Primarul din Gyongyospata, un sat din Ungaria cu puþin sub 3.000 de locuitori, a decis sã înãspreascã condiþiile în care se acordã ajutoarele sociale. Edilul este membru al partidului naþionalist Jobbik ºi mãsura sa vizeazã în primul rând comunitatea þigãneascã. Conform AFP, iniþiativa vine în condiþiile în care oricum guvernul conservator condus de Viktor Orban a redus sensibil ºi valoarea ºi durata pentru care se acordã ajutorul de somaj: de la 120% la 100% din salariul minim pe economie, fixat la circa 80.000 de forinti (280 euro), ºi de la 270 la 90 de zile. Iniþiativa primarului a bucurat gospodarii satului, care îºi câºtigã existenþa din muncã cinstitã. Cei care au avut cel mai mult suferit de pe urma deciziei inedite au fost þiganii, care alcãtuiesc o comunitate localã numeroasã, de aproximativ 450 de persoane. Astfel, la Gyongyospata, în jur de 80 de þigani ºi cinci unguri vor fi obligaþi sã presteze diverse munci în folosul comunitãþii, de la întreþinerea ºi curãþarea terenurilor virane ºi pânã la îngrijirea spaþiilor verzi sau menþinerea curãþeniei pe strãzi. Printre cei care l-au criticat pe primarul Oszkar Juhasz s-au numãrat reprezentanþii organizaþiilor neguvernamentale stângiste, precum Uniunea maghiarã pentru libertãþi civice, care au acuzat cã programul este folosit pentru “terorizarea” þiganilor. Oszkar Juhasz a câºtigat alegerile locale de vara trecutã, dupã ce Gyongyospata a fost în primãvarã scena unor tensiuni rasiale între maghiari ºi þigani. Ciocnirile între cele douã tabere ºi patrulele cetãþeneºti organizate de formaþiunile naþionaliste radicale au ajuns pe prima paginã a ziarelor din þarã ºi din afara ganiþelor. Acest lucru a dus la adoptarea unei legi care a interzis astfel de patrule de autoapãrare, considerate de guvern ca fiind “organizaþii paramilitare”. Deasemenea, acum aproximativ douã sãptãmâni primarul naþionalist al satului a fost victima unei tentative de asasinat, fiind împuºcat cu o armã de vânãtoare de persoane necunoscute.  Sursa: FrontPress.ro]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer