Activiºtii din România militeazã pentru unirea cu þara vecinã, Republica Moldova, pânã anul viitor, spunând cã astfel restabilesc dreptatea, având în vedere cã au o istorie comunã. Dar ideea lor nu este împãrtãºitã de toþi cetãþenii din Republica Moldova, afirmã postul de televiziune Russia Today.    

Russia Today: România vrea sã ia Moldova VIDEO basarabiaRussia Today – Unification or takeover Romania wants to win back Moldova
        Ideea de unificare este susþinutã prin tot felul de acþiuni, de la expoziþii de fotografie la mitinguri zgomotoase în Bucureºti ºiChiºinãu. Din anul 2009 au tot avut loc miºcãri pentru a recâºtiga ceea ce ei considerã ca fiind pãmântul lor, comenteazã Russia Today, citatã de TV7.md. Începând din aprilie, este imposibil sã nu gãseºti afiºe colorate în oraºele dinRomânia, în care se spune cã “Basarabia este România“. Cei din spatele acestei miºcãri cred cã terenul pe care este acum Republica Moldova trebuie sã fie din nou sub controlul Bucureºtiului, aºa cum a fost, de altfel, pânã în secolul XIX. Odatã cu prãbuºirea URSS-ului, Republica Moldova ºi-a declarat însã independenþa, devenind membru al ONU, Consiliului Europei ºi OMC. Acum, grupul Acþiunea-2012, o alianþã care reuneºte mai mult de 30 de ONG-uri dinRomânia, spune cã aceste realizãri ale Moldovei ar trebui sacrificate în numele reunificãrii. “Prin reîntregire mã refer la poporul român de pe ambele pãrþi ale frontierei, care trebuie sã trãiascã într-un singur stat. Dupã pactul Ribbentrop-Molotov am fost separaþi în mod nedrept ºi vrem sã se repare acest adevãr istoric”, spune activistul George Simion, ºeful gruparii. Potrivit postului rus de televiziune, poziþia Bucureºtiului este aceea cãreunificarea celor douã naþiuni se poate întâmpla numai în cazul în careMoldova, þara post-sovieticã, devine membru al UE. Dar politicienii din RepublicaMoldova ºi-au exprimat îngrijorarea cã preºedintele Traian Bãsescu nu va aºtepta acest moment ºi cã, la un moment dat, în viitor, va extinde graniþele þãrii sale ºi va absorbi Moldova. “Dupã schimbarea puterii, în 2009, mass-media româneascã s-a mutat în Republica Moldova. Este vorba de mai multe staþii mari de televiziune ºi ziare. Noi credem cã misiunea lor principalã este de românizare a Moldovei ºi deconstrucþie a identitãþii Republicii Moldova“, susþine analistul politic moldovean Bogdan Þârdea. În anul urmãtor, care marcheazã 200 de ani de când Bucureºtiul a pierdutChiºinãul pentru prima datã, gruparea Acþiunea-2012 planificã o ofensivã masivã de informare cu privire la unificare, mai comenteazã publicaþia ruseascã. Gruparea spune cã nu este finanþatã ºi nici nu beneficiazã de sprijin public de laBucureºti ºi cã misiunea sa este una paºnicã, aceea de a informa oamenii despre necesitatea restabilirii României Mari. Totuºi, o reunificare în viitorul apropiat este greu de imaginat, având în vedere cã, în timp ce 40 la sutã dintre români sunt de acord sã primeascã înapoiBasarabia, douã treimi din populaþia Republicii Moldova doreºte sã rãmânã suveranã, conchide Russia Today.
Sursa: Ziua Veche
]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer