www.grandlodge.ro). “Fraþii din Marea Lojã Naþionalã A României, Loja de Ritualisticã ºi Cercetãri Masonice condusã de Prea Respectatul Frate Nicu Filip a fãcut progrese semnificative ºi cu ajutorul unor personalitãþi din þarã, neiniþiate, care ºi-au oferit cu generozitate tot sprijinul. Cunoscându-vã dragi fraþi, aproape pe toþi, cred în bunãvoinþa, înþelepciunea ºi curajul ce-l veþi cãpãta pentru a accede pe treptele perfectibilitãþii împreunã. Va asigurãm cã pacea, înþelegerea ºi buna comunicare, prin libertatea de gândire ºi exprimare vor constitui cãrãmizile care vor fi zidite templului fiecãruia, încet, încet în timp ºi cu încredere, iar dacã nu vom reuºi noi, vor face copiii noptri, ºi dacã nici ei nu vor reuºi poate sau cu siguranþã vor reuºi copiii copiilor noºtri, pentru cã lucrarea noastrã este în eternitate. Dumnezeu sã vã lumineze casa, familia, copiii ºi sã vã bucuraþi de ziua de mâine. Am zis.” Redacþia „Curentul“ a contactat-o pe ºefa Vodafone Romånia, Liliana Solomon, cãreia i-am adresat mai multe întrebãri cu privire la eventuala intenþie a Vodafone de a se sprijini pe solidaritatea masonilor lansånd mesaje de promovare ce conþin formule-cheie specifice insiderilor lojilor. Doamna Solomon a negat o astfel de prezumþie, adãugånd cã dupã ºtiinþa sa cei care au realizat Campania de promovare sunt tineri de la Compania McCann-Ericson ºi cã Vodafone nu ºi-a asumat intenþia de a se adresa în special masonilor, cel puþin dånsa nu crede aceasta. Am luat legãtura cu Bogdan Enoiu, reprezentantul McCann-Ericson, autorul Campaniei de promovare a Vodafone, care ne-a adus la cunoºtinþã cã echipa care a realizat Campania este formatã din tineri ºi cã nu crede cã aceºtia ar fi niºte iniþiaþi care s-au gåndit la mesaje masonice ascunse. Ne-a spus cã va scoate totuºi formula buclucaºã din afiºul Campaniei. Venerabilii masoni din reþeaua Vodafone Deºi toatã lumea neagã cã formula de tip masonic din reclama Vodafone ar avea un sens ascuns ºi se susþine cã Vodafone n-ar avea nici în clin, nici în månecã cu masonii, am reuºit sã obþinem o bazã de date cu principalii venerabili ai celor 330 de loji masonice din Romånia ºi am descoperit cã telefoanele de contact ale acestora sunt toate în reþeaua Vodafone . Principalii venerabili ai celor 330 de loji masonice din Romånia Coincidenþã sau nu, pånã una alta, marea Companie Vodafone a atras atenþia ºi în strãinãtate, critici ai globalizãrii de tip masonic reclamånd prezenþa unor simboluri ºi formulãri ce þin de mesajele cu sens ezoteric utilizate de companie. Astfel, a fost semnalatã strania coincidenþã a logoului firmei cu însemnul grafic din centrul logoului KKK (KuKluxKlan), o organizaþie tot de tip masonic ce militeazã pentru supremaþia rasei albe, cunoscutã pentru conþinutul rasist al ideologiei sale ºi mai ales pentru atacurile la adresa negrilor din Statele Unite, cu ani în urmã. Coincidenþã a logoului firmei cu însemnul grafic din centrul logoului KKK S-a mai speculat pe marginea succesiunii celor trei semne grafice asemãnãtoare cifrei ºase ce semnificã logoul companiei în reclamele Vodafone, într-o formã ce sugereazã mult comentatul numãr 666, considerat în unele medii drept un numãr cu semnificaþii demonice. Formã ce sugereazã mult comentatul numãr 666 Au circulat ºi comentarii cu privire la conectarea la net prin modemurile Vodafone, unde, de asemenea, apare un straniu port 666. Conectarea la net prin modemurile Vodafone Unii utilizatori au semnalat ºi plasat pe Internet captura de ecran ce proba cã la încercarea de conectare a unui modem Vodafone la calculator avertismentul firewall-ul ESET marca portul cu nr. 666, cu notificarea între paranteze (doom), cuvånt ce înseamnã „osåndã“ (666). Semnificaþii masonice surprinse în campaniile mondiale ale Vodafone În Suedia, cu ani în urmã, a stårnit controverse Campania Vodafone care marca pe afiº o parafrazã la o celebrã zicere despre Noua Ordine ºi New World Ordere, sintagme considerate semnale masonice ce preced paradigma globalismului. Afis – Noua Ordine ºi New World Order „Welcome to our NEW WORLD“ este traducerea mesajului Vodafone lansat în Suedia, iar conotaþia masonicã a mesajului nu mai are nevoie de explicaþii, decåt poate pentru minorii chemaþi la „Marea Ieºealã“ de Vodafone. Vodafone, o companie gigant cu un profit pe anul fiscal 2008 de 6.66 miliarde lire sterline (13.1 miliarde dolari) ºi cu 260 de milioane de utilizatori înregistraþi este vãzutã ca un instrument al unui Big Brother nu foarte friendly, cu ºorþuleþ ºi cu compas, care traseazã mari cercuri de cuprindere a sute de milioane de oameni în aria de control a populaþiei, fie ºi dacã avem în vedere numãrul uriaº de oameni care pot fi ascultaþi ºi urmãriþi prin tehnologia telefoanelor mobile, terminale interconentate la servere prin care îºi fac veacul în principal serviciile secrete de tot felul. Inclusiv la noi, Vodafone a fost obiectul unei cereri de chemare în instanþã pentru cã oferã date privind utilizatorii unor entitãþi tenebroase, cum sunt serviciile de la noi, fãrã a li se specifica consumatorilor care semneazã contractele de utilizare a serviciilor Vodafone cã devin automat, pe banii lor, þinta interceptãrilor ºi localizãrilor instituþiilor unui stat cu înclinaþii poliþieneºti vãdite, dacã avem în vedere noile reglemementãri ºi proiecte de lege promovate inclusiv de personaje ca Olguþa Vasilescu, de la PSD, demascatã de foºtii colegi de la PRM drept „manipulatoarea pixului lui Vadim“, prin care se încearcã limitarea dreptului la expresie, urmãrirea celor care comenteazã „negativ“ la adresa autoritãþilor corupte ºi vicioase. Mai mult sau mai puþin subliminal, dar deseori pe faþã, la vedere, simbolistica masonicã este inclusã ºi în alte campanii de promovare ale unor produse lansate de companii similare Vodafone. În numãrul viitor vom exemplifica utilizarea acestora de cãtre compania „concurentã“ a Vodafone, Orange. autor: George Roncea sursa: ziarul Curentul]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer