Obiectele pot recunoaºte miºcarea, graþie unei noi tehnologii

Imaginaþi-vã o uºã care se închide atunci când ciupiþi clanþa, un smartphone care poate fi trecut pe modul silenþios printr-o simplã miºcare a mâinii sau un scaun care regleazã lumina din camerã atunci când vã aºezaþi pe el.
Acum, cercetãtorii de la Disney Research ºi de la Universitatea Carnegie Mellon din Pittsburgh au creat un sistem numit Touché, care, utilizând o tehnologie similarã cu cea folositã în cazul telefoanelor cu ecran tactil, face ca obiectele utilizate zi de zi sã recunoascã miºcãri ºi atingeri ale corpului uman.
Telefoanele inteligente funcþioneazã mulþumitã cuplajului capacitiv. Suprafaþa ecranului este acoperitã cu un conductor transparent care poartã un semnal electric ce este redirecþionat atunci când degetul atinge ecranul. Telefonul monitorizeazã schimbãrile intervenite la nivelul semnalului ºi determinã locul în care s-a produs atingerea. În esenþã, e vorba despre o configuraþie binarã, adicã având numai douã stãri posibile: ecranul fie cã este atins, fie cã nu. Pentru a face ca mai multe informaþii sã fie transmise, cei de la Disney au realizat mãsurãtori pe o gamã mai largã de frecvenþe ale semnalului. Asta înseamnã cã fiecare gest (o bãtaie uºoarã, o ciupiturã sau o atingere a palmei) are un profil capacitiv multi-frecvenþã dupã care este recunoscut. În plus, þesuturile diferite ale corpului uman au proprietãþi capacitive diferite, ceea ce înseamnã cã monitorizarea unei game de frecvenþe ar putea detecta ºi un numãr de trasee diferite pe care le face sarcina electricã în corpul utilizatorului. Sistemul poartã denumirea de Swept Frequency Capacitive Sensing (SFCS) ºi deºi asta înseamnã analizarea a sute de informaþii în acelaºi timp, microprocesoarele moderne sunt destul de rapide pentru a face faþã. Printre obiectele din laborator care au fost dotate cu aceastã tehnologie se numãrã o clanþã care poate recunoaºte dacã a fost prinsã în mânã, atinsã sau ciupitã, un scaun ce regleazã lumina când cineva se aºeazã pe el ºi o masã care recunoaºte atunci când un om îºi odihneºte o mânã sau un cot pe ea. Tehnologia poate fi utilizatã în cazul activãrii sau dezactivãrii unor funcþii ale telefonului mobil atunci când acesta este în buzunar, prin utilizarea unei brãþãri speciale, sau ar putea fi folositã ºi sub apã. Sursa: Wired]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer