Legaþi la ochi cu banderole negre, membri ai platformei civice “Acþiunea 2012″, au comemorat,astãzi, data de 16 mai pe care au numit-o “Zi de doliu naþional”, ziua în care s-a semnat la Hanul lui Manuc Tratatul de pace ruso-turc. Acþiunea, de tip flash-mob, s-a desfãºurat în Centrul istoric al Bucureºtiului. Manifestanþii au amintit cã la 16 mai 1812 a fost semnat Tratatul de pace ruso-turc, în urma cãruia spaþiul dintre Prut ºi Nistru, denumit mai apoi Basarabia, a fost anexat la Imperiul Rus. Tinerii au înconjurat cu o fâºie lungã de pânzã neagrã clãdirea Hanului lui Manuc, în care a fost semnat Tratatul, pentru a “sublinia cã anexarea unei pãrþi a teritoriului românesc la Imperiul Rus este o paginã dramaticã din istoria României”. Pledeazã pentru unirea celor douã þãri Participanþii au purtat tricouri negre pe care era inscripþionat cu litere galbene “Basarabia e România”. “În 2012 se vor împlini 200 de ani de când Basarabia a fost ruptã de Þara Moldovei. E timpul ca o voce coerentã sã pledeze pentru unirea celor douã þãri”, a declarat George Simion, coordonatorul Acþiunii 2012. El a spus cã organizaþiile nonguvernamentale ºi grupurile de iniþiativã care fac parte din “Acþiunea 2012″ susþin unirea Republicii Moldova cu România ºi îºi propun sã sensibilizeze opinia publicã în acest sens. Din Acþiunea 2012 fac parte 20 de organizaþii, printre care Asociaþia Studenþilor Basarabeni Craiova, Clubul Maramureºenilor din Dreapta Tisei, Consiliul Mondial Român, Dorobanþii, Fundaþia “Grigore Vieru”, Fundaþia Naþionalã pentru Românii de Pretutindeni, Liga Studenþilor Basarabeni din Bucureºti etc. “Restabilirea adevãrului” Un grup de istorici, profesori universitari ºi academicieni, au difuzat astãzi, la Chiºinãu, o declaraþie comunã prin care cer “restabilirea adevãrului istoric”. Ei au anunþat cã vor publica mai multe studii prin intermediul grupului de iniþiativã “Anul 1812″. De Alina Voaideº – Adevarul]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer