Rãspunsul preºedintelui Islandei este edificator: “Islanda nu a urmat mãsurile economice “ortodoxe” din economia occidentalã (referindu-se la salvarea bãncilor de cãtre Occident), ba chiar a lãsat bãncile sã “crape”; Islanda nu a adoptat nici-o mãsurã de austeritate, aºa cum s-a fãcut în toatã Europa. Rezultatul este cã dupã numai 4 ani, Islanda se reface rapid, în timp ce restul Europei încã suferã de pe urma crizei.”De ce se considerã cã bãncile sunt “sfintele biserici” ale economiei moderne, peste tot în Europa? De ce nu se permite bãncilor private sã dea faliment, ca orice companie comercialã? Teoria cã bãncile trebuie salvate este aceea cã bancherii sã fie lãsaþi sã beneficieze de favoruri uriaºe, iar greºelile lor sã fie plãtite de cãtre oamenii simpli prin creºterea taxelor ºi a altor mãsuri de devalorizare financiarã, toate sub scuza austeritãþii. Trebuie sã vã daþi seama cã oamenii nu vor accepta asta la nesfârºit.” sursa: aljazeera]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer