Fetiþe de un an din India sunt obligate sã sufere operaþii de schimbare de sex de cãtre pãrinþii disperaþi sã aibã un fiu. Chirurgii din oraºul Indore, situat în vestul þãrii, au fost luaþi în vizor pentru “convertirea” a sute de fete pe an, care sunt ulterior “îndopate” cu medicamente hormonale, precizeazã Daily Mail. Potrivit sursei citate, ºapte experþi în genitoplastie din Indore s-au lãudat cã fiecare ar fi transformat între 200 ºi 300 de fete în “bãieþi” pânã acum, doar una fiind mai mare de 14 ani, vârsta legalã de consimþãmânt pentru o astfel de operaþie. Costurile intervenþiei sunt relativ mici, de circa 2.000 de lire (2.250 de euro). În urma revoltelor de pe reþelele de socializare, autoritãþile indiene s-au sesizat. Comisia Naþionalã pentru Protejarea Drepturilor Copilului a anunþat ieri, 27 iunie, cã a cerut guvernului de stat indian sã investigheze medicii ºi spitalele incriminate de cãtre un ziar indian. În condiþiile în care nu existã legi pentru a proteja drepturile copiilor atât de mici, practica ar putea avea ramificaþii sociale mai mari, spun experþii medico-legali. Publicaþia “Hindustan Times” a deconspirat aceste abuzuri care se desfãºoarã în urbea care numãrã peste un milion jumãtate de locuitori. “Un trend ºocant, fãrã precedent, rezultat din fetiºul de a avea un fiu, se dezvoltã în binecunoscutele clinici ºi spitale conservatoare din Indore pe copii între unu ºi cinci ani. Procesul de transformare a unei fetiþe într-un bãieþel se numeºte genitoplastie (n.r.: procedura presupune “construirea” de cãtre doctori a unui penis folosind þesut din organele feminine, copilului fiindu-i ulterior administrate medicamente hormonale) “, au scris jurnaliºtii indieni. Pãrinþii bogaþi din Delhi ºi Mumbai par a se înghesui în oraºul indian pentru a-ºi “corecta” chirurgical fetele, deºi specialiºtii îi avertizeazã cã bãieþii “convertiþi” vor fi infertili. “Chirurgia poate avea efecte profunde pe termen lung asupra individului, care ar putea sã nu accepte sexul ales de pãrinþi ºi doctori înainte de vârsta acordului”, a afirmat Suchitra Inamdar, consilier din Mumbai. Abuzurile realizate asupra fetiþelor din þara asiaticã par a fi “motivate” de normele tradiþionale. În societatea indianã, fiii, percepuþi drept viitori moºtenitori ai familiei, sunt preferaþi fiicelor. Acestea din urmã sunt vãzute drept o povarã grea pentru mãritiº. În plus, testele pentru determinarea sexului din timpul sarcinii sunt ilegale în statul indian. Mãsura a fost luatã de guvern pentru a încerca prevenirea avortãrii fetuºilor feminini, o practicã tot mai rãspânditã în rândul femeilor, deºi în unele zone raportul dintre cele douã sexe aratã un decalaj evident. De exemplu , în unele state precum Punjab, raportul între femei ºi bãrbaþi este de ºapte la zece. Reacþii dure pe reþelele de socializare ªtirile despre abuzul scãpat de sub control al intervenþiei chirurgicale desfãºurate în Indore, folositã în mod normal pentru corectarea anormalitãþilor genitale la pacienþii adulþi, au condus la reacþii violente pe Twitter ºi pe alte site-uri de social networking duminicã, 26 iunie. “ªocant! Nu doar cã oamenii omoarã fete nenãscute, ci transformã fete în bãieþi prin genitoplastie”, a scris pe contul ei de Twitter scriitoarea ºi feminista Taslima Nasreen, aflatã în fruntea revoltei. Femeia a propus ºi metode de sancþionare a celor care efectueazã astfel de tipuri de proceduri. “Medicii care practicã în mod ilegal feticidul feminin ºi genitoplastia ar trebui sã primeascã închisoare pe viaþã”, a adãugat protestatara. Realitatea e cusutã cu aþã albã: pacientele sunt etichetate ca fiind hermafrodite Doctorii din Indore au susþinut cã operaþiile au fost realizate pe copii ale cãror organe interne nu corespundeau celor externe – cel mai adesea, fete nãscute cu anumite organe interne masculine. India nu are un sistem pentru a monitoriza aceste afirmaþii. “Când copilul creºte, el sau ea va fi confuz în privinþa genului cãruia îi aparþine. Aceastã operaþie îl poate preveni pe copil de la a avea sindromul determinãrii sexuale ºi alte probleme psihologice”, spune Dr. Milind Joshi, un chirurg pediatric care realizeazã procedura. “Cred cã copilul meu nu va fi confuz în legãturã cu sexul sãu atunci când va creºte ºi va putea trãi o viaþã normalã, fiindcã nu va avea amintiri legate de operaþie”, a declarat pentru “Hindustan Times” un pãrinte al cãrui copil a suferit o astfel de intervenþie la doi ani. În plus, legislaþia în vigoare nu le dã de furcã pãrinþilor care apeleazã la o astfel de operaþie pentru copiii lor. “În India, nu este nicio problemã în a realiza astfel de intervenþii, fiindcã nu este necesar decât acordul pãrinþilor”, a afirmat un alt specialist indian. În aceastã þarã, minorii care nu au încã 14 ani nu pot lua decizii în ceea ce-i priveºte. Aceasta ridicã multe întrebãri legate de drepturile acestor copii, care ar putea creºte considerând cã ar fi vrut sã fie aºa cum s-au nãscut, ºi nu corectaþi chirurgical. În aceste condiþii, cei care militeazã împotriva efectuãrii unor astfel de intervenþii cred cã Ministerul Sãnãtãþii ºi Consiliul Medical din India ar trebui sã analizeze problema ºi sã stopeze astfel de practici. Sursa: Gândul]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer