knesset 300x199 În Israel statul va spori controlul asupra asociaþiilor obºteºti internationalLa 21 februarie, Knesset, legislativul israelian a adoptat în lectura a doua ºi a treia proiectul de lege cu privire la controlul asociaþiilor obºteºti finanþate din afara þãrii. Proiectul a fost adoptat cu 40 de voturi, împotrivã s-au pronunþat 34 de deputaþi. Noua redacþie a legii obligã asociaþiile sã prezinte regulat raporturi cu privire la sursele financiare primite din afara þãrii din partea guvernelor altor state sau organizaþii internaþionale. Pentru toate asociaþiile obºteºti este introdusã o singurã procedurã de raportare a donaþiilor, fiind prevãzute ºi sancþiuni. Autorii proiectului de lege considerã cã declararea surselor de finanþare va permite sporirea gradului de transparenþã în activitatea organizaþiilor neguvernamentale care influenþeazã opinia publicã ºi viaþa politicã din þarã. Publicul va avea acces nu doar informaþii cu privire la  sursele de finanþare ºi la modul în care sunt gestionaþi banii, dar ºi la obiectivele ºi scopurile care îºi propun sã realizeze asociaþiile ºi sponsorii sãi. ONG-urile vor fi obligate sã publice aceste informaþii pe site-urile sale oficiale. În cazul unor campanii de promovare, informaþiile cu privire la sursele de finanþare vor fi indicate pe materialele propagandistice. „În statele democratice libertatea cuvântului reprezintã o valoare supremã. În acelaºi timp, legea adoptat este foarte importantã deoarece forþele care acþioneazã în dauna intereselor Israelului se ascund deseori în spatele principiilor democratice. Nu putem permite guvernelor altor state sã influenþeze situaþia politicã internã. Anume în acest scop sunt oferite sume enorme de bani diverselor organizaþii din Israel”, a declarat deputatul Ze’ev Elkin comentând noul proiect de lege. Este vorba de o mãsurã preventivã, care ar permite evitarea unor „istorii regretabile” cum ar fi cazul „raportului Goldstone”, afirmã deputatul izraelian, care s-a bazat pe datele oferite de organizaþiile neguvernamentale din Israel. Pentru aceastã afacere experþii „independenþi” au primit sume considerabile din partea guvernelor altor state. Comentariu rapcea.ro Se stie cã ONG-urile sunt principalii vectori de influenta folositi de papusarii Noii Ordini Mondiale pentru manipularea directiilor de dezvoltare sociala. Nu intamplator cerea atat de imperativ Adrian Nastase, conform Stenogramelor PSD-ului, ca fiecare membru PSD sa isi faca cate doua-trei ONG-uri in fiecare apartament pe care il detine… Poate ca n-ar fi rãu ca și în România sã avem o astfel de lege, care sã oblige spre exemplu Acceptul sã facã publice sursele de finanțare pentru activitãțile de promovare a homosexualitãții…]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer