Dixit, ieri, Monica Macovei: ”Iar eu trebuie sã vã spun cã dacã vrem sã schimbãm ceva în partidul ãsta, în þara asta, e nevoie de intransigenþã, pentru cã de 23 de ani politica e fãcutã cu rare excepþii de oameni care nu au convingeri, nu au crezuri, nu au valori ºi nu dau doi bani pe binele altora ºi pe binele comun.

Extraordinar, la ce concluzii a reuºit sã ajungã respectiva! Dacã n-ai fi român sau n-ai fi trãit în þarã în aceºti 23 de ani, mai cã þi-ar veni s-o iei acasã, atâta dreptate are.

Dar dacã ai fost aici, prezent, în aceastã perioadã ºi ai simþit pe propria-þi piele faptul cã toþi politicienii, cu extrem de rare excepþii (vorba moralistei), au fost interesaþi de orice altceva numai de binele comun al poporului nu, rãmâi ºocat când auzi aceste remarci fix din gura celor în cauzã.

Pãi, ”minunaþilor”, nu sunteþi voi cei care aþi condus atâta vreme România?! Tartorele vostru, ãsta care se supãrã mai ceva decât un copil de grãdiniþã cãruia i s-a furat trenuleþul pentru faptul cã n-a câºtigat pupila lui, cu ce s-a ocupat din ’91 pânã în prezent?! Fostul ºi prezentul vostru ºef de partid tot în 1991 ºi-a început ”capodopera” politicã. Adriean Videanu, stâlpul partidului, ºi-a început ºarlataniile, zic unii, chiar din 1990. La fel ºi ”greul” Radu Berceanu. Mãtãluþã însãþi intrai la conducerea poporului prin 2004. Etc, etc. Voi, toþi, aþi condus România în aceºti 23 de ani ºi toþi sunteþi, cu câteva excepþii, politicieni de tip FSN-ist. Unii chiar de acolo aþi pornit, iar alþii, cu toate cã aþi avut accesul la ciolan ceva mai târziu, vã comportaþi ca ºi primii. Sau, dacã printre voi or mai exista câþiva oarecum mai cinstiþi ºi mai apãsaþi de problemele poporului, atunci aceºtia au fost acoperiþi de valul imens al celorlalþi complãcându-se într-o laºitate comunã, chit cã nu s-au lãsat corupþi dupã modelul ”vârfurilor”. Dar asta nu vã scuzã cu nimic atâta timp cât poporul nu a beneficiat de absolut niciun sprijin din partea voastrã.

Acum însã, la nevoie, aþi devenit, brusc, moraliºtii politicii româneºti. Dar unde îþi erau convingerile, crezurile, valorile ºi interesul comun în 2004 – 2005 cand ai devenit ministru al justiþiei, Monica Macovei?! Numai gura a fost de tine!

ªi nu esti tu, din pãcate, singura în aceastã situaþie care dacã n-ar fi de plâns ar fi de râs. Aceeaºi moralitate a prididit-o ºi pe Udrea, cea care mai acum vreo doi ani cerea Poporului Român solidaritate în sãrãcie în timp ce ea era îmbrãcatã cu þoale ºi accesorii de zeci de mii de euro din banii furaþi de la cei pe care îi îndemna la sãrãcie! Idem ºi cu Blaga, acest câine de pazã al corectitudinii (!), dar care în calitate de ministru de interne nu ºtia despre faptul cã în familia lui se fac afaceri bune, dar bune de tot cu banii þãrii pe care el o… ”servea”!

Aºtia sunteþi în realitate, moraliºtilor (!), numai cã aþi vãzut cã þine ”figura” cu corectitudinea, cu lupta, cu implicarea, cã doar aþi exersat aceste minciuni sfruntate pe Poporul Român din patru-n patru ani.

Voi vorbiþi despre crezuri ºi valori?! Aveþi voi PDL-iºtii, USL-iºtii, groparii României, aºa ceva?! Liderul vostru vã vorbea despre guvernarea PDL-istã ca fiind parte a modernizãrii României iar voi aplaudaþi aceste scârnãvii într-un delir total. Care modernizare, bolnavilor cu mintea ce sunteþi, atâta timp cât România se aflã într-o adevãratã moarte clinicã? Orbilor ºi surzilor chiar atât de rupþi de realitate aþi ajuns sau minþiþi precum respiraþi inclusiv atunci când vã alegeþi voi între voi?!

Sunteþi jalnici, dar mai jalnicã decât voi este opera care vã aparþine – România asta creatã dupã chipul ºi asemãnarea voastrã. Pãcat cã poporul acesta, pe care l-aþi dus atâta amar de vreme cu zãhãrelul, nu se trezeºte spre a da cu voi de pãmânt. Asta este singura moralitate de care ar trebui sã aveþi parte – judecata poporului în ceea ce vã priveºte pentru fiecare bãnuþ public pe care vi l-aþi însuþit sau pentru care aþi închis ochii când ai voºtri ºi-l însuºeau. Judecatã urmatã de confiscarea averilor câºtigate ilicit ºi de punerea voastrã la muncã în folosul românilor pe care i-aþi spoliat. Voi, toþi politicenii de tip FSN-ist.

Însã, precum nici o problemã nu poate fi rezolvatã la acelaºi nivel de gândire la care a fost creatã, nici voi nu veþi fi în stare, nici într-o sutã de ani, sã faceþi ceva bun ºi trainic pentru comunitatea pe care când ºi când o mai invocaþi, ori ea, comunitatea, mai devreme sau mai târziu se va prinde de aceastã impotenþã a voastrã – atunci, probabil, o sã daþi piept cu un zid de moralitate (cã tot vã e aºa de dragã!).

Noi, cei care spunem adevãrul despre voi de aproape 23 de ani, adevãr pe care iatã voi înºivã îl recunoaºteþi, ne pregãtim pentru acel moment. S-ar putea sã vedeþi atunci un alt tip de valori decât astea pe care vi le închipuiþi voi acum, iar printre ele cea mai intransigentã va fi corectitudinea. Corectitudinea la nivel de faptã ºi nu doar de vorbã. ªtiþi zicala aia – ai grijã la ce îþi doreºti pentru cã s-ar putea sã þi se întâmple!    

 

Sorin ANDREI

 Consilier Politic al Partidului Totul pentru Þarã                                                   24.03.13.

sorinandreitr@gmail.com sorinandrei.blogspot.com 0740.077.536  ]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer