rapcea.ro: la rugãmintea colegului meu Dan Fleºaru, public  anunþul privind cursul de yoga susþinut de Dan. Spor la practicã ! fara text-01  Începând cu luna Februarie în cadrul Palatului Universul se va susþine sãptãmânal un curs de yoga pentru începãtori! Modulul este gândit în aºa fel încât  informaþiile sa poatã fi reþinute  uºor ºi clar. În cadrul modului se invaþã metode de control asupra psihicului ºi asupra mediului social în care ne manifestãm zilnic. Este adresat oricãrei persoane farã limitã de  vârstã, nivelul de predare fiind pe înþelesul tuturor. MODULUL 1 coprinde un ansamblu de tehnici ºi metode adunate pe parcursul a 20 de ani de cãutãri ºi practicã neîntreruptã. O parte din tehnici sunt primite prin iniþiere directã de la lama tibetani care ne-au vizitat Europa cu  intenþia clarã de a ne transmite metodele tradiþionale ce se practicã cu succes în mânãstirile cãlugarilor tibetani. O altã parte a tehnicilor este învãþatã direct de la maeºtrii indieni, întâlniþi în cãlãtoriile pe care le-am fãcut pe parcursul mai multor ani în India. O datã pe an (anul acesta în toamnã) este invitat maestrul indian Swami Nityananada Giri care iniþiazã în tehnici de Kriya Yoga. La seminarul de anul trecut au participat peste 150 de persoane care au primit iniþierea în Kriya Yoga (prima kriya). Metodele sunt simple, practicarea lor implicã mai mult decat dorinþa. Este nevoie de multa perseverenþã manifestatã zilnic. Efectele nu se lasã aºteptate, însã primii paºi sunt cei mai dificili, deoarece este nevoie sã ieºim gradat din tiparul vieþii cotidiene ºi sã facem loc ºi practicilor care ne ajutã sã ne dezvoltãm din interior cãtre exterior. Pentru a reuºi sã excelezi în meditaþie ai nevoie de un corp sãnãtos, ferm, flexibil ºi plin de vitalitate. Ca sã meditezi netulburat este necesar ca mintea sa nu fie distrasã de vreun disconfort fizic. Disconfortul fizic automat naºte disconfortul psihic. I.Pentru a rezolva aceastã situaþie prima parte a cursului este dedicatã disciplinei corpului fizic care este afectat zilnic de influienþele mediului social în care ne manifestãm. Pentru aceasta vom invata 16 posturi corporale (asane în termenii de specialitate)  care revitalizeazã corpul fizic ºi relaxeazã psihicul. Asanele(posturile corporale) au rolul de a regenera articulaþiile membrelor superioare ºi a membrelor inferioare. O parte din posturi au rolul de ameliorare a bolilor pe cale naturalã ºi apoi de a vindeca diferite afecþiuni ale coloanei vertebrale. Prin extensia, elongaþia ºi flexia corpului, se vor observa îmbunãtãþiri gradate ale coloanei vertebrale care îºi va recãpãta flexibilitatea pierdutã. Aceste posturi sunt foarte benefice celor care petrec foarte multe ore la birou ºi care muncesc farã a þine cont de poziþia corectã a coloanei vertebrale.  

 1. A doua parte a modulului va cuprinde tehnici de respiraþie. 
Scopul acestor tehnici este de a curãþa întreg aparatul respirator. Prin respiraþia ritmatã într-un fel special, reuºim sã rulãm o mai mare cantitate de aer în plãmâni, situaþie care conduce automat la o mai buna oxigenare a creierului. Metoda de respiraþie este invãþatã de la un yoghin întâlnit în jungla din estul Indiei(Junput, Puri) cu câþiva ani în urmã. Respiraþia corectã iþi opreºte gradat agitaþia minþii, acest rezultat conduce automat la apariþia unei stãri de calm general. Rezultatul indirect al tehnicilor de respiraþie este cã ne corecteazã modul în care respirãm. In aceastã parte a cursului se vor preda ºi tehnicile preliminare, premergatoare Iniþierii în Kriya Yoga pentru cei ce vor mai mult decât oferã acest modul. OPÞIONAL se pot preda în ºedinþe private –  preliminarii la tehnica de TUMMO.  Tummo este tehnica prin care se trezeºte focul interior. Deºi pentru europeni este doar o utopie, in Romania existã persoane care în perioada rece a anului, ies periodic ºi fac meditaþii TUMMO direct pe zãpadã timp de 45 de minute, singura þinutã fiind pantalonii scurþi. În felul acesta ne verificãm ºi capacitatea noastra de a controla cãldura interioara universala. Cu toate cã rãmânem la fel de sensibili la schimbarile de temperaturã, printr-o practicã zilnicã ajungem sã ne reglãm ºi adaptãm temperatura corpului în funcþie de oscilaþiile temperaturii externe. Astfel cã dupa ani de practicã, ajungem sã meditãm „în condiþii extreme” farã a resimþi disconfortul fizic produs de temperaturile sub 0 grade. Cu toate acestea TUMMO este tehnica care topeºte gradat în noi  toate impuritãþile. In fazele superioare TUMMO este folositã ca suport în somnul cu vise ºi conºtienþa în somnul farã vise. De asemenea TUMMO este baza de la care pornesc tehnicile de transfer de conºtiinþã (phowa) precum ºi proiecþia violentã (termen doar pentru cunoscãtori).     III. A treia parte a modulului este rezervatã practicii ºi asimilãrii informaþiilor corect. În aceastã ultimã etapã învãþãm tehnici de relaxare. Se vor explica modalitãþi prin care ne protejãm energetic de influenþele negative ce vin din mediul social. De asemenea învãþãm o metodã de autoprogramare taoista. Ce castigam prin participarea la acest  modul ?
 • Descoperi o metodã tradiþionala Indianã veche de peste 5000 de ani cu efecte recunoscute global, care sã te ajute rapid  la o mai bunã relaxare, conºtientizare ºi dezvoltare armonioasã a personalitatii.
 • Te ajutã sã te înþelegi mai bine ºi sã devii propriul stãpân pe trairile, sentimentele tale, pe emoþiile, pe mintea, pe corpul fizic ºi pe tot ce înseamna respiraþie.
 • Îþi mãreºti nivelul de optimism ºi starea generalã de bine.
 • Reuºeºti sã dormi mai bine ºi sã fii relaxat indiferent de cât de grea ai o zi.
 • Dobandesti o rezistenþã mai mare la stres ºi la efort psihic ºi fizic.
 • Descoperi o metodã de tratament naturist ce nu are contradicþii sau efecte negative.
 • Îþi ridici nivelul de conºtientizare ºi înveþi sã traiesti zilnic sentimente pozitive precum: acceptare, compasiune, iertare, înþelegere, umilinþã, curaj, voinþã.
 • Înveti sa generezi energie. Surplusul de energie castigatã prin practica zilnicã te ajutã sã-þi îmbunãtãþeºti performanþele în tot ce faci deja ºi orice vei întreprinde în viitor o vei face cu mai multã pasiune, vei imprima mai mult optimism acþiunilor tale. Toate acestea iþi vor insufla o mai mare încredere în tine ºi în forþele proprii.
 • Credinta în Dumnezeul în care deja crezi se va amplifica treptat.
 • Yoga nu implicã sã-þi schimbi religia.
 • Yoga nu este o religie, este o metoda prin care dobandeºti cunoaºterea interioara.
 • Prin yoga ajungi sa deosebeºti care lucruri iþi sunt folositoare ºi ce lucruri îþi sunt inutile ºi de care trebuie sã te desparþi.
Te aºteptãm cu drag la acest modul unde putem învãþa cu toþii cum sã devenim mai buni în tot ceea ce facem! Tehnicile sunt foarte simple ºi accesibile tuturor! 20 aprilie-01 Preþ: 380 de lei pentru toate cele 3 luni ( 20 februarie-21mai 2016), având o ºedinþã de 2(douã) ore pe sãptãmânã. Bonus inca 3(trei) ºedinte ce se vor stabili de comun acord în zilele lucrãtoare. Opþional – retreat de 3 zile la munte unde vom practica tot ce am învãþat. Data,locaþia ºi costurile vor fi stabilite ulterior. Cursul va începe pe 20 Februarie cu un minim de 19 cursanþi!             Plata se face 50% în prima ºedinþã ºi 50% în luna Martie Locaþie: Palatul Universul, Strada Actor Ion Brezoianu 23-25 etaj 4. Data:  in fiecare duminicã începând cu data de 20 Februarie, de la ora 14.30  la 16.30, Instructori : Robert Pleºea, Dan Flesaru. Pt înscrieri vã rog sã ne contactaþi telefonic sau prin E-mail Persoana de contact: 0726133022-  Robert,  E-mail : plesea.robert@mail.com pagina de facebook a cursului este https://www.facebook.com/events/1677916689124033/]]>

CategoryCauze Naţionale
Tags
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer