Laurenþiu Streza, mitropolitul Ardealului, a contestat în cuvinte dure proiectul de revizuire a Constituþiei deoarece nu dã garanþii suficiente împotriva cãsãtoriilor între persoane de acelaºi sex, scriu jurnaliºtii de la ziarul “Tribuna” din Sibiu. Într-o predicã susþinutã duminicã într-o comunã sibianã, Streza a spus cã biserica se va opune adoptãrii acestui proiect, dacã nu va fi modificat. Mitropolitul Ardealului, Laurentiu Streza

Mitropolitul Ardealului, Laurenþiu Streza Foto: ronduldesibiu.ro
Familia este compusã din bãrbat, femeie ºi copii, nu dintre soþi pentru cã soþii pot sã fie ºi doi soþi ºi douã soaþe. Sã ºtiþi cã este o pedeapsã a lui Dumnezeu care vine asupra noastrã. Dacã noi vom pierde lucrul acesta, am pierdut totul. Ne ajunge cã trebuie sã le spunem tinerilor cã nu-i o joacã dacã le dã voie statul ºi legea sã stea împreunã sã convieþuiascã. Nu convieþuit, ci curvit! Nu-i convieþuire!“, a spus ierarhul referindu-se la homosexuali. MItropolitul s-a declarat îngrijorat ºi de perspectiva ca homosexualii sã poatã adopta copii, situaþia pe care a etichetat-o “cel mai mare atentat la spiritualitatea noastrã“. “Convieþuire este când în faþa lui Dumnezeu  îþi asumi toate rãspunderile ºi prima rãspundere este naºterea de prunci. Ei, aceºtia care vor sã fie ei, câte doi sau câte douã, au dupã aceea pretenþia cã au alcãtuit o familie ºi, orice familie are drept de înfiere de copii. Deci, copiii îi facem noi ºi îi dãm lor. Este cel mai mare atentat la fiinþa neamului nostru ºi la spiritualitatea noastrã. Sperãm, nãdãj­duim, ne luptãm ºi nu cedãm pânã în ultima clipã când înþelepþii voteazã, când hotãrãsc ºi spunem „nu” pentru cã vrem sã rãmânã aºa cum trebuie dacã suntem popor român drept credincios“, a afirmat Laurenþiu Streza. La predica din comuna ªmig au fost prezente mai multe notabilitãþi din judeþ, pritnre care prefectul preºedintele CJ Sibiu ºi mai mulþi parlamentari din judeþ.
sursa:  RTV.NET
]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer