În luna martie a acestui an, Editura Cununi de stele a publicat primul volum al „Manualului de limba sanscritã” din România, conceput de Amita Bhose (Calcutta, 1933- Bucureºti, 1992) ºi îngrijit de Carmen Muºat-Coman. Editorul acestei cãrþi susþine cã profesorul Mircea Itu a plagiat-o pe Amita Bhose. Redãm integral scrisoarea primitã la redacþie. „Prima traducãtoare a lui Eminescu în spațiul asiatic, traducãtoarea, scriitoarea, cercetãtoarea Amita Bhose a fost și profesor la Universitatea București, unde a predat  cursuri facultative de sanscritã – din 1978 pânã în 1991– ºi bengali – din 1972 pânã în 1991. A  susþinut, de asemenea, ºi un curs facultativ de culturã ºi civilizaþie indianã ºi cursul de esteticã indianã din cadrul disciplinei oficiale de hindi. Când a murit, în 1992, Amita Bhose avea multe proiecte finalizate sau începute. Definitivase Manualul de limba sanscritã – prima parte era aproape gata de tipar, a doua parte era într-o formã finalã, în ciornã. Lucrarea, în totalitatea ei, cuprindea peste 600 de pagini de manuscris. Modul de redactare a Manualului de limba sanscritã era asemãnãtor celui primelor trei instrumente de lucru pentru cursanþii de la limba bengali – Curs de limba bengali, Manual de limba bengali, Dicþionar bengali-român, realizate tot de Amita Bhose. Cum nu existau tipografii cu caractere bengaleze ºi nici mãcar o maºinã de scris cu caractere bengaleze, textul în românã era bãtut la maºinã de Amita Bhose iar studenþii cu scris caligrafic copiau, din manuscris, partea în limba bengali. Aºa au fost completate sute de pagini pentru a fi multiplicate în tipografia Universitãþii – numai Dicþionarul are 850. Aceeaºi soartã urma sã aibã ºi Manualul de limba sanscritã. În 1990 prima parte este încredinþatã, pentru transcriere în sanscritã, studentului Mircea Itu. În momentul morții, primul volum (lecțiile 1-20, fãrã lecția 21 și rezolvarea exercițiilor) fusese copiat, stângace, de acesta. (Nu știm ce copii ale lecțiilor se mai aflã în posesia lui  – inclusiv ale celor excluse de autoare  din Partea I și nepublicate în primul volum). Manuscrisul transcris are, pe margine, indicațiile Amitei Bhose, pentru corectarea  greșelilor de copiere sau semnalând mici modificãri. Pentru culegerea computerizatã noi am folosit  manuscrisul original, ținând cont de observațiile fãcute de Amita Bhose pe exemplarul aflat în posesia lui Mircea Itu și returnat. Din pãcate, deși acesta mãrturisește cã Amita Bhose l-a învãțat sanscrita cu multã dragoste și cã îi poartã acesteia  „o veșnicã recunoștințã“, o face într-un mod josnic: prin plagiat, publicând acest prim volum în 2001, cu același titlu, sub semnãturã proprie – Manual de limba sanscritã, editura Orientul latin. Modificãrile sunt minore,  intervențiile  în partea sanscritã dovedindu-se a fi fãcute în mod greșit. E trist și nedemn  cã a trãdat încrederea pe care i-a acordat-o profesoara lui. În timp, Mircea Itu și-a creat un CV impresionant.  În prezent este decan al Facultãții de Jurnalism, comunicare și relații publice a Universitãții ”Spiru Haret”. Cuvintele sunt de prisos. Manualul de limba sanscritã, volumul I, de Amita Bhose este în librãrii. Manualul de limba sanscritã semnat Mircea Itu, un plagiat clar, se aflã la Biblioteca Centralã Universitarã.” Carmen Muºat-Coman Director editorial Cununi de stele ]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer