaþa 700 este acoperit cu imagini religioase, în culori vii. Însã nu asta ºocheazã, ci un desen fãcut acum zece ani de pictorii care au lucrat aici.

Timiºorenii habar nu au sau nu îºi amintesc cã teroristul numãrul 1 mondial este pictat, de 11 ani, pe perete al unei biserici din centrul oraºului. Cãlare pe un avion Boeing, Osama bin Laden atacã „Turnurile Gemene”. Între el ºi World Trade Center apare un drac, care aruncã o bombã. Totul se petrece printre „flãcãrile veºnice ale Iadului”. Aceste imagini suprarealiste apar deasupra unor arcade pe care sunt pictaþi sfinþi, mult mai apropiaþi de ceea ce credincioºii sunt obiºnuiþi sã vadã imaginile în lãcaºurile de cult. Osama „troneazã”, de aproape un deceniu, deasupra Sfinþilor Împãraþi Constantin ºi Elena, în Capela Militarã din Piaþa 700. Imaginile dateazã din 11 septembrie 2001, când artiºtii Ion ºi Ana Bãdilã, care pictau interiorul bisericuþei timiºorene, au decis sã transpunã un eveniment de istorie contemporanã numit de toatã lumea „iadul pe pãmînt”. În atentatul din 11 septembrie 2001, de la New Work, au pierit aproape 3.000 de oameni, iar un simbol al Americii, turnurile de la World Trace Center, s-a prãbuºit. „Lucram la ‘Pogorirea în iad’ ºi am vãzut la televizor cum era prezentat atentatul terorist din America, despre care toatã lumea spunea cã reprezintã apocalipsa ºi iadul adus pe pãmânt. Poate dacã nu lucram atunci la acea scenã, nu aº fi ajuns sã-l pictez pe bin Laden. Am considerat cã teroristul este cea mai purã ºi justificatã reprezentare a rãului”, a declarat, acum câþiva ani, Ion Bãdilã, întrebat cum i-a venit ideea sã-l picteze pe teroristul nãscut în Arabia Sauditã pe peretele unei biserici ortodoxe. http://www.frontpress.ro
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer