Noua Dreaptã a avertizat încã din prima zi a protestelor cã acestea sunt iniþiate ºi orchestrate de partidele din actuala opozitie (PSD-PNL-PC), singurele care ar avea de câºtigat de pe urma organizãrii de alegeri anticipate. Din acest motiv Noua Dreaptã nu s-a grãbit sã scoatã militanþii în stradã pentru a netezi drumul USL spre guvernare ºi a refuzat rolul care îi fusese rezervat în aceastã piesã abil regizatã.

Astãzi însã opoziþia parlamentarã organizeazã în mod oficial un miting cu scopul de a specula electoral nemulþumirile reale ale românilor pe care tot ei i-au sãrãcit ºi umilit în ultimii 22 de ani! In aceste condiþii, în care reprezentanþii USL vor veni în faþa românilor cu noi promisiuni mincinoase, membrii Noii Drepte din toate oraºele României vor ieºi în stradã pentru a-ºi exprima paºnic nemultumirea ºi a avertiza asupra faptului cã USL reprezintã o falsã alternativã ºi toate partidele parlamantare sunt în egalã masurã vinovate de dezastrul în care se zbate România. Nu vom cere deci demisii sau alegeri anticipate, întrucât nu existã nici un fel de diferenþã între corupþii pesediºti sau pedeliºti ºi coruptii peneliºti, udemeriºti ºi alþi iºti… Corupþii de ieri sunt acoperiþi de corupþii de astãzi, iar corupþii de astãzi vor fi acoperiþi de corupþii de mâine. Intreaga clasã politicã se manifestã ca un corp strãin de aspiraþiile Naþiunii, însã unitar ºi închegat când vine vorba de propriile interese. Pe cale de consecinþã: 1. Noua Dreaptã va protesta împotriva TUTUROR partidelor anti-naþionale ºi anti-creºtine care au adus România în pragul colapsului, transformând-o într-o colonie a FMI si a Uniunii Europene. 2. Noua Dreaptã va explica tuturor românilor cã singura revoluþie posibilã este o revolutie la urne, în ziua alegerilor, atunci când vom avea cu toþii posibilitatea sã votãm pentru prima datã în ultimii 22 de ani un partid care va acþiona cu toatã consecvenþa în slujba intereselor fundamentale ale României ºi ale românilor din Tarã ºi din Diaspora, un partid sprijinit de Noua Dreaptã a cãrui misiune va fi salvarea Statului ºi Neamului Românesc de la disoluþia ordonatã de artizanii globalizãrii. NOUA DREAPTÃ – UNICA OPOZIȚIE, SINGURA ALTERNATIVÃ! ]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer