Harta secretã a Noului Orient Mijlociu :
O hartã puþin cunoscutã a Orientului Mijlociu (apãsaþi pe imaginea din dreapta pentru mãrire) circulã printre mediile militare ale NATO încã din anul 2006.
Deºi este secretã, ea a fost totuºi scoasã la luminã, poate cã având scopul de a pregãti populaþia pentru posibilele schimbãri dramatice din Orientul Mijlociu. Aceastã hartã redeseneazã tot Orientul Mijlociu, rezultând Noul Orient Mijlociu.Termenul de “Noul Orient Mijlociu” a fost introdus în iunie 2006 la Tel Aviv de cãtre fostul secretar de stat american Condoleezza Rice, pentru a-l înlocui pe vechiul “Marele Orient Mijlociu”. Aceastã schimbare în frazeologia politicii externe coincide cu inaugurarea terminalului petrolier Baku-Tbilisi-Ceyhan. Anunþul a fost, de fapt, o confirmare a “drumului militar” anglo-americano-israelit din Orientul Mijlociu. Acest proiect a fost planificat de ani de zile ºi constã în crearea unui “arc de instabilitate, haos ºi de violenþã”, din Liban ºi Palestina, pânã în Siria ºi Iraq, ºi mai departe cãtre Golful Piersic, Iran ºi Afghanistan, graniþa esticã a NATO. Tot atunci a mai fost lansat un alt termen intitulat “haos constructiv”, adicã prin violenþã ºi revoltã sã se redeseneze harta Orientului Mijlociu, în conformitate cu obiectivele ºi nevoile geostrategice ale Statelor Unite ºi Israelului. Sã ne uitãm puþin pe noua hartã a Orientului Mijlociu propusã de SUA ºi Israel. Iordanul, aliatul de nãdejde al Statelor Unite, va primi noi teritorii de la Arabia Sauditã, care va fi fãrãmiþatã ºi împãrþitã astfel: în jurul oraºului-sfânt Mecca se va crea Statul Islamic Sacru, Yemen-ul va primi o parte din sudul actual al Arabiei Saudite, iar partea de nord-est o va îngloba noul stat: Statul Arab ªiit. E interesant cã Iraq-ul va dispãrea de tot din aceastã reîmpãrþire, în locul sãu creându-se urmãtoarele þãri: în nord va fi Kurdistanul (care va fi locuit de kurzi, popor indoeuropean ne-arab), în vest Iraq-ul sunit, în centru Bagdad (capitala-stat), iar în sud, aºa cum spuneam mai sus, Statul Arab ªiit. Cel mai câºtigat din aceastã împãrþire va fi, categoric, Statul Arab ªiit, cãci el va îngloba cele mai multe rezerve petroliere ale þãrii. O miºcare interesantã este apariþia unui nou stat în sudul Afghanistanului, denumit Baluchistan, care va îngloba teritorii din actualul Pakistan ºi Iran. ªi Afghanistanul, aliatul de nãdejde al Statelor Unite, îºi va mãri teritoriul cu o bucatã mare din Pakistan. Astfel Pakistanul va rãmâne un stat mic ºi neînsemnat, în urma acestei reîmpãrþiri. De fapt, ãsta era ºi visul evreilor sioniºti: acela de a distruge acest stat ,vezi articolul (click pe link).
E interesant de urmãrit evoluþiile din perioada urmãtoare din Orientul Mijlociu ºi dacã ele vor confirma acest Nou Orient Mijlociu. Pentru cei care nu prea cunosc harta actualã a Orientului Mijlociu, am ataºat-o la sfârºitul articolului.
http://enigme-conspiratii.blogspot.com/
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer