„Iubirea frãþeascã trebuie sã funcþioneze ºi sã învingã. Cred cã acesta este mesajul nostru, cu atât mai mult cu cât suntem în pragul unificãrii – ºi în plan profan, al unificãrii mondiale – , în pragul restaurãrii ºi instalãrii unei noi ordini a Templului lui Solomon. Pentru aceasta am jurat cu toþii, aceasta este râvna noastrã, ºi în cadrul acesteia România, respectiv Masoneria Românã, are absolut toate datele ºi toate drepturile istorice, culturale, spirituale de a face parte din minunatul lanþ universal al fratietãþii, lanþul universal în care cu toþii suntem semeni. Masoneria trebuie sã fie ceea ce a fost înainte, promotorul acestei unitãþi în plan mondial”. Sunt sigur cã existã destui oameni care nu vãd nici o legãturã între tendinþa de instalare a Noii Ordini Mondiale ºi controlul populaþiei prin implantarea cipurilor în actele de identitate ori sub piele. Aceºtia sunt foarte naivi ºi vãd totul din perspectiva lor cã „pe mine nu mã intereseazã”. Fac o paralelã cu situaþia în care a ajuns România. toþi se plâng de viaþa rea pe care o ducem, nu mai au deloc încredere în guvernanþi ºi clasa politicã pe care îi acuzã de jaf naþional. Dar pentru Dumnezeu, noi, „marea mutã” ce am, fãcut? Unde am fost de la evenimentele din decembrie 1989 ºi pânã astãzi? Nici un guvernant, nici un parlamentar, nici un om politic nu a venit din neant ºi a aterizat în România! Nu a venit de pe altã planetã!! Sunt unde sunt datoritã nouã. Fãrã supãrare, românii au devenit pasivi ºi se cãlãuzesc dupã principiul „mai rãu sã nu ne fie”. În toamna lui 2009 s-a votat pe bani, aparate de radio, telefoane mobile, salam, fãinã, zahãr º.a. Revenind, precizez cã în cadrul unei emisiuni fulminante la Antena 2, spre sfârºitul lunii ianuarie 2009, masonul Silviu Prigoanã s-a dovedit unul dintre apãrãtorii înverºunaþi a introducerii cipurilor în actele personale sau sub pielea românilor. Cel puþin dl. Rapcea l-a dovedit în cadrul emisiunii respective, care poate fi vizionatã pe yoghinii MISA blog. Fiþi siguri cã nu este un caz singular. Celor neîncrezãtori le recomand sã scrie la google „Identificarea biometricã este un program masonic” ºi, prin motorul de cãutare, vor descoperi cu stupoare cã existã sute de rezultate din care reiese acest lucru. Dacã vor scrie cuvintele masonic child identification program vor descoperi zeci de mii de rezultate. Vor afla cã Masoneria americanã finanþeazã ºi presteazã gratuit un program de identificare biometricã a copiilor, pretinzând cã vor ajuta la identificarea mai uºoarã a acestora în cazul rãpirilor. Programul a fost extins ºi la lojile masonice din Canada. Ce presupune acest program? „Prelevarea amprentelor degetelor, prelevarea mulajului dentar, o probã a ADN-ului, o fotografie ºi un film cu copilul în miºcare. Momeala pentru cei mici: o îngheþatã oferitã gratuit de cãtre sponsori” . Sursa: Apãrãm Ortodoxia]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer